Unit 2 lớp 3: Our new things-Lesson 4

Bài học Unit 2 "Our new things" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm dr, tr và cr. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và ghép các chữ cái thành những từ hoàn chỉnh.

Unit 2 lớp 3: Our new things-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 2 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen 

Tapescript

Drum

Dress

Truck

Tree

Crayon

Crab

Tạm dịch

Trống 

Váy

Xe tải

Cây

Bút sáp màu

Con cua

2. Task 2 Lesson 4 Unit 2 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen 

A train and a truck,

A crab and a drum.

I draw with my crayons,

And I have fun.

A girl in a dress,

A bird in a tree.

Get your crayons,

And draw with me.

Tạm dịch

Một con tàu và một chiếc xe tải

Một con cua và một cái trống

Tôi đã vẽ với bút sáp màu của tôi

Và tôi thấy vui

Một cô gái mặc váy

Một con chim trên cây

Hãy lấy bút sáp màu của bạn

Và vẽ cùng tôi. 

3. Task 3 Lesson 4 Unit 2 lớp 3

Underline the sounds dr, tr and cr (Gạch chân những từ có chứa âm dr, tr và cr)

A train and a truck,

A crab and a drum.

I draw with my crayons,

And I have fun.

A girl in a dress,

A bird in a tree.

Get your crayons,

And draw with me.

Tạm dịch

Một con tàu và một chiếc xe tải

Một con cua và một cái trống

Tôi đã vẽ với bút sáp màu của tôi

Và tôi thấy vui

Một cô gái mặc váy

Một con chim trên cây

Hãy lấy bút sáp màu của bạn

Và vẽ cùng tôi. 

4. Task 4 Lesson 4 Unit 2 lớp 3

Listen to the sounds and connect the letters (Nghe những âm sau và nối các chữ cái lại với nhau)

Click here to listen

What does the boy have? (Cậu bé có những gì?)

Guide to answer

Truck: xe tải

Crayon: bút máy

Drum: trống

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- dr: ................

- tr: ................

- cr: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • drum: trống 
  • dress: váy
  • truck: xe tải
  • tree: cây
  • crayon: bút sáp màu
  • crab: con cua
Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM