Đề cương ôn thi môn Quản trị học có gợi ý giải - ĐH Đông Á

Cùng nhau ôn tập và củng cố kiến thức thông qua Đề cương ôn thi môn Quản trị học có gợi ý giải của trường ĐH Đông Á mà eLib.VN đã sưu tầm dưới đây nhé. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo!

Đề cương ôn thi môn Quản trị học có gợi ý giải -  ĐH Đông Á

Câu 1. Anh/Chị hãy nêu và phân tích những nguồn lực cơ bản của tổ chức.

Gợi ý giải:

Nguồn lực con người

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực vật chất (nguyên vật liệu đầu vào)

Nguồn lực công nghệ, máy móc.

Nguồn lực thông tin

Câu 2. Anh/Chị hãy nêu các chức năng quản trị trong tổ chức và phân tích mối quan hệ giữa chúng.

Gợi ý giải:

- Có 4 chức năng quản trị trong tổ chức: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra

Mối quan hệ của 04 chức năng thể hiện qua khái niệm Quản trị:

“Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Câu 3. Anh/Chị hãy so sánh ba cấp quản trị trong Doanh Nghiệp.

Gợi ý giải:

- QTV cấp cao (Top Managers) là thiết lập Mục tiêu, Kế hoạch  và các quyết định chiến lược.

- QTV cấp trung (Middle Managers) là thiết lập Mục tiêu, Kế hoạch và các quyết định chiến thuật.

- QTV cấp cơ sở (First – Line Managers) là thiết lập Mục tiêu, Kế hoạch và các quyết định tác nghiệp.

Câu 4. Tầm quan trọng của 3 kỹ năng quản trị thay đổi tùy theo cấp quản trị như thế nào?

Gợi ý giải:

Các nhà quản trị  ở các cấp khác nhau thì mức độ đòi hỏi những kĩ năng này có sự khác nhau:

- Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy), QTV cấp cao (Top Managers) yêu cầu nhiều hơn.

- Kỹ năng giao tiếp (hay kỹ năng nhân sự), QTV cấp trung (Middle Managers, yêu cầu nhiều hơn.

- Kỹ năng chuyên môn,  QTV cấp cơ sở (First – Line Managers) yêu cầu nhiều hơn

Câu 5. Sự giống nhau và khác nhau giữa các nhà quản trị ở các cấp khác nhau trong tổ chức là gì?

Gợi ý giải:

- Giống nhau của 3 cấp quản trị cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở là đều thực hiện công tác quản lý và điều hành công việc qua bốn chức năng quản trị là: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.

- Khác nhau là thời gian mà các nhà quản trị dành cho 4 chức năng: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra là khác nhau.

- Quản trị viên cấp cao dành nhiều thời gian cho việc hoạch định và tổ chức.

- Quản trị viên cấp cơ sở dành nhiều thời gian lãnh đạo đôn đốc công việc với các công nhân…

Câu 6. Thế nào là môi trường của tổ chức? Phân loại môi trường.

Gợi ý giải:

Môi trường là toàn bộ những lực lượng và thể chế tác động và ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

 - Lực lượng : Sức mạnh mang tính qui luật (kinh tế/ xã hội/ tự nhiên)

 - Thể chế : Tác động chủ quan của con người (luật lệ/ qui định/ ...)

- Môi trường có 2 loại là bên trong tổ chức và bên ngoài tổ chức.

- Theo cấp bậc thì có: Môi trường vĩ mô, vi mô và bên trong Doanh nghiệp.

Câu 7. Giải thích sự khác nhau giữa môi trường vi mô và môi trường vĩ mô.

Gợi ý giải:

Môi trường vi mô là môi trường ngành đặc thù mà Doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh ví dụ: Ngành xây dựng, café…

Môi trường vĩ mô là môi trường chung mà mọi Doanh nghiệp hay mọi ngành nghề đều bị tác động chung như: Điều kiện tự nhiên, Nền kinh tế, văn hoá xã hội, chính trị, công nghệ, nhân khẩu học, toàn cầu hoá.

Câu 8. Tại sao và bằng cách nào môi trường kinh tế có liên quan với các tổ chức?

Gợi ý giải:

Môi trường kinh tế tác động đến các tổ chức thông qua 4 yếu tố chính:

- GDP của vùng, Quốc gia

- Lãi suất ngân hàng

- Lạm phát

- Tỷ giá hối đoái.

Câu 9. Các giá trị văn hóa cơ bản của tổ chức là gì?

Gợi ý giải:

Đó là: Triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tổ chức được chia sẻ trong tổ chức, với cộng đồng.

Câu 10. Yếu tố công nghệ có ảnh hưởng như thế nào tới một cơ sở nói chung và tới công việc quản trị nói riêng?

Gợi ý giải:

Công nghệ ảnh hưởng đến tổ chức trên phương diện:

- Tăng năng suất lao động

- Lưu thông hàng hoá, thương mại điện tử

- Chiến lược sản phẩm mới tạo lợi thế cạnh tranh

Công nghệ tác động trực tiếp đến quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra trong quá trình sản xuất kinh doanh của một nhà quản trị.

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Đề cương ôn thi môn Quản trị học có gợi ý giải -  ĐH Đông Á!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học có đáp dưới đây.

Trắc Nghiệm

Ngày:08/01/2021 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM