Unit 10 lớp 10: Ecotourism - Project

Để kết thúc Unit 10, phần Project tạo cho các em khoảng thời gian luyện tập thu thập thông tin và hỏi đáp về việc tham gia các chuyến du lịch sinh thái như trong một cuộc khảo sát; đồng thời giúp các em nâng cao khả năng thuyết trình trước đám đông.

Unit 10 lớp 10: Ecotourism - Project

1. Task 1 Unit 10 lớp 10 Project

Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide. (Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm em từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.)

Guide to answer

1. Have you ever been on an eco tour? (Bạn từng du lịch sinh thái chưa?)

2. Where did you go? (Bạn đã đi đâu?)

3. When did you go? (Bạn đi khi nào?)

4. Did you enjoy it? (Bạn thích nó chứ?)

5. Do you want to go on an eco tour? (Bạn có muốn du lịch sinh thái không?)

6. Why do you choose this destination? (Tại sao bạn lại chọn địa điểm này?)

7. If you have never been on an eco tour, do you want to go on one? (Nếu bạn chưa từng tham gia chuyến du lịch sinh thái, bạn có muốn tham gia một chuyến không?)

8. Why you don’t want to go on an eco tour? (Tại sao bạn không muốn du lịch sinh thái?)

2. Task 2 Unit 10 lớp 10 Project

Present your group's findings to the whole class. (Trình bày tìm tòi của nhóm cho cả lớp.)

Guide to answer

There are ten members in my group. Only three of us have ever been on an eco tour. They went to Sa Pa and Tam Dao last year and they enjoyed the trip a lot. The other seven members want to go on an eco tour next year. Some want to go to the Mekong Delta; others want to go to the Central Highlands and I want to come to Cuc Phuong National Park.

Tạm dịch:

Có 10 thành viên trong nhóm tôi. Chỉ có ba trong số chúng tôi đã từng tham gia chuyến du lịch sinh thái. Họ đã đi Sapa và Tam Đảo vào năm ngoài và họ rất thích chuyến đi. Bảy thành viên còn lại muốn đi du lịch sinh thái vào năm tới. Một vài người muốn đi Đồng bằng sông Cửu Long, số khác thì muốn đi Tây Nguyên và tôi thì muốn đến Vườn quốc gia Cúc Phương.

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần hoàn thành cuộc khảo sát về về việc tham gia chuyến du lịch sinh thái của các bạn trong nhóm, sau đó hệ thống lại câu trả lời của các bạn và trình bày kết quả trước lớp.

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM