Bài 4: Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành thị trường Tài chính. Mời các bạn cùng eLib tham khảo nội dung bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Bài 4: Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn sau đây để tìm hiểu về mối quan hệ của hai thị trường lớn sau.

Bài 4: Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành thị trường Tài chính, cùng thực hiện chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế, do đó các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thị trường có các mối liên quan bổ sung và tác động tương hỗ lẫn nhau thể hiện qua một số nhân tố sau:

Thứ nhất: Sự biến động của lãi suất.

Sự biến động của lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng lớn đến việc phát hành và mua bán chứng khoán trên thị trường vốn. Nếu lãi suất các ngân hàng trả cho người tiết kiệm cao, sẽ khiến cho người tiết kiệm thích gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất cao và rủi ro thấp hơn so với mua chứng khoán. Mặt khác, những biến đổi về lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn như quan hệ cung cầu và giá cổ phiếu, trái phiếu. Chẳng hạn như một số chứng khoán dài hạn có lãi suất thả nổi, căn cứ để điều chỉnh lãi suất là lãi suất tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng. Hay khi định giá trái phiếu hoặc cố phiếu trên thị trường, người ta phải tham khảo lãi suất của ngân hàng được hình thành trên thị trường tiền tệ. Giữa lãi suất thị trường và giá trái phiêu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch: khi lãi suất của ngân hàng tăng cao hơn lãi suất trái phiếu, giá trái phiếu sẽ sụt giảm và tình hình ngược lại khi lãi suất ngân hàng hạ thấp hơn lãi suất trái phiếu.

Các thay đổi về chỉ số giá cổ phiếu của thị trường vốn cũng phản ánh các hiện tượng tốt hay xấu, đã, đang hoặc sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đối với thị trường vốn, việc duy trì một số lãi suất ổn định không biến động quá đáng là sự cần thiết cho sự ổn định của thị trường.

Thứ hai: sự đồng bộ và quan hệ hữu cơ giữa hai thị trường

Các hoạt động của thị trường tiền tệ và thị trường vốn được thực hiện đồng bộ xen lẫn nhau, tác động và chịu ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu hoàn chỉnh của một thị trường tài chính.

Việc phân định các bộ phận của thị trường Tài chính chỉ là biện pháp để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu của từng loại thị trường, như một khái niệm kinh tế tồn tại tương đối độc lập, và tách ra khỏi các mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nó.

Trên thực tế không dễ dàng có thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hóa của thị trường tiền tệ và đâu là khu vực chuyên môn hóa của thị trường vốn. Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến đổi về giá cả, lãi suất trên thị trường tiền tệ diễn ra kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, các thay đổi về chỉ số chứng khoán hoặc thị giá cổ phiếu của thị trường vốn, cũng phản ánh các hiện tượng tốt hoặc xấu đã và đang hoặc sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ.

Thứ ba: Đều là nền tảng của chính sách Tài chính và Tiền tệ của nhà nước

Các chính sách của Nhà nước như chính sách lãi suât, tiền tệ với mục đích phát triển thị trường tiền tệ đồng thời cũng là các yếu tố ngăn cản phạm vi hoạt động của thị trường vốn. Xét trong tương lai, xuất phát từ những đòi hỏi của thực tế, không thể tồn tại một thị trường tiền tệ thuần túy cũng như không thể có một thị trường vốn thuần túy, mà sẽ tồn tại một thị trường Tài chính hỗn hợp.

Trên đây là nội dung bài giảng Bài 4: Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn được eLib tổng hợp lại nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo. Hy vọng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn nắm bắt nội dung bài học dễ dàng hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM