Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 2 Bài Viết số thành tổng các trăm chục, đơn vị có đáp án và hướng dẫn dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các kiến thức viết cấu tạo số thành tổng các trăm chục, đơn vị. Sau đây mời các em tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

1. Giải bài 1 trang 155 SGK Toán 2

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải

Phân tích các số có ba chữ số đã cho thành số trăm, chục và đơn vị.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 155 SGK Toán 2

Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:

Mẫu: 271 = 200 + 70 + 1

Phương pháp giải

Phân tích các số có ba chữ số đã cho thành số trăm, chục và đơn vị rồi viết theo mẫu.

Hướng dẫn giải

271 = 200 + 70 + 1

978 = 900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

3. Giải bài 3 trang 155 SGK Toán 2

Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào?

Phương pháp giải

 Nối số có ba chữ số với tổng số trăm, chục, đơn vị thích hợp.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 155 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

 Dùng các hình tam giác, xoay và ghép thành hình cái thuyền.

Hướng dẫn giải

 Có thể xếp hình như sau:

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM