Unit 10 lớp 11: Healthy Lifestyle And Longevity - Communication and Culture

Bài học Unit 10 Lớp 11 mới phần Communication and Culture giới thiệu đến các em một địa điểm mà người ta sống thọ nổi tiếng ở Nhật Bản. Các em sẽ được đọc hiểu và trả lời câu hỏi; đồng thời động não về bước Việt Nam cần thực hiện để noi theo Nhật Bản.

Unit 10 lớp 11: Healthy Lifestyle And Longevity - Communication and Culture

1. Communication

Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Click to listen

Guide to answer

1. 5

2. a. Location: at a quiet place

b.Time: at night or early morning.

c. Duration: 15minutes / a day

d. Techniques: Listen to the silence around you and breathe slowly and deeply.

3. Benefits of meditations:

a. Relievig stress

b. Reason: ... you let your mind relax.

c. Staying healthy and living longer

d. Reason: ... may weaken your immune system.

Tạm dịch:

1. Phong đã tập thiền trong 5 năm.

2. Đề xuất cho thiền:

a. Địa điểm: ở một nơi yên tĩnh

b. Thời gian: vào ban đêm hoặc sáng sớm

c. Thời lượng: 15 phút / ngày

d. Kỹ thuật: Nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu.

3. Lợi ích của thiền:

a. Giảm căng thẳng

Lý do: Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái nếu bạn để cho tâm trí của bạn thư giãn.

b. Giữ sức khoẻ và sống lâu hơn

Lý do: Cơ thể bạn ngừng sản xuất hormon gây căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn.

Audio Script:

In this technological era, we can enjoy a better lifestyle, but we often work under pressure and feel stressed. Luckily. I've found a way to take my mind away from daily worries by one simple way: meditation.

I've pratised meditaion for five years, and I can say its benefits are obvious. Most importantly, meditation helps to relieve stress. While you meditate, you stop thinking about your work or everyday worries. Yoga experts advise that you should find a quiet place and meditate at night or earlv morning - when you are not disturbed by anything. Then vou can just listen to the silence around you and breathe slowly and deeply. If you let your mind relax that way. you would feel completely at ease. Secondly, when you meditate, your heart rate slows down and your body stops producing stress hormones and other chemicals that may weaken your immune system. This helps you to stay healthy and live longer.

Practising meditation does not require too much of your money or time. Just spend 15 minutes a day meditating and you will have your own peace of mind.

Tạm dịch

Trong kỷ nguyên công nghệ này, chúng ta có thể hưởng thụ một lối sống tốt hơn, nhưng chúng ta thường làm việc dưới áp lực và cảm thấy bị căng thẳng. May mắn thay. Tôi đã tìm ra cách để tránh khỏi những lo lắng hàng ngày bằng một cách đơn giản: thiền định. 

Tôi đã chuẩn bị thiền trong năm năm, và tôi có thể nói những lợi ích của nó là hiển nhiên. Quan trọng nhất, thiền giúp giảm căng thẳng. Trong khi bạn suy gẫm, bạn sẽ không nghĩ về công việc hoặc lo lắng hàng ngày của bạn. Các chuyên gia yoga khuyên bạn nên tìm một nơi yên tĩnh và thiền vào ban đêm hoặc buổi sáng sớm - khi bạn không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Sau đó, bạn chỉ có thể lắng nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu. Nếu bạn để tâm trí của bạn thư giãn theo cách đó. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Thứ hai, khi bạn thiền định, nhịp tim của bạn chậm lại và cơ thể bạn ngừng sản xuất các hoóc môn căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Điều này giúp bạn giữ được sức khoẻ và sống lâu hơn.

Tập thiền không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian của bạn. Chỉ cần dành 15 phút một ngày để thiền định và bạn sẽ có được sự yên tâm.

1.2. Task 2 Unit 10 lớp 11

Discuss the questions with a partner. (Thảo luận những câu hỏi dưới đây với bạn bên cạnh.)

Guide to answer

1. Some ways to relieve stress and feel relaxed:

- watching an entertainint: movie or TV programme

- reading a book

- being in the company of friends

- lying on the beach

- spending the weekend in the countryside

2. I think lying on the beach works best because I can stay at ease and enjoy the beauty of the beach.

Tạm dịch:

1. Bạn có biết cách nào khác để giảm căng thẳng và cảm thấy thư giãn?

- Xem phim giải trí hoặc chương trình truyền hình

- Đọc sách

- Tụ tập với bạn bè

- Nằm dài trên bãi biển

- Dành kỳ nghỉ cuối tuần ở nông thôn

2. Bạn nghĩ việc nào tốt nhất? Tại sao?

Tôi nghĩ nằm trên bãi biển có tác dụng nhất vì tôi có thể yên lặng và ngắm vẻ đẹp của biển.

2. Culture

Read the text about people in Nagano Prefecture, Japan, and do the activities that follow. (Đọc bài viết về con người ở Nagano Prefecture, Nhật Bản và làm các bài tập bên dưới.)

A Longevity Hot Spot 

Nagano is a mountainous, landlocked prefecture in the centre of Japan, with a population of more than two million. In 2014, the life expectancy there was 87.2 years for women and 80.9 for men, which is one of the highest in the world.

The region once experienced high death rates from causes such as stroke and heart attacks. This was attributed to the residents’ favourite food: salted, pickled vegetables and miso, a kind of fermented soy bean paste. Being inland, Nagano does not have readily available seafood, and salt was used to process and preserve food for use in the long snowy winters.

The turning point was in 1981, when the non-profit Nagano Dietetic Association decided to take action. The first step was a campaign to reduce salt intake and promote a healthier diet and lifestyle. Volunteers were trained to conduct nutrition seminars at supermarkets, shopping malls, and community centres. At first, it was difficult to convince people to change, but gradually it became easier. The efforts paid of with surprising speed. By 1990, life expectancy had risen by three years in a decade, and the death rates due to heart disease had decreased.

The local government has also taken other measures in cooperation with the association: organising routine health check-ups, creating hundreds of walking trails for residents to exercise, and building hot springs for local people to recover from ill health.

The efforts of Nagano’s residents and the government to change the lifestyle and prolong life have been really successful. Nagano is an excellent model that the rest of the world can follow: education, dietary changes, exercise, and the spirit of cooperation can make a difference.

Tạm dịch:

Một điểm nóng về tuổi thọ

Nagano là một quận miền núi bao quanh là đất liền nằm ở trung tâm nước Nhật với dân số khoảng hơn 2 triệu người. Năm 2014 tuổi thọ của người dân ở đây là 87,2 đối với nữ và 80.9 đối với nam, là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Đã có thời vùng này có tỉ lệ tử vong cao do những nguyên nhân như đột quỵ và tim mạch. Điều này được cho là do món ăn yêu thích của dân cư vùng này mà ra, đó là ăn các loại rau quả ngâm muối và muối chua, một loại chất đậu nành lên men. Vì là một vùng bao bọc bởi đất liền nên Nagano không có sẵn hải sản, và muối được dùng để chế biến và bảo quản thức ăn sử dụng vào những mùa đông tuyết dài.

Một bước ngoặt đã xảy ra năm 1981, khi mà Hiệp hội chăm sóc chế độ ăn uống phi lợi nhuận của Nagano ra đời, quyết định đưa ra chương trình hành động. Đầu tiên là một chiến dịch làm giảm bớt việc ăn nhiều muối, khuyến khích chế độ ăn kiêng và lối sống lành mạnh. Những tình nguyện viên được huấn luyện tiến hành những buổi nói chuyện về dinh dưỡng tại các siêu thị, trung tâm mua sắm và cộng đồng dân cư. Ban đầu thật khó thuyết phục người dân thay đổi thói quen ăn uống, nhưng dần dần việc đó trở nên dễ dàng hơn. Những nỗ lực đã đạt được với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Trước 1990, tuổi thọ đã tăng được 3 năm trong một thập niên và tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch đã giảm xuống.

Chính quyền địa phương cũng đã thực hiện những biện pháp khác trong việc hợp tác với hiệp hội này chức các buổi khám sức khỏe định kỳ, tạo ra hàng trăm con đường đi bộ cho người dân ở đó tập thể dục, xây dựng nhiều khu suối nước nóng cho dân địa phương phục hồi sức khoẻ sau khi đau ốm.

Những nỗ lực của người dân Nagano và chính quyền địa phương nhằm làm thay đổi lối sống và kéo dài tuổi đã thành công. Nagano là một mô hình xuất sắc khiến các vùng đất khác trên thế giới có thể học tập: giáo dục, sự thay đối trong chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và tinh thần hợp tác đã đem lại sự khác biệt.

2.1. Task 1 Unit 10 lớp 11

Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Những câu phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh dấu vào ô đúng.) 

Guide to answer

1-F. Nagano Prefecture is surrounded by sea. (Quận Nagano được bao quanh bởi biển)

2-F. The favourite food of Nagano residents is fish. (Món ăn yêu thích của người dân Nagano là cá)

3-T. Before 1981, the main cause of Nagano's high death rates was their high intake of salt. (Trước năm 1981, nguyên nhân chính gây ra tỉ lệ tử cao là do lượng muối.) 

4-F. The campaign to improve residents' longevity was first launched by the local government.  (Chính sách để tăng tuổi thọ cho người dân được ban hành bởi địa phương.)

5-T. After ten years, the efforts to lower Nagano's death rates from heart disease succeeded. (Sau 10 năm, những cố gắng đã làm giảm tỉ lệ tử vong từ bệnh tim thành công)

6-NG. Hot springs can help to treat heart disease. (Suối nước nóng có thể chữa bệnh)

7-NG. Nowadays, people from all over the world travel to Nagano to study its health-care model. (Ngày nay, người từ khắp nơi trên thế giới đến Nagano để nghiên cứu về hình mẫu chăm sóc sức khỏe.) 

2.2. Task 2 Unit 10 lớp 11

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the key to Nagano’s success in its efforts to improve people’s health and longevity? (Đâu là chìa khóa thành công của Nagano trong nỗ lực nâng cao sức khoẻ và tuổi thọ của con người?)

2. If Vietnam wants to follow Nagano’s model, what is the first step to take? (Nếu Việt Nam muốn theo mô hình của Nagano, bước đầu tiên cần làm là gì?)

Guide to answer

1. Education, dietary changes, exercise, and the spirit of cooperation. (Giáo dục, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục và tinh thần hợp tác.)

2. There should be close coopertaion between local governments, health associations and residents. The first step should be for a local health association to start a campain for promoting a healthy lifestyle and nutrition, winning the support of the local residents and local government. (Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, hiệp hội y tế và người dân. Bước đầu tiên cho hội y tế địa phương là bắt chiến dịch nâng cấp phát triển lối sống lành mạnh và dinh dưỡng, giành được sự ủng hộ của người dân địa phương và chính quyền địa phương.)

3. Practice Task 1

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1: She had only just begun to speak when people started interrupting.

A. She hardly had begun to speak when people started interrupting.

B. Hardly she had begun to speak when people started interrupting.

C. Hardly had she begun to speak when people started interrupting.

D. She hadn’t begun to speak when people started interrupting

Question 2: The fire-fighters made every effort to put off the flames. The building burned down completely

A. The building burned down completely though the fire-fighters made every effort to put off the flames.

B. Had it not been for the fire-fighters’ every effort, the building would have burned down completely.

C. Making every effort to put off the flames, the fire-fighters completely burned down the building.

D. Since the fire-fighters made every effort to put off the flames, the building burned down completely

Question 3: Marry loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Marry was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep with it.

B. As Marry couldn’t sleep without her stuffed animal when she was young, she loved it.

C. When Marry was young, she loved her stuffed animal though she couldn’t sleep without it.

D. When Marry was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn’t sleep without it.

Question 4: He cannot practice scuba diving because he has a weak heart.

A. The fact that he has a weak heart cannot stop him practicing scuba diving.

B. Scuba diving makes him suffer from having a weak heart.

C. The reason why he cannot practice scuba diving is that he has a weak heart.

D. He has a weak heart but he continues to practice scuba diving.

Question 5: People believe that neither side wanted war.

A. Neither side is believed to have wanted war.

B. Neither side is responsible for the outbreak of war.

C. War is believed to be wanted by either side.

D. It is believed that war broke out from both sides.

4. Practice Task 2

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

Question 1: Which of the following is the best title for the passage?

A. An experiment with McDonald's fast food

B. Putting on weight due to eating fast food

C. Connection between fast food and heart diseases

D. How fast food trigger liver damage

Question 2: Which of the following is TRUE about Morgan Spurlock?

A. He had to eat Super Size meal once a week.

B. He had to eat Super Size meal twice a day.

C. He had to eat Super Size meal three times a week.

D. He had to consume Super Size for three meals a day

Question 3: In paragraph 2, the word "giant” is closest in meaning to ____.

A. light     B. balanced     C. big     D. healthy

Question 4: Which of the following could get rid of Spurlock's headaches?

A. salad     B. a McDonald's meal      C. a pain killer     D. nothing

Question 5: According to the passage, all of the following are the results of the experiment EXCEPT ____.

A. Spurlock put on weight                  B. the experiment affected his heart

C. the experiment affected his liver    D. he became fairly relaxed and energetic

Để ghi nhớ các từ vựng và các điểm ngữ pháp giúp ích giao tiếp hiệu quả hơn, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 10 Communication and Culture Tiếng Anh 11 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

6. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 11 mới – Communication and Culture, các em học sinh cần nắm được thông tin về con người ở "điểm nóng tuổi thọ" Nhật Bản và trả lời các câu hỏi liên quan; đồng thời suy nghĩ xem Việt Nam cần làm gì để thực hiện theo Nagano.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM