Đồ án: Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử

Đồ án Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử giới thiệu tổng quan kiến thức về tác tử và đa tác tử; trình bày những đặc điểm cơ bản kiến trúc JADE và các yếu tố liên quan; cài đặt thực nghiệm.

Đồ án: Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử

1. Mở đầu

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm có nhiều phương pháp tiếp cận để xây dựng phần mềm. Trong đó, xây dựng phần mềm dựa trên tác tử là hướng tiếp cận mới và đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong một số ứng dụng chuyên biệt.

2. Nội dung

2.1 Tác tử và đa tác tử

Tác tử và hệ đa tác tử

 • Giới thiệu về tác tử và hệ đa tác tử 
 • Định nghĩa về tác tử 
 • Các kiểu kiến trúc của tác tử
 • Giao tiếp và phối hợp
 • Ngôn ngữ lập trình và công cụ
 • Tác tử di động
 • Tạo tác tử 
 • Ứng dụng hệ thống đa tác tử

Nền tảng tác tử vật ký và tác tử thông minh

 • FIPA lịch sử và mục tiêu
 • Các khái niệm cốt lõi FIPA
 • Các liên quan đến FIPA và JADE

2.2 Nền tảng JADE

JADE là gì?

Tóm tắt lịch sử

JADE và mô hình tác tử

Kiến trúc JADE

Những đặc điểm cơ bản của JADE

 • Cài đặt nhiệm vụ cho tác tử
 • Truyền thông giữa các tác tử
 • Tác tử với giao diện đồ họa

Những đặc điểm nâng cao của JADE

 • Hợp các hành vi để xây dựng các tác tử
 • Hành vi luồng 
 • Các giao thức tương tác

Biên dịch và chạy chương trình

2.3 Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử

Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử 

Thực nghiệm

Bài toán

Xây dựng các mô đun trong chương trình

Biên dịch tác tử

Gắn tác tử với Jade

3. Kết luận

Qua thời gian tìm hiểu về tác tử và phần mềm dựa trên tác tử, đặc biệt là trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nắm rõ được cách phân tích và xây dựng phần mềm dựa trên tác tử và áp dụng vào bài toán thực tế: Xây dựng chương trình dựa trên tác tử để tra cứu điểm sinh viên. Những kết quả chính mà đồ án đã đạt được có thẻ tổng kết như sau:

 • Tìm hiểu chung về tác tử, hệ đa tác tử và xây dựng phần mềm dựa trên tác tử, một hướng phát triển kiến trúc phần mềm mới và hữu ích; những ứng dụng của tác tử, tác tử di động với các hệ thống phân tán, mở, phức tạp được phát triển cùng với sự lớn mạnh của Internet ngày nay.
 • Phân tích, thiết kế, xây dựng chương trình dựa trên tác tử.
 • Áp dụng vào bài toán xây dựng chương trình dựa trên tác tử để tra cứu điểm sinh viên.

4. Tài liệu tham khảo

Fabio Luigi Bellifemine, Developing Multi-Agent Systems with JADE (Wiley Series in Agent Technology).

Gerhard Weiss, MultiAgent Systems, A Modern Approach to Distributed Modern Approach to Artificial Intelligence.

Pattie maes, Communication of the ACM, Agents that Reduce Word and Information Overload.

White, JE. Telescrip Technology: Mobile Agent. In Bradsshaw jeffrey, (ed), Software Agent, AAAI Press/MIT Press, 1996....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM