Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Getting Started

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề "Cities Of The Future". Thông qua các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ có cái nhìn khái quát và mở rộng thêm vốn từ vựng về chủ đề này. Mời các em cùng tham khảo!

Unit 9 lớp 11: Cities Of The Future - Getting Started

1. Task 1 Unit 9 lớp 11 Getting Started 

Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read.  (Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.) 

Click to listen

Tạm dịch:

Phong: Nào, chúng mình thảo luận về bài tập đi thôi. Đây là bài trình bày của cả nhóm phải không nhỉ?

Chi: Đúng vậy. Mỗi nhóm phải có một bài trình diễn về đề tài đời sống của thành phố chúng ta năm 2050 sẽ như thế nào.

Hà: Đề tài hay nhưng rất rộng. Điều đầu tiên chúng mình phải quyết định xem đời sống sẽ tốt hơn lên hay xấu đi.

Phong: Mình tin là nó sẽ tốt hơn nhờ có kỹ thuật hiện đại.

Chi: Ồ... đó không phải là lý do chính. Mình nghĩ là chúng ta sẽ có cuộc sổng tốt đẹp hơn vì sẽ không còn ô nhiễm nữa. Vì thế mà thành phố chúng ta sẽ không gây hại cho môi trường và có thể sống được.

Hà: Bạn muốn nói là thành phố thân thiện với môi trường phải không?

Chi: Chính xác. Bạn nghĩ sao, Phong?

Phong: Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng chúng ta không thể đưa hết những điều đó vào bài trình bày được. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề hoặc là kỹ thuật hiện đại, hoặc là môi trường. Chúng ta chỉ có mười phút nữa thôi phải không nhỉ?

Hà: Đúng vậy. Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường. Chúng ta có thể nói về năng lượng mặt trời sẽ được dùng trong giao thông trong tương lai.

Chi: Ý hay đấy, Hà. Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, không khí sẽ sạch hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Mọi người có thể có nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể đau ốm nếu họ hít thở không khí bị ô nhiễm.

Phong: Được, vậy hãy tập trung vào vấn đề môi trường. Chúng ta còn có thể thảo luận về những công dụng khác chứ không chỉ đối với giao thông thôi đâu.

Chi: Rất tiếc mình không quen với những điều ấy. Bạn có thể giải thích được không.

Phong: Năng lượng mặt trời còn được dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng, nước nóng và giúp cây cối phát triển. Nếu chúng ta có những tấm bảng năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà, chúng ta có thể tạo ra điện cho chúng ta dùng.

Hà: Hay quá. Bạn nghĩ sao Chi? Phong trình bày những vấn đề đó rất hay phải vậy không?

Chi: Đúng vậy. Mình hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nếu con người sử dụng nguồn lượng có thể tái tạo được thì tác động của nó đến môi trường sẽ ít đi.

Hà: Mình nghĩ chúng mình cần phải có vài ý cho phần trình bày ngay bây giờ. Chúng mình bắt tay vào chuẩn bị các phần trình chiếu đi thôi. Phong, bạn nói nhé, được không?

Phong: Không thành vấn đề. Các bạn cần gì cứ bảo mình nhé.

2. Task 2 Unit 9 lớp 11 Getting Started 

Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.) 

Tạm dịch

1. Phong, Hà và Chi được phân công cái gì?

2. Phong và Chi nghĩ rằng cuộc sống năm 2050 sẽ tốt hơn? Tại sao / tại sao không?

3. Ý tưởng nào mà ba học sinh chọn để nói về?

4. Nguồn năng lượng nào được đề cập đến? Làm thế nào có thể sử dụng nó?

5. Bạn có đồng ý rằng cuộc sống sẽ tốt hơn và thú vị hơn vào năm 2050? Tại sao hoặc tại sao không?

Guide to answer

1. It's about life in the city in the year 2050. (Đó là về cuộc sống trong thành phố vào năm 2050.)

2. Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reson while Chi thinks there'll be no pollution. (Cả hai đều nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn; Phong tin rằng công nghệ hiện đại sẽ là lý do, trong khi Chi nghĩ rằng sẽ không có ô nhiễm.)

3. They choose to talk about the envinronment. (Họ chọn nói về môi trường.)

4. Solar energy is mentioned. This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow. (Năng lượng mặt trời được đề cập. Năng lượng này có thể được sử dụng cho vận chuyển, ánh sáng, nấu ăn, nước sưởi ấm, và giúp cây trồng phát triển.)

5. Students' answers

3. Task 3 Unit 9 lớp 11 Getting Started 

Find the questions tags in the conversation and write them in the space provided. Underline the verb forms. (Tìm câu hỏi đuôi trong đoạn hội thoại rồi viết chúng ra phần ô trống. Gạch dưới những hình thức của động từ.)

Guide to answer

- It's a group presentation, isn't it?

- You mean it'll be environmentally friendly, won't it?

- We'll have only ten minutes, won't we?

- Phong presented them so well, didn't he?

- Phong, you will do the Talking, won't you?

4. Task 4 Unit 9 lớp 11 Getting Started 

Read the conversation again and complete the conditional sentences. (Đọc lại đoạn hội thoại rồi hoàn thành những câu điều kiện bên dưới.)

1. If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better (type 1) (Nếu chúng ta sử dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn, thì không khí sẽ trở nên trong lành hơn và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ tốt hơn.)

2. People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air (type 1) (Mọi người có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe và bị bệnh nếu họ phải hít thở không khí bị ô nhiễm)

3. If we have solar pannels on our roofs, we'll be able to generate our own electricity (type 1) (Nếu chúng ta có tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà, chúng ta có thể vận hành điện nữa)

4. If people use renewable energy, their impact on the environment is less. (Nếu mọi người sử năng lượng có thể thay thế, ảnh hưởng của họ với môi trường sẽ ít đi)

5. Let me know if you need anything else. (Cho tớ biết nếu cậu cần gì khác)

5. Practice Task 1

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: Today Islamabad is a thriving city of about 1 million people. It offers a healthy climate, a pollution-free atmosphere, plenty of water, and many green spaces.

A. healthy       B. prosperous        C. modern         D. green

Question 2: Scientists hope that this new drug will be a major breakthrough in the fight against AIDS.

A. new cure    B. important therapy    C. sudden remedy    D. dramatic development

Question 3: They design and carry out projects aiming to reduce fossil fuel consumption, find renewable fuels for public transport, and promote other clean air efforts.

A. inexhaustible       B. recyclable       C. green                   D. environmentally-friendly

Question 4: The urban planners are working for Eco Infrastructure Network, whose main function is to deal with urban environmental problems to make Super Star City greener, cleaner, and more sustainable.

A. eye-catching    B. developed     C. long-lasting    D. friendly

6. Practice Task 2

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1: This is the right DVD, ____?

A. isn't this     B. is this     C. isn't it    D. is it

Question 2: I'm not the only one, ____?

A. aren't I     B. am I    C. am not I     D. are not I

Question 3: Let's go out tonight, ____?

A. shall we     B. will we     C. could we     D. would we

Question 4: Don't forget to write to me soon, ____?

A. would you     B. could you     C. can you     D. will you

7. Conclusion

Sau khi kết thúc bài học Unit 9 – Getting Started, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập nghe và trả lời câu hỏi; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • city dweller/ˈsɪti - ˈdwelə(r)/ (n):người sống ờ đô thị, cư dân thành thị
  • detect /dɪˈtekt/(v): dò tìm, phát hiện ra
  • infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n): cơ sở hạ tầng
  • inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ (n): cư dân, người cư trú
  • liveable /ˈlɪvəbl/ (a): sống được
Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM