Bài giảng kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Dưới đây eLib.VN chia sẻ tới các bạn bài giảng về kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài giảng kinh tế vĩ mô

- Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) nghiên cứu hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của toàn bộ nền kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả (lạm phát), việc làm của cả quốc gia (thất nghiệp), cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái, ...

Ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình bốn khu vực cơ bản bao gồm: (1) Sản xuất; (2) Ngân sách; (3) Tiền tệ; và (4) Nước ngoài. Qua đó, những kết nối nhất quán giữa các mục tiêu, công cụ chính sách và sự liên hệ giữa các chỉ tiêu tổng thể sẽ được thể hiện thông qua tác động của các công cụ chính sách cũng như những thay đổi có tính ngoại sinh. Khu vực sản xuất xem xét việc xác định các chỉ tiêu hạch toán quốc gia, cụ thể là GDP, việc làm, lạm phát, tổng cung và tổng cầu...; khu vực ngân sách phân tích chính sách tài khóa liên quan đến thu, chi, tài trợ và vay nợ của chính phủ; khu vực tiền tệ bàn về những công cụ kiểm soát tiền tệ trực tiếp và gián tiếp với vai trò quan trọng của ngân hàng trung ương; và khu vực nước ngoài sẽ phân tích về các giao dịch hàng hoá và dịch vụ, giao dịch vốn, nợ bên ngoài và các chính sách tỷ giá hối đoái.

Môn học được thiết kế với giả định là học viên đã học qua Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô cơ bản (những học viên muốn trau dồi thêm kiến thức kinh tế học vĩ mô cơ bản nên tham khảo cuốn "Kinh tế học vĩ mô" (Principi·les of Macroeconomics) của Mankiw). Tuy nhiên, các nội dung phân tích sẽ không quá nâng cao theo dạng lý thuyết mà hướng trọng tâm vào phân tích khái quát nhằm phục vụ cho mục tiêu phân tích chính sách theo chương trình đào tạo được thiết kế dành cho lĩnh vực Chính sách công.

Bài giảng kinh tế vĩ mô có nội dung bao gồm các chương :

Chương 1: Đại cương về kinh tế vĩ mô

Chương II: Hạch toán sản lượng quốc gia

Chương III: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng

Chương IV: Tiền tệ và ngân hàng

Chương V: Lạm phát và thất nghiệp

Chương VI: Chính sách tài chính- Thuế và chỉ tiêu ngân sách

Chương VII: Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Bài giảng kinh tế vĩ mô ---

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM