Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 4

Bài học Unit 1 "The Ancient Mayans" Lesson 4 lớp 5 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm u_e, ue và oo. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và quan sát tranh để viết từ vựng thích hợp.

Unit 1 lớp 5: The Ancient Mayans - Lesson 4

1. Task 1 Unit 1 Lesson 4

Listen, point, and repeat (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

oo moon, boot

ue blue, glue

u_e tune, tube

Tạm dịch

oo mặt trăng, đôi ủng

ue màu xanh, keo dán

u_e âm điệu, ống

2. Task 2 Unit 1 Lesson 4

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Tạm dịch

Nay là buổi tối thứ Ba.

Và tôi không ở trường.

Tôi có keo dán và ống,

Và tô màu xanh lên.

Tôi làm một cây sáo đồ chơi,

Tôi nhìn lên mặt trăng.

Đó là một đêm tháng Sáu nóng nực

Và tôi chơi một bản nhạc.

3. Task 3 Unit 1 Lesson 4

Read the chant again. Underline the words with oo, ue and u_e (Đọc lời bài hát lại. Gạch chân dưới các từ có oo, ue and u_e)

Guide to answer

School, glue, tubes, blue, flute, look, moon, june, tune.

Tạm dịch

Trường học, keo, ống, màu xanh, sáo, nhìn, mặt trăng, tháng Sáu, giai điệu.

4. Task 4 Unit 1 Lesson 4

Match and write (Nối và viết)

Guide to answer

1. Glue ⇒ ue

2. Tubes ⇒ u_e

3. Moon ⇒ oo

4. Blue ⇒ ue

5. Tune ⇒ u_e

6. Boots ⇒ oo

Tạm dịch

2. Ống

3. Mặt trăng

4. Màu xanh

5. Giai điệu

6. Giày ống

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- u_e: ................

- ue: ................

- oo: ...............

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • moon: mặt trăng
  • boot: đôi ủng
  • blue: màu xanh
  • glue: keo hồ
  • tune: giai điệu
  • tube: ống
Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM