Unit 1 lớp 3: Clean up!-Lesson 4

Bài học Unit 1 "Clean up!" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm o, u ở giữa các từ. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và ghép từ, nối các từ đồng âm với nhau.

Unit 1 lớp 3: Clean up!-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Pot

Fox

Hop

Rug

Bug

Sun

Tạm dịch

Cái nồi 

Con cáo

Bước nhảy

Thảm

Côn trùng

Mặt trời

2. Task 2 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Tạm dịch

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này đi

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này đi

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo này đi

Nhảy vào trong hộp

3. Task 3 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Underline the o and u in the middle of the words (Gạch chân những từ có u hoặc o ở giữa các từ)

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Tạm dịch

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này đi

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này đi

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo này đi

Nhảy vào trong hộp

4. Task 4 Lesson 4 Unit 1 lớp 3

Match the words that rhyme (Nối những từ có cùng vần với nhau)

Guide to answer

Van – man: xe tải - người đàn ông

Box – fox: cái hộp - con cáo

Fig – big: quả sung - to, lớn

Bug - rug: bọ cánh cứng - tấm thảm

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- o: ................

- u: ................

- i: ...............

- a: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • pot: cái nồi 
  • fox: con cáo
  • hop: bước nhảy
  • rug: thảm
  • bug: côn trùng
  • sun: mặt trời
Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM