Hướng dẫn cách Upload tài liệu

- Chọn “Upload” nằm ở góc phải màn hình, bạn sẽ được chuyển sang trang công cụ Upload như sau:

  • Bước 1: Tạo mới bộ sưu tập
  • Bước 2: Upload tài liệu vào bộ sưu tập vừa tạo mới
  • Bước 3: Chỉnh sửa hoàn thiện bộ sưu tập, chờ duyệt để public đến cộng đồng người dùng eLib.vn

Tạo mới bộ sưu tập:

Tại mục 2) Upload vào bộ sưu tập mới, bạn nhấp chọn Thêm mới, trang sẽ hiển thị các thông tin sau để bạn nhập tin vào. Điền đầy đủ các thông tin như hình minh họa để tạo mới thành công bộ sưu tập

 

Upload tài liệu vào bộ sưu tập vừa tạo mới

Sau khi tạo mới bộ sưu tập bạn sẽ thực hiện upload tài liệu vào bộ sưu tập vừa được tạo mới theo hướng dẫn sau

Bạn có thể Upload nhiều file tài liệu cùng lúc, sau khi chọn tài liệu bạn nhấp nút Upload lúc này tài liệu của bạn sẽ được hiện thị như sau

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin tài liệu như tên tài liệu, sau đó nhấp lưu. Lúc này quá trình Upload tài liệu của bạn đã thành công.

Chờ duyệt tài liệu public cộng đồng eLib.vn

Lúc này quá trình upload tài liệu của bạn đã thành công, bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ hỗ trợ bạn kiểm tra trùng tài liệu để Public lên hệ thống chia sẻ đến người dùng cộng đồng eLib.VN

Trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như các thao tác khác, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ 

Hotline: 0933030098

Email: Support@tailieu.vn

Yahoo: Hotrokhachhangvdoc

Đồng bộ tài khoản