Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 5

eLib gửi đến các em học sinh lớp 3 bài học Unit 10 "You're sleeping!" Lesson 5. Bài học hướng dẫn các em quan sát các bức tranh và tìm ra các hoạt động chuẩn bị trước khi đón Tết.

Unit 10 lớp 3: You're sleeping!-Lesson 5

1. Task 1 Lesson 5 Unit 10 lớp 3

Look at the pictures. What are they doing? (Nhìn vào các bức tranh. Họ đang làm gì?)

Guide to answer

- They're getting ready for Tet holiday.

- They're cleaning the apartment together.

- They're choosing new clothes for the coming year.

- They're getting ready for a party to celebrate Tet. 

- They're making banh chung.

Tạm dịch

- Họ đang chuẩn bị cho kì nghỉ Tết.

- Họ đang cùng nhau dọn dẹp căn hộ.

- Họ đang chọn quần áo mới đón năm mới.

- Họ đang chuẩn bị một bữa tiệc để ăn mừng ngày Tết.

- Họ đang làm bánh chưng.

2. Task 2 Lesson 5 Unit 10 lớp 3

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Tapescript

Dear Kim,

How are you? We're very well. We're getting ready for Tet holiday. My brother and I helping Mom and Dad. We're cleaning the apartment together.

Look at this photo. I am with my Mom and Aunt Tam. We're choosing new clothes for the coming year. I like this purple ao dai.

We are getting ready for a party to celebrate Tet. Look. We like the white invitation with red letters. What do you think?

And here, we're making banh chung. My brother likes the little cake. I like the big cake!

Write soon.

Love from Nga.

Tạm dịch

Kim thân mến,

Cậu có khỏe không? Chúng tớ rất khỏe. Chúng tớ đang chuẩn bị cho kì nghỉ Tết. Anh trai và tớ đang giúp bố mẹ. Chúng tớ đang cùng nhau dọn dẹp căn hộ.

Hãy nhìn bức ảnh này. Tớ đang đi cùng với mẹ và dì Tâm. Chúng tớ đang chọn quần áo mới đón năm mới. Tớ thích cái áo dài tím này.

Chúng tớ đang chuẩn bị một bữa tiệc để ăn mừng ngày Tết. Nhìn này. Chúng tớ có thiệp mời trắng với bức thư đỏ. Bạn nghĩ là gì?

Và đây, chúng tớ đang làm bánh chưng. Anh của tớ thích bánh nhỏ. Tớ thì thích bánh lớn!

Viết lại cho tớ sớm nhé.

Yêu thương từ Nga.

3. Task 3 Lesson 5 Unit 10 lớp 3

Read again. Write (Đọc lại một lần nữa. Viết)

1. Who is Nga helping? She's helping her mom and dad.

2. What is her aunt's name? Her name's _____.

3. What color is Nga's ao dai? It's _____.

4. What color are the invitations? They're ____ and ____.

5. What cake does Nga's brother like? He likes the ____ cake.

Guide to answer

2. Her name's Tam.

3. It's purple.

4. They're white and red letters.

5. He likes the little cake.

Tạm dịch

1. Cô ấy giúp đỡ mẹ và bố.

2. Cô ấy tên là Tâm.

3. Màu tím.

4. Những chữ cái màu trắng và đỏ.

5. Anh ấy thích chiếc bánh nhỏ.

4. Practice

Unscramble the letters to form a word (Sắp xếp lại các chữ cái sau để tạo thành từ hoàn chỉnh)

- hodayli

- chseoo

- cebratele

- canle

- araptment

5. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • holiday: kỳ nghỉ
  • choose: chọn
  • celebrate: tổ chức
  • clean: lau dọn
  • apartment: căn hộ
Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM