Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là văn bản được lập ra dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung trong quá trình nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nội dung bên trong của biên bản cần nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung chủ yếu của nghiệm thu. Để hiểu rõ hơn về Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất

1. Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là văn bản được lập ra dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung trong quá trình nghiệm thu khối lượng hoàn thành, nội dung bên trong của biên bản cần nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung chủ yếu của nghiệm thu.

2. Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Các mẫu văn bản nghiệm thu hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung, và tất cả những mẫu biên bản nghiệm thu dù là được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:

Tên của công ty thực hiện nghiệm thu, số của mẫu văn bản nghiệm thu sẽ được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.

Các nội dung nghiệm thu được thể hiện theo một trình tự nhất định:

Số thứ tự tài sản cần phải được thực hiện sửa chữa

Tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa

Bộ phận sẽ được sử dụng tài sản được sửa chữa

Nội dung thực hiện sửa chữa các loại máy móc, tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.

Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của các bên có liên quan và chức trách.

3. Quá trình thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sat, đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu khối lượng:

Đánh giá kết quả công việc;

Đánh giá đối với chất lượng của từng công việc xây dựng;

Đánh giá công trình xây dựng;

Các công việc khác.

Sau khi kiểm tra, nếu hạng mục của toàn bộ công trình đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và các bên tiến hành ký đảm bảo có tham gia quá trình nghiệm thu cũng như làm cho biên bản này có hiệu lực.

4. Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo văn bản này:

Những nội dung có trong các mẫu biên bản nghiệm thu cần phải được ghi rõ ràng, cụ thể, chính xác và mang tính xác thực cao, nhất là các thông tin giữa các bên tham gia nghiệm thu công trình và các thông tin khối lượng thi công công việc;

Cần phải ghi rõ mốc thời gian tiến hành cũng như mốc thời gian kết thúc quá trình nghiệm thu để làm căn cứ xác minh trong một vài trường hợp cụ thể khi cần;

Trong mục kết luận sau khi nghiệm thu cần phải trình bày một cách chi tiết và cụ thể kết quả của cả quá trình nghiệm thu;

Ở cuối các mẫu văn bản nghiệm thu thì cần phải có chữ ký của các bên có tham gia vào quá trình nghiệm thu.

5. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tham khảo

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành!

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM