Unit 8 lớp 9: Tourism - Getting Started

Phần Getting Started - Unit 8 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề mới "Tourism". Bài học giới thiệu đến các em kế hoạch du lịch của hai bạn Nick và Châu cũng như các từ và cụm từ liên quan đến chủ đề du lịch. Mời các em cùng theo dõi bài học dưới đây để hiểu rõ hơn.

Unit 8 lớp 9: Tourism - Getting Started

Travel Plans (Kế hoạch du lịch)

1. Task 1 Unit 8 lớp 9 Getting Started

Listen and read. (Nghe và đọc)

Click to listen

Nick: Hi, Chau. How are things?

Chau: Good. Have you made up your mind about where to go on holiday? 

Nick: Well, I've narrowed it down to two countries - my first choice is France and my second is Japan. What do you think?

Chau: Well, France is one of the largest countries in Europe. Since we've got a four-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour.

Nick: No, I'm not into package tours. I'd like to visit the Alps, and climb Mont Blanc - the highest mountain in Western Europe. I'd also love to explore Paris, and go sightseeing in the historic city of Versailles.

Chau: Sounds exciting! I think it's quite warm there, much warmer than in Britain. I can just picture you, tanned and relaxed, tasting delicious local specialities like frogs' legs and snails!

Nick: Ha ha! That's not really my cup of tea. Perhaps I should go to Japan and stay at a seaside resort, eating sushi and sashimi every day! Anyhow, Japan is only my second choice.

Chau: Right. So what do your parents think about your plans?

Nick: Oh, they're cool. I'm glad that they let me make my own decisions.

Chau: Lucky you. Whatever you decide, you'll have a good time.

Nick: So what about you? Planning anything?

Chau: Well, my family ... (fades out)

Tạm dịch:

Nick: Chào Châu. Mọi việc sau rồi?

Chau: Vẫn tốt. Bạn đã quyết định đi nghỉ mát ở đâu chưa?

Nick: À, tôi đã thu hẹp lại còn hai nước - lựa chọn đầu tiên của tôi là Pháp và thứ hai là Nhật Bản. Bạn nghĩ sao?

Chau: À, Pháp là một trong những nước lớn nhất ở châu Âu. Bởi vì chúng tôi đã có kỳ nghỉ hè 4 tuần ở đó, bạn có thể đi xe đạp vòng quanh đất nước này hoặc đi tour trọn gói.

Nick: Không, tôi không thích những tour trọn gói. Tôi muốn đến dãy Alps và leo lên đỉnh Blanc - ngọn núi cao nhất ở Tây Âu. Tôi cũng muốn khám phá Paris, và đi ngắm cảnh thành phố lịch sử của Versailles.

Chau: Nghe hay đó! Tôi nghĩ ở đây khá ấm, ấm hơn nhiều so với ở Anh. Tôi có thể phác thảo cho bạn, những địa điểm tắm nắng, thư giãn, thưởng thức những món ăn ngón ở địa phương như chân ếch và ốc.

Nick: Haha! Đó không phải là sở thích của tôi. Có lẽ tôi nên đi Nhật Bản và ở lại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, ăn sushi và sashimi mỗi ngày. À mà Nhật Bản chỉ là sự lựa chọn thứ hai của tôi.

Chau: Đúng vậy. Vậy bố mẹ bạn nghĩ gì về kế hoạch của bạn?

Nick: Ồ, họ rất thoải mái. Tôi vui là họ đã cho phép tôi tự quyết định.

Chau: Bận thật may mắn. Dù bạn quyết định thế nào, bạn cũng sẽ có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Nick:  Vậy còn bạn thì sao? Có kế hoạch gì không?

Chau: À gia đình tôi...( vẻ mặt buồn)  

a. Find a word/ phrase in the conversation that means: (Tìm một từ/ cụm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa như sau: )

Guide to answer      

1. made up your mind

2. narrowed it down

3. a package tour

4. explore

5. not my cup of tea

Tạm dịch:

1. đưa ra 1 quyết định: đã quyết định

2. giảm : thu hẹp lại

3. một chuyến đi nơi mà lộ trình và khách sạn đã được sắp xếp cho bạn: chuyến đi trọn gói

4. di chuyển xung quanh và khám phá mọi thứ: khám phá

5. thứ gì đó mà bạn ko thực sự thích: không thuộc sở thích của bạn

b. Tick() true (T) or false (F). (Chọn đúng (T) hay sai (F)) 

Guide to answer

1. F  Chau and Nick are going to have their winter holiday. (Châu và Nick sẽ có kỳ nghỉ đông.)

2. T  A package tour is not interesting to Nick. (Một chuyến đi trọn gói không có gì thú vị với Nick.)

3. T  Chau is teasing her friend about eating frogs’legs. (Châu đang trêu chọc người bạn của cô về việc ăn chân của ếch.)

4. F  Nick has decided to stay at a seaside resort in Japan. (Nick đã quyết định ở lại một khu nghỉ mát ven biển ở Nhật Bản.)

5. F  Nick’s parents are very controlling. (Bố mẹ của Nick rất kiểm soát.)

c.  Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau đây)

1. What does ‘Oh, they're cool’ mean? (Oh, they're cool’  nghĩa là gì?)

2. What is the weather like in France in the summer? (Thời tiết mùa hè ở Pháp như thế nào?)

3. What would Nick like to do in France? (Điều gì mà Nick muốn làm ở Pháp?)

4. What wouldn't Nick like to do in France? (Điều gì mà Nick không muốn làm ở Pháp?)

5. How do we know that Chau's parents don't allow her as much freedom as Nick's parents?

(Làm sao chúng ta biết bố mẹ Chau không cho phép cô ấy quá sự tự do như bố mẹ bố mẹ của Nick?)

Guide to answer

1. It means Nick's parents are relaxed and open-minded. (Nó có nghĩa là bố mẹ Nick rất thoải mái và cởi mở)

2. It's quite warm (warmer than in Britain). (Thời tiết khá ấm - ấm hơn ở nước Anh)

3. Visit the Alps, and climb Mont Blanc, explore Paris, and go sightseeing in the historic city of Versailles.

(Đến thăm núi Alps, và leo đỉnh Blanc, khám phá Paris, và ngắm những di tích lịch sử của Versailles)

4. Eat frogs' legs and snails. (Ăn chân ếch và ốc)

5. She says ‘Lucky you’ when Nick says he can make his own decisions.

(Cô ấy nói " Bạn thật may mắn" khi Nick nói anh ấy có thể tự quyết định)

2. Task 2 Unit 8 lớp 9 Getting Started

Collocation: Which word goes with which list below? (Sự hòa hợp giữa các từ: Những từ nào có thể đi cùng với danh sách dưới đây?) 

Guide to answer

1. holiday

2. resort

3. tour

4. trip

Tạm dịch:

1. mùa hè, gói hành lý, thám hiểm - kỳ nghỉ

2. kì nghỉ, du khách, bên bờ biển - khu nghỉ dưỡng

3. ngắm cảnh, hướng dẫn, gói hành lý - chuyến du lịch

4. thuyến, ngày, kinh doanh - chuyến đi

3. Task 3 Unit 8 lớp 9 Getting Started

Fill each blank with a word/phrase from the list. (Điền vào chỗ trống với 1 từ/ cụm từ trong danh sách các từ  đã cho)

Guide to answer

1. seaside resort 

2. souvenirs 

3. destination 

4. in advance 

5. dalyed 

6. luggage 

7. accommadation 

8. price

Tạm dịch:

Hầu hết mọi người đều thích đi du lịch nước ngoài, có cơ hội ở trong 1 thành phố lạ, một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Bạn có thể gặp những người mới, học những điều mới và mang về nhà những món quà lưu niệm thú vị. Nhưng trước khi làm được điều đó, bạn phải đến được điểm đến và có thể là thứ gì gì đó thử thách. Bạn cần chuẩn bị nhiều thứ. Bạn sẽ phải đặt chỗ ngồi trước trên máy bay, tàu hỏa hoặc xe buýt. Nếu bạn đi máy bay bạn phải biết rằng chuyến bay có bị hoãn hay không và có vấn đề về hành lý không. Thêm vào đó sẽ khó tìm chỗ ở tốt với giá phải chăng. Dù vậy, hầu hết mọi người vẫn thích đi du lịch.

4. Task 4 Unit 8 lớp 9 Getting Started

QUIZ (Câu đố)

Give the names of the following. Choose one and talk about it with a partner. (Cho biết tên của những địa danh sau đây. Chọn 1 địa điểm và nói với bạn của mình)

1. The city in Viet Nam where the International Fireworks Festival is held annually

(Thành phố ở Việt Nam, nơi tổ chứ lễ hội Pháo Hoa Quốc Tế hàng năm)

2. A structure near Beijing, China, that is one of the New7Wonders of the World

(Công trình gần Bắc Kinh, Trung Quốc, nó là một trong 7 kì quan mới cảu thế giới)

3. An island in Korea that is a popular place for a holiday. (Một hòn đảo ở Hàn Quốc, là nơi nghỉ lễ phổ biến)

4. A local product that you would like to introduce to foreign visitors

(Một sản phẩm địa phương mà bạn muốn giới thiệu tới du khách nước ngoài)

5. A custom of your locality that might surprise tourists

(Một phong tục của địa phương, cái mà có thể làm ngạc nhiên du khách)

6. Advice that you would like to give to a tour visiting your area

(Lời khuyên mà bạn muốn gửi tới một đoàn thăm quan tới khu vực của bạn)

Guide to answer

1. Da Nang City (Thành phố Đà Nẵng)

2. The Great Wall of China (Vạn Lý Trường Thành)

3. Jeju Island (Đảo Jeju)

4. Small wooden statues. (Những bức tượng bằng gỗ nhỏ.)

5. Dying teeth black (Nhuộm răng đen)

6.Tourist should visit my area in the spring to join some traditional festivals here.

(Du khách nên đế thăm quê tôi vào mùaxuân để tham dự một vài lễ hội truyền thống ở đây.)

5. Practice Task 1

Choose the best answer to complete the following sentences.

Question 1: We don’t think the white shirt ………..him.

A. matches           B. suits               C. agrees            D. gets on

Question 2: The dentist told him ………. his mouth

A. to open             B. open              C. opening          D. opened

Question 3: Hardly …the door when the telephone rang.

A. he had opened     B. did he open     C. had he opened    D. has he opened

Question 4: I’m sorry. I have forgotten ………the letter for you.

A. to send             B. sending          C. having sent    D. to be sent

Question 5: She prefers ……..TV ……..to music.

A. to watch/ to listen           B. watch/ listen

C. watching/ to listening     D. watching/ to listen

Question 6: Mai and Hung were ill, so …went to school today.

A. neither them        B. either one of them

C. both of them        D. neither of them

Question 7: No longer ……….their housework as they used to.

A. the housewives do          B. had the housewives done

C. do the housewives do     D. have the housewives done

6. Practice Task 2

Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 1: A. agree               B. father              C. depend           D. enjoy

Question 2: A. prefer               B. enjoy              C. happen           D. agree

Question 3: A. original             B. geography      C. imperial           D. stimulating

Question 4: A. magnificence   B. accessible      C. affordable        D. destination

Question 5: A. breathtaking     B. safari              C. traveller           D. sightseeing

Question 6: A. stalagmite        B. holiday           C. excursion          D. delicious

7. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ và ghi nhớ các từ vựng sau:

 • make up one’s mind = decide: quyết định
 • afford (v): có thể chi trả được
 • on holiday: kì nghỉ
 • narrow it down: thu hẹp lại
 • package tour: du lịch trọn gói
 • specialities (n): đặc sản
 • my cup of tea: sở thích/sự yêu thích của tôi
 • seaside resort: khu nghỉ dưỡng bãi biển
 • luggage (n): hành lý
 • price (n): giá cả
 • delay (v): trì hoãn 
 • destination (n): điểm đến
 • accommodation (n): chỗ ở
Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM