Giáo trình kinh tế học vĩ mô

Kinh Tế Học Vĩ Mô nghiên cứu vận hành của nền kinh tế tổng thể, sự tương tác giữa các yếu tố như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, lãi suất, tỷ giá hối đoái, xuất khẩu, nhập khẩu… Sự tương tác giữa cơ chế thị trường, chính phủ, và xã hội dân sự. Nếu bạn đang tìm kiếm những cuốn sách về kinh tế vĩ mô phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và học tập thì nên lựa chọn những cuốn sách được liệt kê trong bài viết này.

Giáo trình kinh tế học vĩ mô

1. Giáo trình kinh tế học vĩ mô

Cuốn sách này gồm 12 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô.

Chương 2: Thị trường, cung, cầu và vai trò của chính phủ.

Chương 3: Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô.

Chương 4: Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản.

Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ.

Chương 6: Mô hình IS-LM. chính sách tiền tệ - Tiền tệ trong mô hình IS-LM.

Chương 7: Mô hình tổng cầu - tổng cung.

Chương 8: Mô hình tổng cầu - tổng cung: Các lý thuyết về tổng cung.

Chương 9: Thất nghiệp và lạm phát.

Chương 10: Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh doanh.

Chương 11: Nền kinh tế mở.

Chương 12: Nền kinh tế mở: Mô hình Mundell - Fleming.

Link download sách: Tại đây

2. Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản 

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh của kinh tế học. Trong bối cành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới có những bất ổn khó lường, việc nắm vững các lý thuyết kinh tế vĩ mô nhằm có thể đưara các chính sách kinh tế hiệu quả là điều hết sức quan trọng. Bám sát vào những nội dung của chương trình kinh tế học vĩ mô cơ bản của Việt Nam và tham khảo một số chương trình học của các nước tiên tiến trên thế giới nhi Anh, Mỹ, Nhật..., chúng tôi biên soạn cuốn giáo trinh “Giáo trình Kinh tế vĩ mô cơ bản” với mục đích giúp các bạn sinh viên hoặc người đọc tiếp cận những lý thuyết kinh tế học vĩ mô cơ bản.

Link download sách: Tại đây

3. Kinh tế học vĩ mô - Học viện tài chính 

Trong những năm gần đây, Học viện Tài chính thường xuyên tiến hành đổi mới nội dung, chương trình và phương hướng giảng dạy nhằmnâng cao chất lượng đào tạo. Để đạt được mục tiêu đó phải đồng thời đổi mới và hoàn thiện các giáo trình, tài liệu phục vụ cho sự nghiệp đào tạo của Học viện Tài chính theo từng môn học, học phần. Cuốn sách “Kinh tế học vĩ mô” do giảng viên Bộ môn Kinh tế học của Học viện biên soạn đã và đang góp phần tích cực vào việc phục vụ công tác đào tạo của Học viện trong thực tiễn

Giaó trình có nội dung  bao gồm các chương :

Chương 1.Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

Chương 2.Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

Chương 3.Tổng cầu và mô hình số nhân

Chương 4.Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 5.Chính sách tài khóa

Chương 6.Mô hình IS-LM

Chương 7.Mô hình cầu – tổng cung (AD-AS)

Chương 8.Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

Chương 9.Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

Chương 10.Lạm phát và thất nghiệp

…..

Link download sách: Tại đây

4. Giáo trình kinh tế học vĩ mô 

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là điều vô cùng quan trọng; bởi thành công của các quốc gia đi trước Việt Nam đã cho thấy rằng đội ngũ cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nhất đến việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Link download sách: Tại đây

5. Kinh tế học vĩ mô - Dùng trong các trường đại học, cao đằng khối kinh tế

Sau quá trình làm việc với tinh thần nghiêm túc khoa học, Hội đồng đã kiến nghị chọn và góp ý kiến hoàn chỉnh giáo trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Căn cứ vào kiến nghị của Hội đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương cho xuất bản hai giáo trình Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế Vi mô.

MỤC LỤC:

Chương 1: Đại cương về Kinh tế học

Chương 2: Khái quát về Kinh tế học Vĩ mô

Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Chương 8: Kinh tế Vĩ mô của nền kinh tế mở

Link download sách: Tại đây

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM