Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 92: Luyện tập

Giải bài tập trang 10 VBT Toán 4 tập 2 bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 92: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 10 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

50m2 = … dm2

900dm2 =… m2

2010m2 = … dm2

51 000 000m2 = … km2

10km2 = … m2

2 000 000m2 = … km2

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi :     

1km2 = 1000000m2

1m2 = 100dm2

1dm2 = 100cm2

Hướng dẫn giải:

50m2 = 5000dm2

900dm2 =9m2

2010m2 = 201000dm2

51 000 000 m2 = 51km2

10km2 = 10 000 000 m2

2 000 000m2 = 2km2

2. Giải bài 2 trang 10 VBT Toán 4 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị dựa vào cách chuyển đổi :     

1km2 = 1000000m2

1m2 = 100dm2

1dm2 = 100cm2

Sau đó điền vào ô trống.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 10 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống:

Phương pháp giải:

Đổi dơn vị độ dài từ m thành km.

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Hướng dẫn giải:

Đổi đơn vị:

8000m = 8km

13000 m = 13km

11000m = 11km

Diện tích hình chữ nhật 1 là: 8 × 5 = 40 km2 

Diện tích hình chữ nhật 2 là: 8 × 5 = 48 km2 

Diện tích hình chữ nhật 3 là: 13 × 11 = 143 km2 

Vậy ta điền vào bảng như sau:

4. Giải bài 4 trang 10 VBT Toán 4 tập 2

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích khu rừng là

A. 20 000 m2                                        B. 25 000m2

C. 25 km2                                             D. 2km2 5000m2

Phương pháp giải:

Diện tích khu rừng hình vuông = cạnh × cạnh.

Đổi đơn vị dựa vào cách chuyển đổi 1km2 = 1 000 000m2

Hướng dẫn giải:

Diện tích khu rừng đó là :

5000 × 5000 = 25 000 000 (m2)

25 000 000 m2 = 25km2

Chọn C.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM