Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 4

Bài học Unit 6 "What time is it?" Lesson 4 lớp 3 cung cấp cho các em một tiết học về luyện phát âm của các từ vựng có chứa âm sm, sn, sk và st. Ngoài ra các em còn được học phát âm qua bài hát và hoàn thành các từ vựng trong bài.

Unit 6 lớp 3: What time is it?-Lesson 4

1. Task 1 Lesson 4 Unit 6 lớp 3

Listen, point and repeat (Nghe, chỉ vào và lặp lại)

Click here to listen

Tapescript

Smile

Snow

Star

Sky

Tạm dịch

Cười

Tuyết

Ngôi sao

Bầu trời

2. Task 2 Lesson 4 Unit 6 lớp 3

Listen and chant (Nghe và hát)

Click here to listen

Look at the snake

In the snow

A snake with a smile

Watch it go

Look at the stars

In the sky

It's time for bed, snake.

Say, "Goodbye".

Tạm dịch

Hãy nhìn vào con rắn.

Nó lẫn trong tuyết.

Một con rắn với nụ cười

Nhìn nó đi

Hãy nhìn những ngôi sao

Trên bầu trời

Đến lúc đi ngủ rồi, rắn ơi.

Hãy nói, "Tạm biệt".

3. Task 3 Lesson 4 Unit 6 lớp 3

Underline the sounds sm, st and sk (Gạch chân những từ có chứa âm sm, st và sk)

Look at the snake

In the snow

A snake with a smile

Watch it go

Look at the stars

In the sky

It's time for bed, snake.

Say, "Goodbye".

Tạm dịch

Hãy nhìn vào con rắn.

Nó lẫn trong tuyết.

Một con rắn với nụ cười

Nhìn nó đi

Hãy nhìn những ngôi sao

Trên bầu trời

Đến lúc đi ngủ rồi, rắn ơi.

Hãy nói, "Tạm biệt".

4. Task 4 Lesson 4 Unit 6 lớp 3

Listen and complete the work (Nghe và hoàn thành các từ sau)

Click here to listen

Guide to answer

1. Snake

2. Sky

3. Smile

4. Snow

5. Star

Tạm dịch

1. Con rắn

2. Bầu trời

3. Cười

4. Tuyết

5. Ngôi sao

5. Practice

Find word in the lesson containing the following sounds (Tìm các từ vựng trong bài có chứa những âm sau)

- sm: ................

- sn: ................

- sk: ...............

- st: ...............

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • smile: cười
  • snow: tuyết
  • star: ngôi sao
  • sky: bầu trời
Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM