Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án

Câu 1: Tình huống nào dưới đây là một quá trình tâm lí?

a. Lan luôn cảm thấy hài lòng nếu bạn em trình bày đúng các kiến thức trong bài

b. Bình luôn thẳng thắn và công khai lên án các bạn có thái độ không trung thực trong thi cử.

c. Khi đọc cuốn “Sống như Anh”, Hoa nhớ lại hình ảnh chiếc cầu Công lí mà em đã có dịp đi qua.

d. An luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi bước vào phòng thi.

Câu 2: Câu thơ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nói lên tính chất nào sau đây của sự phản ánh tâm lý?

a. Tính khách quan.

b. Tính chủ thể.

c. Tính sinh động.

d. Tính sáng tạo.

Câu 3: Sự kiện nào dưới đây chứng tỏ tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý ?

a. Hồi hộp khi đi thi.

b. Lo lắng đến mất ngủ.

c. Lạnh làm run người

d. Buồn rầu vì bệnh tật.

Câu 4: Quan điểm duy vật biện chứng về mối tương quan của tâm lý và những thể hiện của nó trong hoạt động được thể hiện trong mệnh đề:

a. Hiện tượng tâm lý có những thể hiện đa dạng bên ngoài.

b. Hiện tượng tâm lý có thể diễn ra mà không có một biểu hiện bên trong hoặc bên ngoài nào.

c. Mỗi sự thể hiện xác định bên ngoài đều tương ứng chặt chẽ với một hiện tượng tâm lý

d. Hiện tượng tâm lý diễn ra không có sự biểu hiện bên ngoài.

Câu 5: Nguyên tắc “cá biệt hóa” quá trình giáo dục là một ứng dụng được rút ra từ luận điểm:

a. Tâm lý người có nguồn gốc xã hội.

b. Tâm lý có nguồn gốc từ thế giới khách quan.

c. Tâm lý nguời mang tính chủ thể.

d. Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động giao tiếp.

Câu 6: Tâm lí người có nguồn gốc từ:

a. Não người.

b. Hoạt động của cá nhân.

c. Thế giới khách quan.

d. Giao tiếp của cá nhân.

Câu 7: Phản ánh là:

a. Sự tác động qua lại giữa hệ thống vật chất này với hệ thống vật chất khác và để lại dấu vết ở cả hai hệ thống đó.

b. Sự tác động qua lại của hệ thống vật chất này lên hệ thống vật chất khác.

c. Sự sao chụp hệ thống vật chất này lên hệ thống vật chất khác.

d. Dấu vết của hệ thống vật chất này để lại trên hệ thống vật chất khác.

Câu 8: Hình ảnh tâm lí mang tính chủ thể được cắt nghĩa bởi:

a. Sự khác nhau về môi trường sống của cá nhân.

b. Sự phong phú của các mối quan hệ xã hội.

c. Những đặc điểm riêng về hệ thần kinh, hoàn cảnh sống và tính tích cực hoạt động của cá nhân.

d. Tính tích cực hoạt động của cá nhân khác nhau.

Câu 9: Điều kiện cần và đủ để có hiện tượng tâm lí người là:

a. Có thế giới khách quan và não.

b. Thế giới khách quan tác động vào não.

c. Não hoạt động bình thường.

d. Thế giới khách quan tác động vào não và não hoạt động bình thường.

Câu 10: “Mỗi khi đến giờ kiểm tra, Lan đều cảm thấy hồi hộp đến khó tả”. Hiện tượng trên là biểu hiện của:

a. Quá trình tâm lí.

b. Trạng thái tâm lí.

c. Thuộc tính tâm lí.

d. Hiện tượng vô thức.

Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không thể hiện tính chủ thể của sự phản ánh tâm lí người?

a. Cùng nhận sự tác động của một sự vật, nhưng ở các chủ thể khác nhau, xuất hiện các hình ảnh tâm lí với những mức độ và sắc thái khác nhau.

b. Những sự vật khác nhau tác động đến các chủ thể khác nhau sẽ tạo ra hình ảnh tâm lí khác nhau ở các chủ thể.

c. Cùng một chủ thể tiếp nhận tác động của một vật, nhưng trong các thời điểm, hoàn cảnh, trạng thái sức khoẻ và tinh thần khác nhau, thường xuất hiện các hình ảnh tâm lí khác nhau.

d. Các chủ thể khác nhau sẽ có thái độ, hành vi ứng xử khác nhau đối với cùng một sự vật.

Câu 12: Khái niệm giao tiếp trong tâm lý học được định nghĩa là:

a. Sự gặp gỡ và trao đổi về tình cảm, ý nghĩ,… nhờ vậy mà mọi người hiểu biết và thông cảm lẫn nhau.

b. Sự trao đổi giữa thầy và trò về nội dung bài học, giúp học sinh tiếp thu được tri thức

c. Sự giao lưu văn hóa giữa các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và thắt chặt tình đoàn kết.

d. Sự tiếp xúc tâm lý giữa người – người để trao đổi thông tin, cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau.

Câu 13: Loại giao tiếp nhằm thực hiện một nhiệm vụ chung theo chức trách và quy tắc thể chế được gọi là:

a. Giao tiếp trực tiếp.

b. Giao tiếp chính thức.

c. Giao tiếp không chính thức.

d. Giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Câu 14: Động cơ của hoạt động là:

a. Khách thể của hoạt động.

b. Cấu trúc tâm lí trong chủ thể.

c. Đối tượng của hoạt động.

d. Bản thân quá trình hoạt động.

Câu 15: Qua thực tế tại các doanh nghiệp, sinh viên thấy cần phải tích cực học tập và tu dưỡng nhiều hơn ở trường đại học. Chức năng giao tiếp được thể hiện trong trường hợp trên là:

a. Nhận thức.

b. Xúc cảm.

c. Điều khiển hành vi.

d. Phối hợp hoạt động.

Câu 16: Để định hướng, điều khiển, điều chỉnh việc hình thành các phẩm chất tâm lí cá nhân, điều quan trọng nhất là:

a. Tổ chức cho cá nhân tham gia các loại hình hoạt động và giao tiếp trong môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp.

b. Tạo ra môi trường sống lành mạnh, phong phú cho mỗi cá nhân, nhờ vậy cá nhân có điều kiện hình thành và phát triển tâm lí.

c. Tổ chức hình thành ở cá nhân các phẩm chất tâm lí mong muốn.

d. Cá nhân độc lập tiếp nhận các tác động của môi trường để hình thành những phẩm chất tâm lí của bản thân.

Câu 17: Hiện tượng sinh lí và hiện tượng tâm lí thường:

a. Diễn ra song song trong não.

b. Đồng nhất với nhau.

c. Có quan hệ chặt chẽ với nhau.

d. Có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lí có cơ sở vật chất là não bộ.

Câu 18: Trong tâm lí học hoạt động, khi phân chia các giai đoạn lứa tuổi trong quá trình phát triển cá nhân, ta thường căn cứ vào:

a. Các hoạt động mà cá nhân tham gia.

b. Những phát triển đột biến tâm lí trong từng thời kì.

c. Hoạt động chủ đạo của giai đoạn đó.

d. Tuổi đời của cá nhân

Câu 19: Đối tượng của hoạt động:

a. Có trước khi chủ thể tiến hành hoạt động.

b. Có sau khi chủ thể tiến hành hoạt động.

c. Được hình thành và bộc lộ dần trong quá trình hoạt động.

d. Là mô hình tâm lí định hướng hoạt động của cá nhân.

Câu 20: Hình thức phản ánh tâm lí đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng:

a. 600 triệu năm.

b. 500 triệu năm.

c. 400 triệu năm.

d. 300 triệu năm.

Câu 21: Xét về phương diện loài trong sự hình thành và phát triển tâm lý, hiện tượng tâm lý đơn giản nhất (cảm giác) bắt đầu xuất hiện ở:

a. Loài cá.

b. Loài chim.

c. Côn trùng.

d. Lưỡng cư.

Câu 22: Ý thức là:

a. Hình thức phản ánh tâm lý chỉ có ở con người.

b. Hình thức phản ánh bằng ngôn ngữ.

c. Khả năng hiểu biết của con người.

d. Tồn tại được nhận thức.

Câu 23: Nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành tự ý thức cá nhân là:

a. Hoạt động cá nhân.

b. Giao tiếp với người khác.

c. Tiếp thu nền văn hoá xã hội, ý thức xã hội.

d. Tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của mình.

Câu 24: Điều kiện cần thiết để nảy sinh và duy trì chú ý có chủ định là:

a. Nêu mục đích và nhiệm vụ có ý nghĩa cơ bản của hoạt động.

b. Sự mới lạ của vật kích thích.

c. Độ tương phản của vật kích thích.

d. Sự hấp dẫn của vật kích thích.

Câu 25: Sự di chuyển của chú ý được thể hiện trong trường hợp:

a. Một người trong khi nói chuyện vẫn nhìn và nghe tất cả những gì xảy ra xung quanh.

b. Một sinh viên đang học bài thì quay sang nói chuyện với bạn.

c. Một sinh viên sau khi suy nghĩ đã phát biểu rất hăng hái.

d. Một sinh viên đang nghe giảng thì chuyển sang nghe tiếng hát từ bên ngoài vọng đến.

Câu 26: Động vật nào bắt đầu xuất hiện tri giác?

a. Động vật nguyên sinh.

b. Động vật không xương sống.

c. Cá.

d. Thú.

Câu 27: Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?

a. Độ mới lạ của vật kích thích.

b. Cường độ của vật kích thích.

c. Sự trái ngược giữa sự vật và bối cảnh xung quanh.

d. Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân

Câu 28: Hành vi nào sau đây là hành vi vô thức?

a. Lan mở vở trong giờ kiểm tra vì sợ bị điểm kém.

b. Vì quá đau đớn, cô ấy bỏ chạy khỏi nhà và cứ đi, đi mãi mà không biết mình đi đâu.

c. Dung rất thương mẹ, em thường giúp mẹ làm việc nhà sau khi học xong.

d. Tâm nhìn thấy đèn đỏ nhưng vẫn cố vượt qua đường.

Câu 29: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt chú ý sau chủ định và chú ý có chủ định là:

a. Ít căng thẳng nhưng khó duy trì lâu dài.

b. Có mục đích, có thể duy trì lâu dài.

c. Diễn ra tự nhiên, không chủ định.

d. Bắt đầu có mục đích nhưng diễn ra không căng thẳng và có hiệu quả cao.

Câu 30: Hình thức định hướng đầu tiên của con người trong hiện thực khách quan là:

a. Cảm giác.

b. Tri giác.

c. Tư duy

d. Tưởng tượng.

Câu 31: Sự khác biệt về chất giữa cảm giác ở con người với cảm giác ở động vật là ở chỗ cảm giác của con người:

a. Phong phú hơn động vật.

b. Chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ.

c. Mang bản chất xã hội – lịch sử.

d. Chịu ảnh hưởng của những hiện tượng tâm lý cao cấp khác.

Câu 32: Sự vận dụng quy luật thích ứng của cảm giác trong quá trình dạy học được biểu hiện trong trường hợp:

a. Thay đổi ngữ điệu của lời nói cho phù hợp với nội dung cần diễn đạt.

b. Lời nói của giáo viên rõ ràng, mạch lạc.

c. Tác động đồng thời lên các giác quan để tạo sự tăng cảm ở học sinh.

d. Giới thiệu đồ dùng trực quan kèm theo lời chỉ dẫn để học sinh dễ quan sát.

Câu 33: Khi nấu chè, muốn tốn ít đường mà chè vẫn có độ ngọt, người ta thường cho thêm một ít muối vào nồi chè. Đó là sự vận dụng của quy luật:

a. Ngưỡng cảm giác.

b. Thích ứng của cảm giác.

c. Tương phản của cảm giác.

d. Chuyển cảm giác.

Câu 34: Khả năng phản ánh đối tượng không thay đổi khi điều kiện tri giác đã thay đổi là nội dung của quy luật:

a. Tính đối tượng của tri giác.

b. Tính lựa chọn của tri giác.

c. Tính ý nghĩa của tri giác.

d. Tính ổn định của tri giác.

Câu 35: Câu thơ của Nguyễn Du: “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là sự thể hiện của:

a. Tính ổn định của tri giác.

b. Tính ý nghĩa của tri giác.

c. Tính đối tượng của tri giác.

d. Tổng giác.

Câu 36: Điều nào không đúng với năng lực quan sát?

a. Hình thức tri giác cao nhất chỉ có ở con người.

b. Khả năng tri giác nhanh chóng, chính xác những điểm quan trọng chủ yếu của sự vật dù nó khó nhận thấy.

c. Thuộc tính tâm lí của nhân cách.

d. Phẩm chất trí tuệ cần giáo dục cho con người để hoạt động có kết quả cao.

Câu 37: Galilê đã tìm ra định luật dao động của con lắc trong trường hợp: khi làm lễ ở nhà thờ, ông nhìn lên chiếc đèn chùm bằng đồng của cha cả B.Chenlin. Gió thổi qua cửa sổ làm chiếc đèn khẽ đu đưa. Galilê bắt đầu đo thời gian dao động của cái đèn theo nhịp tim của mình. Ông bất chợt phát hiện ra rằng, thời gian dao động của cái đèn luôn xác định.

Năng lực tri giác nào dưới đây được thể hiện trong ví dụ trên?

a. Năng lực tri giác trọn vẹn đối tượng.

b. Năng lực quan sát đối tượng.

c. Năng lực phối hợp các giác quan khi tri giác.

d. Năng lực phản ánh đối tượng theo một cấu trúc nhất định.

Câu 38: Quá trình tâm lý cho phép con người cải tạo lại thông tin của nhận thức cảm tính làm cho chúng có ý nghĩa hơn đối với hoạt động nhận thức của con người là:

a. Trí nhớ.

b. Tri giác.

c. Tư duy.

d. Tưởng tượng.

Câu 39:  Khi đến bến xe buýt không phải “giờ cao điểm” mà thấy quá đông người đợi, ta nghĩ ngay rằng xe đã bỏ chuyến.

Đặc điểm nào dưới đây của tư duy được mô tả trong trường hợp trên?

a. Tính có vấn đề.

b. Tính gián tiếp.

c. Tính trừu tượng.

d. Tính khái quát.

Câu 40: Nắm được quy luật đàn hồi của kim loại dưới tác động của nhiệt, người kĩ sư đã thiết kế những khoảng cách nhỏ giữa các đoạn đường ray để đảm bảo an toàn khi tàu chạy. Đặc điểm nào dưới đây của tư duy được thể hiện trong trường hợp trên?

a. Tính “có vấn đề”.

b. Tính gián tiếp.

c. Tính trừu tượng và khái quát.

d. Tính chất lí tính của tư duy.

Câu 41: Trong những tình huống sau, tình huống nào chứng tỏ tư duy xuất hiện?

a. Cô ấy đang nghĩ về cảm giác sung sướng ngày hôm qua khi lên nhận phần thưởng.

b. Cứ đặt mình nằm xuống, Vân lại nghĩ về Sơn: Những kỉ niệm từ thủa thiếu thời tràn đầy kí ức.

c. Trống vào đã 15 phút mà cô giáo chưa đến, Vân nghĩ: Chắc cô giáo hôm nay lại ốm.

d. Cả a, b, c.

Câu 42: Trong số những đặc điểm của quá trình phản ánh được nêu ra dưới đây, đặc điểm nào đặc trưng cho tư duy?

a. Phản ánh kinh nghiệm đã qua dưới dạng các ý nghĩ, cảm xúc, hình tượng về sự vật, hiện tượng đã tri giác dưới đây.

b. Phản ánh các sự vật, hiện tượng trong toàn bộ thuộc tính và bộ phận của chúng.

c. Phản ánh những dấu hiệu bản chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự vật và hiện tượng.

d. Cả a, b, c.

Câu 43: Đọc nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm, ta như thấy cuộc chiến đấu ác liệt của nhân dân ta trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước hiện ra trước mắt. Đó là sự thể hiện của loại tưởng tượng:

a. Tưởng tượng sáng tạo.

b. Tưởng tượng tái tạo.

c. Ước mơ.

d. Lý tưởng.

Câu 44: Cla-nhe (một kĩ sư người Mĩ) đã dựa vào cấu tạo đặc biệt của lớp da cá heo mà chế tạo thành công tàu cá heo giảm được 60% sức cản của nước. Phương pháp sáng chế này là:

a. Điển hình hoá.

b. Liên hợp.

c. Chắp ghép.

d. Loại suy.

Câu 45: Nhờ ngôn ngữ mà con người có thể lĩnh hội nền văn hoá xã hội, nâng cao tầm hiểu biết của mình. Đó là thể hiện vai trò của ngôn ngữ đối với:

a. Tri giác.

b. Trí nhớ.

c. Tư duy.

d. Tưởng tượng.

Câu 46: Trong cuộc sống ta thấy có hiện tượng chợt nhớ hay sực nhớ ra một điều gì đó gắn với một hoàn cảnh cụ thể. Đó là biểu hiện của quá trình:

a. Nhớ lại không chủ định.

b. Nhận lại không chủ định.

c. Nhớ lại có chủ định.

d. Nhận lại có chủ định.

Câu 47: Đặc trưng của ghi nhớ có chủ định là hiệu quả phụ thuộc chủ yếu vào:

a. Động cơ, mục đích ghi nhớ.

b. Khả năng gây cảm xúc của tài liệu.

c. Hành động được lặp lại nhiều lần.

d. Tính mới mẻ của tài liệu.

Câu 48: Sản phẩm của trí nhớ là:

a. Hình ảnh.

b. Biểu tượng.

c. Khái niệm.

d. Rung cảm.

Câu 49: “Đi truy về trao” là một biện pháp giúp người học:

a. Ghi nhớ tốt.

b. Giữ gìn tốt.

c. Nhớ lại tốt.

d. Nhận lại tốt.

Câu 50: Hiện tượng nào dưới đây là sự thể hiện của xúc động?

a. Mấy ngày nay, Ngà như sống trong một thế giới khác, Ngà thấy cái gì cũng đẹp, cũng đáng yêu.

b. Trong lòng Na chợt xuất hiện nỗi buồn khó tả khi phải chia tay những người thân của mình.

c. Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học , Lan mừng đến mức không cầm được nước mắt.

d. Mấy ngày nay Thảo luôn trăn trở về câu chuyện giữa cô và Nga, liệu bạn có thông cảm cho cô không?

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý học đại cương có đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM