Unit 2 lớp 3: Our new things-Lesson 3

Bài học Unit 2 "Our new things" Lesson 3 lớp 3 hướng dẫn các em luyện nghe, phát âm và nói về các vật dụng, đồ đạc có trong các phòng học. Mời các em tham khảo bài học chi tiết sau đây nhé!

Unit 2 lớp 3: Our new things-Lesson 3

1. Task 1 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Poster

Picture

Drawers

Tạm dịch

Áp phích

Tranh

Ngăn kéo

2. Task 2 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Listen and sing (Nghe và hát)

Click here to listen

What's in the classroom?

What's in the classromm?

Let's have a look!

Posters and pictures,

And work in a book.

What's in the classroom?

What can you see?

Drawers and a board

For you and for me.

What's in the classroom?

What's in the classroom?

What's over there?

A door and a window,

A table and chair.

Tạm dịch

Có gì trong phòng học?

Có những gì trong phòng học?

Hãy xem nào!

Những tấm áp phích và những bức tranh

Và dán trên quyển sách.

Có những gì trong phòng học?

Bạn có thể thấy gì?

Ngăn kéo và bảng

Cho bạn và cho mình

Có gì trong phòng học?

Bên đó là gì?

Một cửa ra vào và 1 cửa sổ

Một cái bàn và ghế

3. Task 3 Lesson 3 Unit 2 lớp 3

Sing and do (Hát và làm theo)

Guide to answer

Các em thực hành hát bài hát trên.

4. Practice

Read and write (Đọc và viết)

1. Do you like your classroom?

..................................

2. Does your classroom have pictures?

If yes, how many pictures are there?

..................................

3. Does your classroom have posters?

....................................

4. Is your classroom is big or small?

.........................................

5. What's in your classroom?

.......................................

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ những từ vựng sau

  • poster: áp phích
  • picture: tranh
  • drawers: ngăn kéo
Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM