Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 6

Bài học Lesson 6 của Unit 9 "What are you wearing?" lớp 3 hướng dẫn các em cách nhận dạng ai đó qua màu sắc trên trang phục của họ. Đồng thời hướng dẫn các em hỏi, đáp thành thạo xoay quanh chủ đề này.

Unit 9 lớp 3: What are you wearing?-Lesson 6

1. Task 1 Lesson 6 Unit 9 lớp 3

Listen and number (Nghe và đánh số)

Click here to listen

Tapescript

1. I'm at bus station. I'm wearing my favorite red skirt and red shoe. I can't see my family. Where are they?

2. A. I can see our cousin. She's wearing a pink dress and brown bag.

B. Oh, yes. I see her.

3. And I can see our Aunt. She wearing a purple dress and white pants.

4. A. Oh, yes. Now I can see my Uncle. He's wearing a brown hat and brown pants.

5. There're your cousin, Tan. He wearing jeans and the red shirt.

6. And there're my friend, Thuy. She's wearing an orange skirt and the blue T-shirt.

Guide to answer

Tạm dịch

1. Tôi đang ở trạm xe buýt. Tôi đang mặc bộ đồ yêu thích của mình: váy đỏ và giày đỏ. Tôi không thấy gia đình tôi. Họ ở đâu?

2. A. Chị có thể nhìn thấy em họ của chúng ta. Em ấy đang mặc váy hồng và đeo túi nâu.

B. Đúng rồi. Em có thể nhìn thấy em ấy.

3. Và em có thể nhìn thấy Dì của chúng ta. Dì ấy đang mặc váy màu tím và quần dài màu đỏ.

4. A. Đúng rồi. Bây giờ em có thể nhìn thấy chú. Chú ấy đang đội một cái mũ màu nâu và quần rộng màu nâu.

5. Đó là em họ của em, Tân. Cậu ấy đang mặc quần jean và áo sơ mi đỏ.

6. Và đó là bạn của chị, Thủy. Cậu ấy đang mặc một cái chân váy màu cam và áo phông màu xanh da trời.

2. Task 2 Lesson 6 Unit 9 lớp 3

Point, ask and answer (Chỉ vào, hỏi và trả lời)

- What's she wearing? ⇒ She's wearing …

- He's wearing a red T-shirt. Who is it? ⇒ It's number …

Guide to answer

- What's she wearing? ⇒ She's wearing red skirt and red shoe.

- He's wearing a red T-shirt. Who is it? ⇒ He's Tan. It's number 5.

Tạm dịch

- Cô ấy mặc gì vậy? ⇒ Cô ấy mặc váy đỏ và đi giày đỏ.

- Cậu ấy mặc một chiếc áo phông màu đỏ. Đó là ai? ⇒ Cậu ấy là Tân, ở vị trí số 5.

3. Task 3 Lesson 6 Unit 9 lớp 3

What time is it? Draw (Mấy giờ rồi? Vẽ)

Guide to answer

It's two o'clock.

Tạm dịch

Hai giờ rồi.

4. Task 4 Lesson 6 Unit 9 lớp 3

What are you wearing? Draw and colour (Bạn đang mặc gì? Vẽ và tô màu)

Guide to answer

Các em tự vẽ trang phục mình đang mặc và tô màu.

5. Practice

Read and write (Đọc và viết)

1. What are you wearing?

⇒ I'm wearing ......................

2. What is your partner wearing?

⇒ She's/He's wearing ......................

3. What time is it now?

It is ..............................

4. Do you like T-shirt?

...................................

5. What is your favourite clothes?

.....................................

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em tiếp tục nhận dạng một người thông qua các đặc điểm quần áo của họ. Nhờ vào màu sắc trên trang phục, các em có thể dễ dàng nhận ra vị trí từng người. Bên cạnh đó các em còn được vẽ về trang phục của mình và vẽ giờ trên đồng hồ.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM