Đồ án: Khu du lịch Bắc Trà Ngó Cái Lim

Đồ án Khu du lịch Bắc Trà Ngó Cái Lim đánh giá các yếu tố tiềm năng và hiện trạng ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái đảo Trà Ngò – Cái Lim; định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái đảo Trà Ngò – Cái Lim; quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu du lịch

Đồ án: Khu du lịch Bắc Trà Ngó Cái Lim

1. Mở đầu

1.1 Đôi nét khái quát về Vân Đồn

Huyện đảo Vân Đồn được lập bởi hai quần đảo lớn là đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải với hơn 600 đảo lớn nhỏ (vừa đảo đất và đá) nằm trong vịnh Bái Tử Long.

Đời nhà Lý (Lý Cao Tông) 1149 lập trang Vân Đồn. Đời nhà Trần đổi là trấn Vân Đồn là đại bản doanh của Trần Khánh Dư (1288), đến đời nhà Lê gọi là châu Vân Đồn. Đến năm Minh Mạng thứ 17 (1836) đổi là tổng Vân Hải thuộc huyện Hoa Phong – Quảng Yên. Đến Thiệu Trị đổi là Nghiên Phong.

1.2 Các cơ sở pháp lý làm căn cứ tiến hành lập đề án quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái đảo trà ngò – cái lim

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 1998

Căn cứ vào quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001 2010 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại quyết định số 4991/QĐ-UB ngày 28-12- 2001

2. Nội dung

2.1 Đánh giá các yếu tố tiềm năng và hiện trạng ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái đảo Trà Ngò – Cái Lim

Điều kiện tự nhiên

Đánh giá điều kiện về nhân văn ảnh hưởng tới phát triển du lịch sinh thái

Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch huyện Vân Đồn

Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch huyện Vân Đồn

Đánh giá chung các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch huyện Vân Đồn (dùng phương pháp SWOT)

Đánh giá mức độ thuận lợi cho phát triển du lịch của các khu vực tiềm năng

2.2 Định hướng quy hoạch phát triển du lịch sinh thái đảo Trà Ngò – Cái Lim

Các định hướng trọng tâm

Định hướng quy hoạch tổ chức không gian các khu chức năng trong du lịch đảo Trà Ngò – Cái Lim

Nội dung

Các định hướng liên kết vùng

2.3 Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu du lịch

Quy hoạch giao thông

Đường viền quanh đảo

Bố trí các tuyến đường nội bộ trong khu trung tâm

Bố trí hệ thống đường tham quan du lịch rừng nguyên sinh(đường đi bộ)

Bến tàu trên đảo

3. Kết luận

Đây là đồ án quy hoạch khu du lịch sinh thái có quy mô trong khu vực vườn quốc gia Bái Tử Long. Quy hoạch tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái. Tận dụng và khai thác các ưu thế về cảnh quan các tiềm năng sẵn có của vùng đất. Tôn tạo thêm cảnh quan thiên nhiên, tạo ra môi trường du lịch sinh thái hấp dẫn. Nội dung của đề án bố trí các khu vực chức năng nhằm khai thác các loại hình du lịch sinh thái kết hợp với du lịch văn hoá lịch sử làm cho khách du lịch đến khu này cảm nhận được sắc thái riêng, yêu thiên nhiên hơn

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM