Luận văn: Giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Luận văn Giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của kênh phân phối này và triển vọng phát triển của nó tại Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp có thể giúp kênh phân phối Bancassurance phát triển tương xứng với tiềm năng của ngành ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ cũng như đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Luận văn: Giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Bbên cạnh những tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ được phân tích trong khóa luận, ngành bảo hiểm hoàn toàn có thể tìm đường thoát khỏi cuộc suy thoái thông qua việc phát triển kênh phân phối qua ngân hàng. Đó là lí do người viết lựa chọn thực hiện khóa luận tốt nghiệp có tên "Giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam" với nỗ lực tìm ra giải pháp phát triển dịch vụ bancassurance ở nước ta.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Do hoạt động “bán bảo hiểm qua ngân hàng” tới nay vẫn còn khá hạn chế nên các nghiên cứu hầu như chỉ mang tính giới thiệu và xác định xu hướng phát triển của kênh phân phối này tại Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu tình hình phát triển của nó tại các thị trường khu vực và trên thế giới. Giác độ nghiên cứu của các tài liệu này khá phong phú, khi thì coi Bancassurance là một dịch vụ kinh doanh bảo hiểm của ngân hàng thương mại, khi thì là xu thế tất yếu của các công ty bảo hiểm nhân thọ, và có lúc đơn giản là một sự hợp tác giữa ngân hàng – bảo hiểm. Đã có khóa luận đề cập tới Bancassurance nhưng trên phạm vi rộng là trên thế giới và trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung. 

1.3 Đối tượng, mục đích và phạm vi nghiên cứu

Khóa luận nghiên cứu kênh phân phối “bán bảo hiểm qua ngân hàng” trong phạm vi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam từ khi kênh phân phối này xuất hiện vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20 tới nay, với mục đích kiểm chứng tính hiệu quả của kênh phân phối này và triển vọng phát triển của nó tại Việt Nam, từ đó đề ra một số giải pháp có thể giúp kênh phân phối Bancassurance phát triển tương xứng với tiềm năng của ngành ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ cũng như đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được nghiên cứu với phương pháp duy vật biện chứng, đặt bảo hiểm nhân thọ trong mối liên hệ với các ngành kinh tế khác và xét bancassurance là một kênh phân phối trong toàn bộ hệ thống phân phối của bảo hiểm nhân thọ, trên cơ sở kết hợp với phương pháp thống kê: so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu và đối chiếu giữa kênh phân phối Bacassurance trong và ngoài nước.

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về kênh phân phối “bán bảo hiểm qua ngân hàng” (Bancassurance) trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Khái quát chung về Bancassurance

Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ và kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 

2.2 Thực trạng xây dựng và phát triển kênh phân phối Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thời gian qua

Quá trình ra đời và phát triển của kênh phân phối Bancassurance ở Việt Nam

Đánh giá các điều kiện xây dựng và phát triển Bancassurance ở Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thời gian qua

Tình hình kinh doanh và sử dụng kênh phân phối Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thời gian qua

Đánh giá tình hình kinh doanh và sử dụng kênh phân phối Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thời gian qua 

2.3 Những giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Quan điểm chung về việc xây dựng và phát triển kênh phân phối Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Triển vọng phát triển kênh phân phối “bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng” ở thị trường Việt Nam hậu WTO

Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của kênh phân phối Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong thời gian tới

3. Kết luận

Từ những bài học thành công của Bancassurance trên thế giới, các công ty bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng cần xây dựng cho mình chiến lược và mục tiêu hợp tác thích hợp, xác định rõ mô hình kinh doanh, phương thức phân phối, đối tượng khách hàng và sản phẩm… trên cơ sở phân tích các đặc điểm của thị trường và nguồn lực các bên. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc các công ty bảo hiểm nhân thọ hay ngân hàng tìm hướng đi mới cho mình từ sự hợp tác lẫn nhau cần được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp lý chặt chẽ và hợp lý; nhờ đó sự hợp tác là hoàn toàn tự nguyện, lành mạnh và cả hai định chế tài chính có thể hướng đến cùng một mục tiêu là đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng đồng thời với lợi nhuận cho tổ chức của mình. 

4. Tài liệu tham khảo

Ngô Vi Trọng, Lê Hồ An Châu (2006), Bancassurance – Bán các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thương mại.

ThS. Đỗ Tất Cường, Viện Kinh tế Chính trị học (3/2007), Quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội số 13 + 14.

Trịnh Minh Hoài (2008), Bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurane) – Xu hướng trên thế giới và triển vọng phát triển tại Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại thương.

TS. Trịnh Thu Hương (2007), Bancassurance: Xu hướng mới cho sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng hậu WTO, Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 22/2007, tr.12-16.

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2005), “Kinh doanh bảo hiểm – Một hoạt động dịch vụ của ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 8/2005.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM