Đồ án: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên KBNS - Multiple base notational system

Đồ án Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên KBNS - Multiple base notational system giới thiệu tổng quan giấu tin trong ảnh; tìm hiểu một số khái niệm cơ bản, kỹ thuật giấu tin MBNS và cài đặt thử nghiệm chương trình.

Đồ án: Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên KBNS - Multiple base notational system

1. Mở đầu

Một trong những giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn nạn, tiêu cực đó là công nghệ giấu tin (datahiding), với công nghệ này chúng ta có thể truyền tin trên các phương tiện đại chúng mà không sợ bị phát hiện. Như bạn có thể giấu một bài thơ tình vào một bức ảnh mà không làm thay đổi bức ảnh (đối với cảm nhận của con người). Cùng với sự phát triển của máy tính, công nghệ giấu tin ngày càng trở lên tinh vi hơn. Chính vì vậy, trong đồ án này tìm hiểu một trong số kỹ thuật của công nghệ giấu tin đó là kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên MBNS. MBNS là hệ thống các ước số cơ sở. Kỹ thuật giấu tin sử dụng MBNS sẽ chia thông điệp ra làm nhiều phân đoạn, và giấu vào các đoạn dữ liệu ảnh dựa vào việc chia cơ sở cho chính các đoạn thông điệp được một hệ thống các bội số của nó. Chỉnh hóa để có thế giấu tin không ảnh hưởng đến cảm nhận của hệ thống mắt người.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan giấu tin trong ảnh

Tổng quan giấu tin 

 • Sơ lược về lịch sử giấu tin
 • Phương pháp giấu tin
 • Mô hình kỹ thuật giấu tin cơ bản

Giấu tin trong ảnh

 • Tổng quan
 • Phân loại giấu tin trong ảnh
 • Đặc trưng và tính chất
 • Các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh

2.2 Một số khái niệm cơ bản

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

Hệ thống MBNS

Cấu trúc ảnh bitmap

 • Các thuộc tính tiêu biểu của một tập tin ảnh BMP
 • Cấu trúc của tệp ảnh BMP

Ảnh xám

2.3 Kỹ thuật giấu tin MBNS

Giới thiệu

Quá trình giấu tin

 • Ý tưởng
 • Các bước thực hiện

Quá trình tách tin

 • Ý tưởng
 • Các bước thực hiện

2.4 Cài đặt thử nghiệm chương trình

Môi trường thử nghiệm 

 • Giới thiệu môi trường thử nghiệm
 • Tập dữ liệu thử nghiệm
 • Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mã hóa ảnh (PSNR)
 • Một số giao diện chương trình

Các modul cài đặt

 • Chức năng: Giấu thông tin vào ảnh
 • Chức năng: Tách thông tin

Thực nghiệm và đánh giá

 • Thông điệp giấu
 • Giấu trên 10 ảnh chuẩn
 • Giấu trên 20 ảnh bất kỳ

3. Kết luận

Khóa luận đã thực hiện nhiệm vụ:

 • Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh, cấu trúc ảnh bitmap, nghiên cứu kỹ thuật giấu tin dựa trên MBNS.
 • Viết chương trình thử nghiệm kỹ thuật giấu tin dựa trên MBNS.

Đây là một kiến thức rất hữu ích và cần thiết để khai thác ngày một hiệu quả các thành tựu của tin học. Đó cũng là một lý do để em chọn đề tài này làm đồ án tốt nghiệp, mong muốn giới thiệu và phổ biến những kiến thức rất cơ bản đến người đọc. Việc kết hợp giấu thông tin và công nghệ thông tin là một vấn đề mới đang được nghiên cứu và phát triển để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên thế giới người ta đã nghiên cứu nhiều về vấn đề này. Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh nói chung và giấu thông tin trong ảnh xám nói riêng là một hướng nghiên cứu chính của kỹ thuật giấu thông tin hiện nay và đã đạt nhiều kết quả khả quan.

4. Tài liệu tham khảo

Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phầm đồ họa vectơ – Ngô Thái Hà - Luận văn thạc sĩ. Khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Thái Nguyên

Đỗ Lâm Hoàng, Luận văn tốt nghiệp, ngành Công nghệ thông tin,năm 2010

Xinpeng Zhang anh Shuozhong Wang, Steganography Using Multiple-Base Notational System and Human Visison Sensitivity, IEEE Singnal Processing Letters, Vol. 12, No. 1, Jan. 2005, pp.67-70.

http://www.ieev.org/2009/11/standard-deviation-o-lech-chuan.html...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM