User Interface trong CSS

User Interface trong CSS là gì? Sử dụng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, eLib sẽ giới thiệu về hai property của CSS user interface đó là resize và outline-offset. Bạn đọc cùng tham khảo nhé!

User Interface trong CSS

1. Thuộc tính user interface trong CSS

Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn.

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3:

Giá trị Miêu tả
appearance Cho phép người dùng làm cho các phần tử như là các phần tử UI
box-sizing Cho phép người dùng cố định các phần tử trên một khu vực
icon Được sử dụng để cung cấp Icon trên một khu vực
resize Được sử dụng để resize kích cỡ của phần tử trên một khu vực
outline-offset Được sử dụng để vẽ đằng sawu Outline
nav-down Được sử dụng để di chuyển xuống khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ xuống trên bàn phím
nav-left Được sử dụng để di chuyển sang trái khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ sang trái trên bàn phím
nav-right Được sử dụng để di chuyển sang phải khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ sang phải trên bàn phím
nav-up Được sử dụng để di chuyển lên khi người dùng nhấn nút mũi tên trỏ lên trên bàn phím

2. Ví dụ minh họa thuộc tính resize trong CSS

Thuộc tính resize có 3 giá trị thường được sử dụng là:

 • horizontal
 • vertical
 • both

Sử dụng giá trị both trong thuộc tính resize trong CSS3 UI như sau:

<html>
  <head>
   <style>
     div {
      border: 2px solid;
      padding: 20px; 
      width: 300px;
      resize: both;
      overflow: auto;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div>Hoc CSS co ban tai eLib.VN</div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

3. Thuộc tính outline-offset trong CSS

Outline nghĩa là vẽ một đường bên ngoài đường viền bao quanh phần tử. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng thuộc tính outline-offset trong CSS:

<html>
  <head>
   <style>
     div {
      margin: 20px;
      padding: 10px;
      width: 300px; 
      height: 100px;
      border: 5px solid pink;
      outline: 5px solid green;
      outline-offset: 15px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div>Hoc CSS co ban tai eLib.VN</div>
  </body>
</html>
Kết quả là:

Trên đây là bài viết của eLib.VN về User Interface trong CSS. User Interface là một kiến thức quan trọng, bạn đọc cần lưu ý trong quá trình nghiên cứu.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM