Unit 2 lớp 5: Our vacation - Lesson 5

Để giúp các em tận hưởng không khí của một kỳ nghỉ và tìm hiểu về các hoạt động vui chơi, bài học Unit 2 "Our vacation" Lesson 5 lớp 5 sẽ hướng dẫn các em nắm được các nội dung cơ bản đó. Mời các em tìm hiểu bài học dưới đây nhé!

Unit 2 lớp 5: Our vacation - Lesson 5

1. Task 1 Unit 2 Lesson 5

Look at the text below. Where is Lan on holiday? (Nhìn vào bài đọc bên dưới. Lan đang có kỳ nghỉ ở đâu?)

Guide to answer

Lan is on holiday in Nha Trang. (Lan đang có kỳ nghỉ ở Nha Trang.)

2. Task 2 Unit 2 Lesson 5

Listen and read (Nghe và đọc)

Click here to listen

Dear Xuan,

How are you? I'm having a great time in Nha Trang! The weather here is very hot and sunny. My family and I go to the beach every day. The beach is fun because you can do lots of things here. I'm going to snorkel this afternoon, and my brother is going to play at the beach.

The food here is amazing. We're going to eat at a seafood restaurant tonight, We're going to visit a museum tomorrow morning. Then we're going to go shopping in town. We're going to buy some presents. I want to buy you a present from Nha Trang.

We're going to come home next week. I want to show you all my photos!

See you soon.

Lan

Tạm dịch

Xuân thân mến,

Cậu có khỏe không? Tớ vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Nha Trang! Thời tiết ở đây nắng và rất nóng. Gia đình tôi và tôi tới bãi biển hằng ngày. Bãi biển rất vui, vì cậu có thể làm nhiều thứ ở đây. Tớ sẽ đi lặn biển vào chiều nay, và anh tớ sẽ chơi ở bãi biển.

Thức ăn ở đây tuyệt vời. Gia đình tớ sẽ ăn ở nhà hàng hải sản tối nay. Gia đình tớ sẽ tới thăm bảo tàng vào sáng mai. Sau đó gia đình tớ sẽ đi mua sắm trong thị trấn. Gia đình tớ sẽ mua một ít quà lưu niệm. Tớ muốn mua tặng cậu một món quà từ Nha Trang.

Gia đình tớ sẽ trở về vào tuần tới. Tớ muốn cho cậu xem những tấm hình mà tớ chụp!

Hẹn gặp lại cậu sớm.

Lan

3. Task 3 Unit 2 Lesson 5

Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary (Gạch chân những từ dưới đây trong đoạn văn trên. Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển để kiểm tra lại)

Tomorrow, tonight, this afternoon, soon, next week

Guide to answer

Tomorrow: ngày mai

Tonight: tối nay

This afternoon: chiều nay

Soon: sớm

Next week: tuần tới

4. Task 4 Unit 2 Lesson 5

Read again and write T (true) or F (false) (Đọc lại và viết T (đúng) hoặc F (sai))

1. Lan is in Nha Trang.

2. Lan is going to waterski this afternoon.

3. Lan's family are going to eat seafood tonight.

4. Lan is going to visit a museum tomorrow afternoon.

5. Lan is going to buy Xuan a present.

6. Lan is going to come home tomorrow.

Guide to answer

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

6. F

Tạm dịch

1. Lan ở Nha Trang.

2. Lan sẽ đi lướt ván chiều nay.

3. Gia đình của Lan sẽ đi ăn hải sản tối nay.

4. Lan sẽ đi thăm bảo tàng vào chiều mai.

5. Lan sẽ mua quà tặng Xuân.

6. Lan sẽ trở về nhà ngày mai.

5. Practice

Read and complete the passage with be going to (Đọc và hoàn thành bài văn sau với be going to)

Dear Xuan,

How are you? I'm having a great time in Nha Trang! The weather here is very hot and sunny. My family and I go to the beach every day. The beach is fun because you can do lots of things here. I (snorkel) ........... this afternoon, and my brother (play) ............... at the beach.

The food here is amazing. We (eat) ................ at a seafood restaurant tonight, We (visit) .............. a museum tomorrow morning. Then we (go) ............. shopping in town. We (buy) ............. some presents. I want to buy you a present from Nha Trang.

We (come) ........... home next week. I want to show you all my photos!

See you soon.

Lan

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

  • tomorrow: ngày mai
  • tonight: tối nay
  • this afternoon: chiều nay
  • soon: sớm
  • next week: tuần tới
Ngày:13/12/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM