Trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản có đáp án dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án

Câu 1. Marketing ra đời:

a. Trong nền sản xuất hàng hóa

b. Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu

c. Ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất, từ khi nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu cho đến cả sau khi bán hàng

d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2. Nhu cầu về Marketing xuất hiện khi:

a. Mối quan hệ giữa nhà sản xuất và khách hàng ngày càng gần gũi

b. Mối quan hệ giữa nhà sản xuất và khách hàng ngày càng xa

c. Thị trường của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng trong điều kiện toàn cầu hoá

d. Thị trường của doanh nghiệp ngày càng thu hẹp do cạnh tranh

Câu 3. Tư duy Marketing là tư duy:

a. Bán những thứ mà doanh nghiệp có

b. Bán những thứ mà khách hàng cần

c. Bán những thứ mà đối thủ cạnh tranh không có

d. Bán những thứ mà doanh nghiệp có lợi thế

Câu 4. Hoạt động Marketing trong doanh nghiệp bắt đầu:

a. Ngay sau khi bán sản phẩm cho khách hàng

b. Trong và ngay sau khi bán sản phẩm cho khách hàng

c. Trước khi bắt đầu quá trình sản xuất ra sản phẩm

d. Ngay từ khi bắt đầu quá trình sản xuất ra sản phẩm

Câu 5. Marketing đầu tiên được áp dụng

a. Cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

b. Cho các lĩnh vực phi thương mại

c. Cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá tiêu dùng

d. Cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá công nghiệp

Câu 6.Điền vào chỗ trống “Marketing là một qui trình các hoạt động…nhu cầu, mong muốn của cá nhân hay tổ chức”.

a. Nắm bắt, quản trịvà thỏa mãn

b. Quản trị, thỏa mãn và nắm bắt

c. Thỏa mãn, quản trịvà nắm bắt

d. Nắm bắt thỏa mãn và quản trị

Câu 7.Có thể nói rằng:

a. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữ đồng nghĩa.

b. Marketing và bán hàng là 2 thuật ngữ khác biệt nhau.

c. Bán hàng bao gồm cả Marketing

d. Marketing bao gồm cả hoạt động bán hàng.

Câu 8.Câu nào sau đây là đúng nhất?

a. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó.

b. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu vốn có của con người một cách tự nhiên

c. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu của con người về các sản phẩm tự nhiên

d. Nhu cầu tự nhiên là nhu cầu được hình thành khi con người chinh phục thiên nhiên

Câu 9. Mong muốn phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng là:

a. Nhu cầu tự nhiên

b. Sản phẩm

c. Cầu của thị trường

d. Hành vi của khách hàng

Câu 10. Theo quan điểm Marketing thị trường là:

a. Nhu cầu của khách hàng có khả năng thanh toán sẵn sàng muađể thoả mãn các nhu cầu

b. Nơi xảy ra quá trình mua bán

c. Hệ thống gồm những người mua và người bán và mối quan hệ cung cầu giữa họ

d. Tập hợp của cả người mua và người bán một sản phẩm nhất định

Câu 11. Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp:

a. Là một trong các chức năng chính trong doanh nghiệp

b. Giữ vai trò là cầu nối giữa thị trường và các chức năng khác

c. Giữ vai trò là cầu nối giữa hoạt động của doanh nghiệp với thị trường

d. Tất cả các vai trò trên

Câu 12. Chức năng của marketing là:

a. Tìm hiểu nhu cầu của thị trường và khách hàng

b. Phân tíchđối thủ cạnh tranh

c. Sử dụng marketing hỗn hợp để tác động tới khách hàng

d. Nhiều chức năng trong đó có các chức năng trên

Câu 13. “Doanh nghiệp phải mở rộng quy mô sản xuất và phạm vi phân phối” là quan điểm của Marketing định hướng về:

a. Bán hàng

b. Sản xuất

c. Hoàn thiện sản phẩm

d. Khách hàng

Câu 14. Biện pháp của marketing hướng về khách hàng là:

a. Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng và làm thoảmãn chúng

b. Thúc đẩy bán hàng

c. Nỗ lực hoàn thiện sản phẩm

d. Mở rộng quy mô sản xuất và phạm vi phân phối

Câu 15. Theo quan điểm Marketing đạo đức xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối những khía cạnh nào sau đây khi xây dựng chính sách Marketing:

a. Mục tiêu của doanh nghiệp

b. Sự thoả mãn của khách hàng

c. Phúc lợi xã hội

d. Tất cả những điều nêu trên.

Câu 16. Chính sách khách hàng chú trọng cả 3 loại khách hàng mới, khách hàng cũ và đã mất là quan điểm của trường phái:

a. Marketing cổ điển

b. Marketing hiện đại

c. Cả marketing cổ điển và hiện đại

d. Một trường phái khác

Câu 17. Quản trị Marketing bao gồm các công việc:

(1) Nghiên cứu môi trường và thị trường thị trường,

(2) Phân đoạn thị trường và lựa chọn thịtrường mục tiêu,

(3) Hoạch định chương trình Marketing hỗn hợp,

(4) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing. Quy trình đúng trong quá trình này là:

a. (1) (2) (3) (4)

b. (1) (3) (4) (2)

c. (3) (1) (2) (4)

d. (1) (3) (2) (4)

Câu 18.Hỗn hợp Marketing 4P căn bản bao gồm các thành tố xếp theo thứ tự sau:

a. Giá bán; chất lượng; phân phối; chăm sóc khách hàng.

b. Sản phẩm; giá cả; phân phối; xúc tiến

c. Bán hàng; dịch vụ khách hàng; giá cả; bảo hành

d. Bao bì; kênh phân phối; yếu tố hữu hình; quảng cáo.

Câu 19. 4 C là 4 thành tố của chính sách marketing hỗn hợp dưới góc độ của:

a. Nhà sản xuất/cung cấp dịch vụ.

b. Khách hàng

c. Trung gian phân phối

d. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 20. Sự khác biệt giữa marketing và bán hàng làở:

a. Xuất phát điểm của quy trình

b. Ðối tượng phục vụ

c. Công cụ thực hiện và mục tiêu

d. Tất cả các điểm trên

​Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Ngân hàng Trắc nghiệm môn Marketing căn bản có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản có đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM