Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi kết thúc học phần, eLib.VN xin chia sẻ đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án dưới đây. Hy vọng tư liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án

Câu 1. Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến:

A. Một học sinh đang tham dự lớp học

B. Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện

C. Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc được giao

D. Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò

Câu 2. Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bởi vì các thành viên:

A. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất

B. Không bao giờ sợ trả thù

C. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm

D. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù hợp với quan điểm cho họ

Câu 3. Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là:

A. Tâm lý học

B. Khoa học chính trị

C. Công tác xã hội

D. Nhân chủng học

Câu 4. Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân:

A. Tâm lý học

B. Chính trị học

C. Kinh tế học

D. Công tác xã hội

Câu 5. Nhà xã hội học đầu tiên đề ra chủ nghĩa thực chứng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào các vấn đề xã hội là:

A. Emile Durkheim

B. Herbert Spencer

C. Auguste Comte

D. Karl Marx

Câu 6. Trong tác phẩm nghiên cứu về sự tự tử (Le Suicide), Emile Durkheim cho rằng:

A. Việc tự tử của cá nhân chỉ thuần túy là vấn đề cá nhân

B. Việc tự tử của cá nhân vừa là vấn đề riêng tư, vừa mang tính xã hội

C. Các chuẩn mực, qui tắc có tác dụng điều tiết hành vi của mỗi cá nhân chỉ khi nó được nội tâm hóa ở mỗi cá nhân, chứ không phải có được do cưỡng chế

D. Câu b,c đúng

Câu 7. Nhường chỗ trên xe buýt cho cụ già và phụ nữ có thái là hành vi thuộc loại hình văn hóa:

A. Hành động

B. Đồ vật

C. Tư tưởng

D. Tình cảm

Câu 8. Tục thờ cúng ông bà của người Việt Nam được liệt vào loại hình văn hóa sau:

A. Tư tưởng

B. Tình cảm

C. Văn hóa tinh thần

D. Câu a và c đều đúng

Câu 9. Những khuôn mẫu âm thanh chứa đựng những thông tin gắn liền nhau, được con người sử dụng để truyền đạt và giáo dục cho nhau được gọi là:

A. Ngôn ngữ viết

B. Ngôn ngữ nói

C. Hành vi không lời

D. Chữ tượng hình

Câu 10. Câu phát biểu nào sau đây là sai đối với khái niệm văn hóa:

A. Mang tính chất xã hội, thường không có sẳn, không luôn trùng khớp với ứng xử hiện thực và mang tính chất làm thỏa mãn và thích ứng với môi trường xã hội

B. Có bản tính tích lũy qua thời gian do nội dung của nó có thể truyền đạt lại từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác

C. Mỗi cá nhân khi hòa mình vào xã hội luôn phải học hỏi và thích ứng với những quy tắc hay mô hình hành động mới

D. Văn hóa thường không có tính chất thỏa mãn nhu cầu vì các mô hình ứng xử thường đưa ra trái với những phương thức làm thỏa mãn nhu cầu

Câu 11. Quá trình ý thức tự giả định mình ở vị trí hay cách nhìn của ngƣời khác và sau đó hành động theo quan điểm đó đƣợc gọi là:

A. Quá trình xã hội hóa

B. Quá trình sử dụng nhóm tham chiếu

C. Quá trình chơi game

D. Quá trình đóng vai

Câu 12. Theo Jean Piaget, trong quá trình hình thành nhân cách của con người, giai đoạn tiền thao tác là giai đoạn:

A. Nhận thức thị giác bằng các giác quan qua tiếp xúc mang tính vật chất

B. Nhận thức thông qua biểu tượng và ngôn ngữ, đứa trẻ phân biệt tư tưởng và thực tại khách quan bằng cách cho mình là trung tâm

C. Bắt đầu lý luận nhưng dựa vào những tình huống cụ thể chứ chưa nâng lên mức trừu tượng

D. Có tư duy trừu tượng cao, có thể hình dung khả năng của thực tế

Câu 13. Theo Erik Erikson, vấn đề của tuổi dậy thì là:

A. Quá trình cố gắng đồng nhất hóa – Identification, trong đó cá nhân lựa chọn và cố gắng bắt chước hành vi người lớn hoặc những người mình ngưỡng mộ

B. Niềm tin – trust, trong đó cá nhân cố gắng làm để đạt được niềm tin và sự mong đợi của người lớn

C. Sự tự quản – autonomy, trong đó cá nhân muốn tự khẳng định mình

D. Sự hài hòa toàn vẹn – integrity, trong đó cá nhân luôn cố gắng thực hiện mọi việc để làm vui lòng người khác

Câu 14. Tổ chức duy nhất không đóng góp vào quá trình xã hội hóa của con người là:

A. Nhà trường

B. Gia đình

C. Nhóm người cùng địa vị

D. Nhóm người cùng công việc

Câu 15. Tác động nào sau đây được coi là quan trọng nhất của gia đình:

A. Tác động chính yếu vào bậc nhất của con người trong xã hội

B. Khen thưởng và trừng phạt dựa trên kết quả chứ không phải cá nhân

C. Học cách tự điều khiển bản thân

D. Hoàn thiện bản thân thông qua việc đóng nhiều vai trò khác nhau

Câu 16. Lý thuyết xung đột cho rằng:

A. Một xã hội có giai cấp là tất yếu

B. Bất bình đẳng xã hội xảy ra vì nó có lợi cho xã hội

C. Bất bình đẳng xảy ra vì nó làm lợi cho người này trên cơ sở sự trả giá của người khác

D. Bất bình đẳng xã hội là một chức năng của vị thế

Câu 17. Lý thuyết xung đột:

A. Xem xã hội vận hành dựa trên quyền lực hơn là dựa trên sự đồng lòng

B. Ít quan tâm đến quan điểm của Marx

C. Xem ý thức hệ của giai cấp là công cụ chính để liên kết giai cấp công nhân

D. Xem sự khác biệt về ý thức sẽ góp phần vào biến đổi xã hội

Câu 18. Mối quan hệ giữa sự phát triển khoa học công nghệ và bất bình đẳng xã hội có thể được mô tả đúng nhất như sau:

A. Bất bình đẳng là lớn nhất ở xã hội săn bắn và hái lượm

B. Khi của cải dư thừa ở xã hội nông nghiệp tăng, bất bình đẳng giảm

C. Xã hội công nghiệp cung cấp một lượng sản phẩm dư thừa rất nhỏ và vì thế tạo ra ít bất bình đẳng

D. Sự xuất hiện của nền sản xuất công nghiệp hiện đại làm xuất hiện xu thế gia tăng sự bất bình đẳng

Câu 19. Ý thức giai cấp đề cập tới:

A. Nhận thức rằng các giai cấp khác nhau tồn tại trong xã hội

B. Sự sợ hãi các thành viên của giai cấp khác

C. Định nghĩa không đúng về mối quan tâm của một giai cấp thật sự

D. Một trạng thái xác định mối quan tâm và ý thức của một giai cấp xã hội nào đó

Câu 20. Nghiên cứu cho thấy người nghèo thường:

A. Phản đối không làm việc

B. Mong muốn trợ cấp xã hội

C. Có kỹ năng cao

D. Muốn có việc làm

Câu 21. Qui trình quản lý mà theo đó đại bộ phân dân chúng sống chung phải tuân theo trong một phạm vi địa lí nhất định được gọi là:

A. Chính phủ

B. Bang

C. Liên bang

D. Chính quyền

Câu 22. Các tập đoàn doanh nghiệp có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng thông qua việc:

A. Luôn sản xuất sản phẩm an toàn

B. Cung cấp một dãy các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế có ý nghĩa

C. Cung cấp một dãy các lựa chọn hạn chế sản phẩm hay dịch vụ thực tế có thể có trên thị trường

D. Cung cấp các dịch vụ không có lợi nhuận nhưng rất cần thiết

Câu 23. Xem xét các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia, chúng ta có thể kết luận rằng chúng:

A. Là một hiện tượng khá mới

B. Trở nên hùng mạnh hơn kể từ Thế chiến lần thứ 2

C. Dễ điều khiển bởi các chính phủ các nước

D. Là thực sự quan trọng cho nền kinh tế ở mọi nơi

Câu 24. Xã hội hậu công nghiệp ngày nay thu hút hầu hết lực lượng lao động trong ngành:

A. Nông nghiệp

B. Những nghề nghiệp cổ xanh

C. Ngành sản xuất chế biến

D. Dịch vụ

Câu 25. Trong kỹ nguyên hậu công nghiệp,

A. Mức độ làm tư tăng

B. Công nhân quay về với nông nghiệp

C. Công nhân ngày càng được thuê mướn nhiều ở các tổ chức lớn

D. Ngày càng nhiều công nhân làm việc ở nhà

Câu 26. Theo Auguste Comte (1798-1857), xã hội được phát triển qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên “giai đoạn thần học” là giai đoạn:

A. Con người hiểu biết xã hội theo quan niệm đó là sự phản ánh của các tác động siêu nhiên, thần thánh

B. Xã hội được hiểu theo các tác động trừu tượng, như bản chất con người, tính ích kỷ,...

C. Xã hội giống như thế giới vật lý hoạt động theo các lực và mẫu bên trong

D. Khẳng định khoa học, chứ không phải bất kỳ hiểu biết nào khác về con người, là con đường dẫn đến hiểu biết xã hội

Câu 27. Theo Auguste Comte (1798-1857), xã hội được phát triển qua ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên “giai đoạn khoa học” là giai đoạn:

A. Con người hiểu biết xã hội theo quan niệm đó là sự phản ánh của các tác động siêu nhiên, thần thánh

B. Xã hội được hiểu theo các tác động trừu tượng, như bản chất con người, tính ích kỷ,...

C. Xã hội giống như thế giới vật lý hoạt động theo các lực và mẫu bên trong. Ông khẳng định khoa học, chứ không phải bất kỳ hiểu biết nào khác về con người, là con đường dẫn đến hiểu biết xã hội

D. Câu b và c đúng

Câu 28. Xã hội học phát triển xuất phát từ:

A. Sự bừng dậy của kinh tế công nghiệp làm phá vỡ cách sống đã hình thành lâu đời từ thời trung cổ

B. Sự phát triển của đô thị nhanh chóng kéo theo các vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, nhà ở... dẫn đến sự quan tâm đến xã hội

C. Những thay đổi chính trị xóa bỏ quyền lợi thần thánh của giai cấp quý tộc phong kiến, giải phóng tự do và quyền lợi cá nhân, phát triển tư tưởng chính trị cách mạng

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 29. Trong các lý thuyết xã hội học, quan niệm nào của lý thuyết mô hình “cấu trúc – chức năng” sau đây là đúng nhất?

A. Xã hội như một hệ thống gồm nhiều bộ phận khác nhau cùng tác động để tạo ra tính ổn định tương đối

B. Xã hội do cấu trúc xã hội cấu thành (vi dụ như gia đình, tôn giáo, kinh tế, chính trị), được xác định như những mẫu hành vi xã hội tương đối ổn định

C. Các cấu trúc xã hội có một hay nhiều chức năng quan trọng cần thiết cho xã hội tồn tại ít nhất trong hình thức hiện tại

D. Xã hội được tạo ra giống như cơ thể con người, bao gồm các thành phần tương ứng với mắt, tay, chân, đầu, cổ...

Câu 30. Theo Rober K. Merton, bất kỳ bộ phận nào trong xã hội đều có nhiều chức năng, trong đó có một số dễ thừa nhận hơn số khác. Ông phân biệt “chức năng ẩn” là:

A. Kết quả được con người trong xã hội nhận biết và có dự định

B. Dấu hiệu tình trạng hay những phần con người không nhận biết rõ ràng

C. Tác động không mong muốn đối với hoạt động xã hội

D. Nhấn mạnh hầu như các bộ phận xã hội đều có ích cho một số người và có hại cho số khác

Câu 31. Một nhà xã hội học thuộc trường phái cấu trúc chức năng sẽ dùng câu hỏi nào sau đây?

A. Xã hội hội nhập như thế nào?

B. Xã hội chia cắt như thế nào?

C. Xã hội học được điều gì?

D. Làm cách nào để những nhóm người khác không thừa nhận tình trạng hiện tại?

Câu 32. Một nhà xã hội học thuộc trường phái xung đột xã hội sẽ dùng câu hỏi nào sau đây?

A. Những bộ phận chính của xã hội là gì?

B. Những bộ phận của xã hội tương quan với nhau như thế nào?

C. Làm cách nào để một số nhóm người cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình?

D. Làm cách nào để hành vi cá nhân thay đổi từ một tình huống này sang tình huống khác?

Câu 33. Ai là người cho rằng sự phát triển của con người là kết quả của cả hai sự trưởng thành sinh học và gia tăng kinh nghiệm xã hội?

A. George Herbert Mead

B. Jean Piaget

C. Sigmund Freud

D. Charles Horton Cooley

Câu 34. Ai là người khẳng định rằng xã hội hóa bao gồm bốn giai đoạn phát triển chính – vận động cảm giác, tiền hoạt động, hoạt động cụ thể và hoạt động chính thức?

A. George Herbert Mead

B. Jean Piaget

C. Sigmund Freud

D. Charles Horton Cooley

Câu 35. Theo Sigmund Freud, nhân cách con người bao gồm ba bộ phận nhận thức chính, trong đó cái giữ vai trò chủ đạo, góp phần điều khiển hành vi con người là:

A. Bản năng

B. Siêu ngã

C. Bản ngã

D. Cái tôi

Câu 36. Theo Walt W. Rostow, sự hiện đại hóa của xã hội trải qua bốn giai đoạn, trong đó giai đoạn có trình độ phát triển cao nhất, hàng hóa sản xuất dư thừa buộc phải tiến hành các biện pháp kích cầu, mức sống cao, mức tăng dân số giảm, dịch vụ chiếm tỷ lệ cao trong nền kinh tế... được gọi là:

A. Giai đoạn truyền thống

B. Giai đoạn cất cánh

C. Giai đoạn săn đuổi sự trưởng thành công nghệ

D. Giai đoạn tiêu dùng hàng loạt ở mức cao

Câu 37. Vấn đề nào sẽ được các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học cùng quan tâm nghiên cứu khi nó xuất hiện trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính trị?

A. mâu thuẫn

B. điểm nóng

C. xu hướng mới

D. quan hệ xã hội

Câu 38. Khi nghiên cứu về các nhóm người, xã hội học có vai trò gì?

A. Một tập đoàn

B. Một hiện tượng xã hội

C. Môn khoa học

D. Một nhận định

Câu 39. Một nhà xã hội học thuộc trường phái cấu trúc chức năng sẽ nghiên cứu vấn đề nào sau đây?

A. Xã hội hội nhập như thế nào?

B. Xã hội chia cắt như thế nào?

C. Xã hội học được điều gì?

D. Làm cách nào để những nhóm người khác không thừa nhận tình trạng hiện tại?

Câu 40. Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân?

A. Tâm lý học

B. Chính trị học

C. Kinh tế học

D. Công tác xã hội

Câu 41. Đây không phải là nội dung của dư luận xã hội?

A. Phản ánh các vấn đề chính trị, thời sự, đường lối chính sách đối nội,đối ngoại của Đảng và nhà nước

B. Phản ánh về một sự việc, sự kiện hay hiện tượng có thể có thật, không có thật hoặc chỉ có một phần sự thật được lan truyền từ người này sang người khác chủ yếu bằng con đường truyền miệng

C. Phản ánh những nhu cầu ngày càng tăng của con người trong thực tế đời sống xã hội

D. Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước

Câu 42. Đối tượng mà dư luận xã hội không quan tâm đến?

A. Tương lai của trái đất 1000 năm sau

B. Giá cả thị trường

C. Vấn đề kinh tế

D. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Câu 43. Hành vi sai lệch - thụ động – tiêu cực?

A. Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được công nhận rộng rài trong xã hội

B. Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ sự tác động của các chuẩn mực pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp

C. Là hành vi cố ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật hiện hành mang tính chất tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được Nhà nước, xã hội thừa nhận rộng rài

D. Là hành vi vô ý không mong muốn vi phạm, phá vỡ tính ổn định, sự tác động của các chuẩn mực pháp luật

Câu 44. Khái niệm dùng để chỉ quá trình diễn ra những thay đổi căn bản về lịch sử, trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội của xã hội, thể hiện ở sự phát triển lớn mạnh của các đô thị, sự gia tăng dân cư đô thị và sự phổ biến lối sống đô thị tới toàn xã hội là?

A. Khái niệm đô thị hóa

B. Khái niệm lối sống đô thị

C. Khái niệm đô thị

D. Khái niệm cơ cấu đô thị

Câu 45. Một trong các bước hình thành dư luận xã hội là?

A. Giai đoạn đánh giá tác động của dư luận xã hội

B. Giai đoạn chuẩn bị hình thành dư luận xã hội

C. Giai đoạn thu thập thông tin của dư luận xã hội

D. Giai đoạn tranh luận có tính chất tập thể về các vấn đề quan trọng

Câu 46. Nội dung nào không phải là lý thuyết xã hội học về phân tầng xã hội?

A. Lý thuyết thống kê

B. Lý thuyết dung hòa

C. Lý thuyết chức năng

D. Lý thuyết xung đột

Câu 47. Nội dung này không phải là đặc điểm cơ bản của chuẩn mực chính trị:

A. Chỉ giữ được vai trò, hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định

B. Phải thông qua con đường pháp luật để thể hiện vai trò, tác dụng và hiệu lực của nó

C. Thể hiện ý chí chung của cộng đồng xã hội, được các thành viên của nó thừa nhận, tuân thủ và thực hiện một cách tự nguyện

D. Chỉ giữ được vai trò, hiệu lực trong một giai đoạn lịch sử nhất định

Câu 48. Nội dung này không phải là đặc điểm của chuẩn mực tôn giáo?

A. Là chuẩn mực xã hội thành văn

B. Là các chủ trương, đường lối, cương lĩnh chính trị của giai cấp cầm quyền

C. Xuất phát từ niềm tin thiêng liêng, sâu sắc của con người vào sức mạnh thần bí của các lực lượng siêu tự nhiên

D. Là hệ thống các qui tắc, yêu cầu được xác lập dựa trên những tín điều,giáo lý tôn giáo

Câu 49. Nội dung này không phải là đặc trưng của lối sông gia đình đô thị?

A. Tính dân chủ trong gia đình cao it biểu hiện gia trưởng độc đoán

B. Nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng giáo dục

C. Cơ cấu, chức năng của gia đình biến đổi nhanh

D. Phụ nữ kết hôn sớm

Câu 50. Nội dung này không phải là tiêu chí đánh giá “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”?

A. Quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư, xây dựng theo qui hoạch

B. Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa

C. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và qui định của địa phương

D. Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:26/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM