Unit 11 lớp 4: In the museum - Lesson 4

Bài học Lesson 4 - Unit 11 hướng dẫn các em cách phát âm "igh", "y" và "i_e" và nhận biết các chữ cái này trong các từ khác nhau; đồng thời giới thiệu một số từ mới. Mời các em cùng theo dõi!

Unit 11 lớp 4: In the museum - Lesson 4

Phonics (Ngữ âm) 

1. Task 1 Unit 11 Lesson 4

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

 

Audio Script:

night: ban đêm

light: đèn

sky: bầu trời

dry: khô

smile: cười

shine: tỏa nắng

2. Task 2 Unit 11 Lesson 4

Listen and chant. (Nghe và hát)

Click to listen

Tạm dịch:

Trên bầu trời đêm, thanh vắng,

Có một ánh sáng rất trắng.

Nó khiến mình cười,

Như thể nó chiếu sáng cả đêm tối.

3. Task 3 Unit 11 Lesson 4

Read the chant again. Circle the words with 'igh, y , and i_e'. (Đọc và hát lại. Khoanh tròn các từ có "igh, y , và i_e")

Guide to answer

4. Task 4 Unit 11 Lesson 4

Match and write. (Nối và viết)

 

Guide to answer

2 – night

3 – dry

4 – smile

5 – light

6 – sky

5. Practice

Put the words in the correct columns (Đặt các từ vào đúng cột)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: "igh", "y" và "i_e"

- Các từ vựng có trong bài:

  • night: ban đêm
  • light: đèn
  • sky: bầu trời
  • dry: khô
  • smile: cười
  • shine: tỏa nắng
Ngày:24/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM