Unit 10 lớp 4: In the park - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 10 giới thiệu đến các em bài đọc về câu chuyện trong công viên để các em hình dung về chủ đề "In the park". Qua bài học, các em cũng sẽ biết thêm nhiều từ mới. Mời các em cùng tham khảo.

Unit 10 lớp 4: In the park - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 10 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

path: con đường

grass: cỏ

flowers: hoa

garbage can: thùng rác.

trees: cây

fountain : đài phun nước

litter: rác

2. Task 2 Unit 10 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Amy: Đây là một công viên đẹp.

Max: Đúng vậy. Anh thích đến đây.

Holly: Oh, nhìn những bông hoa này!

Leo: Holly, em không được ngắt hoa.

Holly: Oh, vâng.

2. Holly: Oh, nhìn những cây nhỏ này!

Max: Em không được đi lên cỏ ở đây, Holly. Em chỉ được đi bộ trên đường thôi.

Holly: Oh, vâng.

3. Amy: Holly! Hãy chơi với quả bóng này.

Max: Không, em không được chơi ở đây.

Amy: Vâng, hãy đi ra sân. Chúng ta có thể chơi ở đó. Bắt bóng này, Max!

4. Holly: Oh, Max! Anh không được chơi trong đài phun nước!

Max: Ha ha. Rất vui!

3. Practice

Fill in the gap with a correct letter. (Lấp đầy chỗ trống với một chữ cái đúng.)

1. pa_h

2. gra_s

3. fou_tain

4. tre_

5. _lowers

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới trong bài:

  • path: con đường
  • grass: cỏ
  • flowers: hoa
  • garbage can: thùng rác.
  • trees: cây
  • fountain : đài phun nước
  • litter: rác
Ngày:22/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM