Đồ án: Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh

Đồ án Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh nêu khái quái và các khái niệm của xử lý ảnh số và hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số; nêu một số phương pháp và thuật toán hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số; giới thiệu chương trình hiệu chỉnh ánh sáng và chạy thử nghiệm chương trình.

Đồ án: Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh

1. Mở đầu

Trong xã hội hiện nay, ảnh số đóng một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Ảnh số không chỉ được sử dụng cuộc sống hằng ngày mà nó còn góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin về vật thể, sự kiện… trong công tác nghiên cứu khoa học. Đối với một bức ảnh, ánh sáng có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng của bức ảnh. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp hiệu chỉnh ánh sáng từ đơn giản như tăng giảm độ sáng, hiệu chỉnh gamma… đến các phương pháp phức tạp hơn như hồi phục màu của vật thể bị ánh sáng chiếu vào gây thay đổi cảm nhận màu sắc… Không chỉ vậy, bài toán còn từ chỉ có một nguồn sáng tới nhiều nguồn sáng, ánh sáng chiếu đều và ánh sáng chiếu không đều… để phục nhu cầu của con người.

2. Nội dung

2.1 Xử lí ảnh và hiệu chỉnh ánh sáng

Khái quát về xử lí ảnh

 • Xử lý ảnh là gì?
 • Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

Ánh sáng và hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh 

 • Ánh sáng và màu sắc trong ảnh số là gì?
 • Một số hệ màu 
 • Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh

2.2 Một số phương pháp hiệu chỉnh

Hiệu chỉnh ánh sáng

Hiệu chỉnh độ tương phản

Hiệu chỉnh gamma

 • Thuật toán
 • Cải tiến thuật toán
 • Một số kết quả ví dụ

Cân bằng màu

 • Thực hiện
 • Phương pháp phân loại
 • Phương pháp biểu đồ (Histogram)
 • Mã giả
 • Độ chính xác cao hơn
 • Các trường hợp đặc biệt
 • Ảnh màu

2.3 Chương trình thử nghiệm

Giới thiệu chương trình

Các chức năng của chương trình

Ví dụ về nhóm chức năng “Xử lý ảnh”

 • Chức năng “Hiệu chỉnh ánh sáng”
 • Chức năng “Hiệu chỉnh độ tƣơng phản”
 • Chức năng “Hiệu chỉnh gamma”
 • Chức năng “Cân bằng màu”

3. Kết luận

Ngày nay, hình ảnh có thể coi là một phương tiện truyền thông hết sức hiệu quả vì hình ảnh là ngôn ngữ hết sức trực quan và sinh động giúp việc truyền tải thông tin dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Nhưng để có được sự hiệu quả đó thì hình ảnh phải có bố cục và màu sắc phù hợp để có thể thỏa mãn được người xem. Do đó vấn đề xử lý ảnh nói chung, hiệu chỉnh màu sắc và ánh sáng của ảnh nói riêng là hết sức có ý nghĩa. Hiệu chỉnh màu sắc và ánh sáng của ảnh là một phần trong chuỗi xử lý ảnh. Nó không những đem lại các kết quả phù hợp với yêu cầu của người dùng mà còn là bước tiền xử lý cho các quá trình xử lý sau của quá trình xử lý ảnh.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình , Giáo trình xử lý ảnh.

Ana Belén Petro, Licolas Limare, Jean-Michel Morel , Catalina Sbert, Simplest Color Balance.

Computer Graphics Systems Development Corporaton, CGSD – Gamma Correction Home Page.

Lawrence(2003), Gamma Correction in Computer Graphic.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM