Unit 6 lớp 4: Jim's day - Lesson 1

Phần Lesson 1 - Unit 6 giúp các em khởi động, làm quen với một chủ đề mới "Jim's day". Bài học cung cấp cho các em các từ mới chỉ các hoạt động diễn ra trong ngày và đưa ra một bài đọc để các em hiểu tổng quát về chủ đề.

Unit 6 lớp 4: Jim's day - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 6 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

 

Audio Script:

have a shower: tắm vòi hoa sen

brush my teeth: đánh răng

get dressed: mặc áo

have breakfast: ăn sáng

get up: thức dậy

catch the bus:  bắt xe buýt

walk to school:  đi bộ tới trường

2. Task 2 Unit 6 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

 

Tạm dịch:

1. Amy: Em có một email từ Jim! Jim là anh họ của chúng ta ở Úc . Anh ấy là người mới vào nghề.

Max: Người mới vào nghề là gì?

Leo: Người mới vào nghề làm việc trên các trang trại cừu.

2. Amy: Đó là một công việc tuyệt vời! Anh ấy thức dậy vào mỗi sáng. Anh ấy cưỡi ngựa và chăm sóc đàn cừu.

3. Max: Thật là nguy hiểm! Có nhiều rắn ở Úc. Jim có nhìn thấy nhiều rắn không?

Amy: Có. Nhìn kìa!

4. Leo: Jim thật may mắn. Anh cũng muốn là người mới vào nghề.

Max: Em thì không! Em không muốn làm việc nguy hiểm.

3. Practice

Reorder the letters to make complete words. (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. shwreo

2. bsu

3. chsool

4. akbfarest

5. tthee

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới chỉ các hoạt động diễn ra trong ngày:

  • have a shower: tắm vòi hoa sen
  • brush my teeth: đánh răng
  • get dressed: mặc áo
  • have breakfast: ăn sáng
  • get up: thức dậy
  • catch the bus:  bắt xe buýt
  • walk to school:  đi bộ tới trường
Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM