Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT được lập ra để tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT. Dưới đây là Mẫu Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D08a-TS: Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

1. Mục đích lập danh sách

Để tổng hợp thông tin người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến hạn phải đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: hằng tháng khi có phát sinh.

Căn cứ lập: Mẫu D03a-TS, D05a-TS và cơ sở dữ liệu về thời gian tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia đã nhập vào phần mềm quản lý.

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục BHXH tự nguyện, BHYT.

Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào mục tương ứng BHXH tự nguyện, BHYT.

Cột C: ghi số định danh của người tham gia.

Cột D: ghi ngày tháng năm sinh của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Cột 1: ghi địa chỉ của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Cột 2: ghi ngày tháng cuối phải đóng của BHXH tự nguyện, BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Cột 3: Ghi chú.

5. Mẫu Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS)

Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM