Unit 7 lớp 4: Places to go! - Lesson 1

Mời các em đến với phần Lesson 1 - Unit 7 để làm quen với một chủ đề mới "Places to go!". Bài học giới thiệu các từ mới chỉ những nơi vui chơi và cung cấp một bài đọc để các em hiểu tổng quát về chủ đề.

Unit 7 lớp 4: Places to go! - Lesson 1

Words (Từ) 

1. Task 1 Unit 7 Lesson 1

Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và lặp lại)

Click to listen

Audio Script:

café: quán cà phê

library: thư viện

museum: bảo tàng

shopping mall: trung tâm mua sắm

swimming pool : hồ bơi

movie theater: rạp chiếu phim

2. Task 2 Unit 7 Lesson 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Tạm dịch:

1. Mẹ: Hôm nay các con muốn làm gì?

Holly: Chúng ta có thể đi đến trung tâm mua sắm được không ạ?

Leo: Ồ, không!

2. Amy: Chúng ta có thể đến sân thể thao không ạ?

Max: Nhưng chúng ta đến sân thể thao suốt mà!

3. Max: Chúng ta có thể đến bảo tàng không?

Holly: Em không thích bảo tàng!

Leo: Chúng ta không bao giờ muốn làm những thứ giống nhau!

4. Bố: Ngạc nhiên chưa! Bố có vé xem phim này!

Amy và Leo: Tuyệt vời!

Max và Holly: Wow, cảm ơn bố!

Mẹ: Vậy, bây giờ các con đều muốn làm những thứ giống nhau rồi!

3. Practice

Reorder the letters to make complete words. (Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ hoàn chỉnh)

1. muumse

2. mieov

3. oolp

4. ralibry

5. mlla

4. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần luyện tập nghe, luyện tập đọc và ghi nhớ các từ mới chỉ những nơi vui chơi:

  • café: quán cà phê
  • library: thư viện
  • museum: bảo tàng
  • shopping mall: trung tâm mua sắm
  • swimming pool : hồ bơi
  • movie theater: rạp chiếu phim
Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM