Mẫu 15A-HSB: Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng

Mẫu 15A-HSB là biểu mẫu được cơ quan BHXH tỉnh, thành phố lập ra để tiếp nhận và giải quyết trợ cấp tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người tham gia BHXH. Dưới đây là Mẫu Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu 15A-HSB) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 15A-HSB: Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng

1. Mục đích lập Giấy giới thiệu số 15A-HSB

Để cơ quan BHXH hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết trợ cấp tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người tham gia BHXH.

2. Trách nhiệm lập Giấy giới thiệu số 15A-HSB

Đơn vị lập: cơ quan BHXH tỉnh, thành phố.

3. Phương pháp lập Giấy giới thiệu số 15A-HSB

(1) Nếu đang đóng BHXH thì ghi là đang đóng BHXH, nếu đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì ghi là đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; nếu đang hưởng chế độ BHXH thì ghi rõ loại chế độ đang hưởng...;

(2) Thân nhân hưởng loại trợ cấp nào thì hiển thị loại trợ cấp đó.

(3) Trường hợp đã giải quyết hồ sơ có số ký hiệu là A thì ấn định số hồ sơ có ký hiệu tiếp theo là... B, C hoặc D để BHXH các tỉnh không đặt trùng ký hiệu số hồ sơ; nếu chỉ giải quyết trợ cấp mai táng thì ký hiệu số hồ sơ trợ cấp tuất tháng bắt đầu là A.

4. Mẫu Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu 15A-HSB)

Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu 15A-HSB)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu 15A-HSB) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM