Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm số trừ

Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2 Bài Tìm số trừ giúp các em học sinh nắm được cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu, đồng thời củng cố cách giải các dạng bài tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm số trừ

1. Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 2

Tìm x:

a) \(x - 4 = 8\);         b) \(x - 9 = 18\);          c) \(x - 10 = 25\)

d) \(x - 8 = 24\);       e) \(x - 7 = 21\);          g)\(x - 12 = 36\).

Phương pháp giải

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

a) \(x - 4 = 8\)     

\(x = 8 + 4\)     

\(x = 12\)    

b) \(x - 9 = 18\) 

\(x = 18 + 9\)

\(x = 27\)

c) \(x - 10 = 25\)

\(x= 25 + 10\)

\(x = 35\)

d) \(x - 8 = 24\)

\(x=24+8\)

\(x = 32\)

e) \(x - 7 = 21\)

\(x = 21 + 7\)

\(x = 28\)

g) \(x - 12 = 36\)

\(x = 36 + 12\)

\(x = 48\)

2. Giải bài 2 trang 72 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 72 SGK Toán 2

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Phương pháp giải

Muốn tìm bao nhiêu ô tô đã rời bến ta lấy số xe ô tô ban đầu trong bến trừ đi số ô tô còn lại.

Hướng dẫn giải

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 (ô tô)

Đáp số: 25 ô tô.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM