Bảng mô tả công việc bộ phận kiểm toán

Kiểm toán viên là người phụ trách công việc kiểm tra thông tin và giám sát hệ thống vận hành của doanh nghiệp, giúp cho việc vận hành của doanh nghiệp hoạt động trơn tru, chính xác và hợp pháp nhất. Vậy, công việc cụ thể của kiểm toán viên là gì? Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bảng mô tả công việc bộ phận kiểm toán được eLib chia sẻ sau đây.

Bảng mô tả công việc bộ phận kiểm toán

1. Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán

1.1 Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng quản lý vể việc kiểm soát, kiểm tra thực hiện những nội quy quy chế, quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Thực hiện việc áp dụng thưởng phạt theo quy định đối với các tổ chức cá nhân trong khách sạn không thực hiện đúng quy định.

Lập kế hoạch, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ phận và báo cáo cho Ban giám đốc.

Lập kế hoạch hàng tuần đi khảo giá tất cả các mặt hàng được thu mua vào công ty. Đồng thời đề xuất điều chỉnh giá cả của các nhà cung cấp theo từng thời điểm để phù hợp với giá thị trường.

Trực tiếp xây dựng các quy trình quản lý về giá và nhập hàng đảm bảo không gây thất thoát tài chính của công ty.

Trực tiếp nhập hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào hàng ngày. Khi hàng hóa không đảm bảo chất lượng phải có báo cáo kịp thời và đề xuất xử lý cho ban giám đốc.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty xây dựng các quy trình quản lý sao cho hiệu quả.

Duy trì quan hệ làm việc hiệu quả với các Phòng,Ban trong Khối Kiểm toán nội bộ để đảmbảo có được các thông tin đầy đủ cần lưu ý với các đợt kiểm toán Khối Ngân hàng bánbuôn, Đầu tư và nguồn vốn

Thường xuyên cảnh báo và theo dõi các nguy cơ rủi ro quan trọng.

Thực hiện các công việc đặc biệt theo phân công của Trưởng Kiểm toán Nội bộ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hợp lý của Ban Giám đốc

1.2 KPI công việc

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Chỉ số chất lượng (Quality Index)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

1.3 Tiêu chuẩn

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học

Trình độ chuyên môn: Kiểm toán

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ C

Kinh nghiệm thực tế: ít nhất 1 năm làm kế toán chuyên nghiệp

Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên trì, chịu khó và hiểu biết về các sản phẩm Công ty/CN đang kinh doanh.

2. Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

2.1 Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát tuân thủ của Tổng Công ty.

Xây dựng các quy chế, quy trình, chính sách phục vụ cho hoạt động kiểm toán, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro của Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết.

Chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt phù hợp với nhiệm vụ của Phòng kiểm toán Nội Bộ.

Hoạch định các biện pháp phòng ngừa rủi ro về tài chính dựa trên các thông tin điều hành về kế hoạch kinh doanh, tài chính và kế toán năm được cập nhật liên tục từ Ban TGĐ.

Kiểm tra, xem xét và duy trì tính tuân thủ theo quy định của nhà nước và các chính sách của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sử dụng phương pháp kiểm toán có hệ thống để đánh giá tính hiệu quả của việc kiểm soát, quản lý rủi ro và tính tuân thủ của các quy trình.

Khuyến nghị, tư vấn Lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị các phương pháp làm việc, tác nghiệp để hạn chế các rủi ro, kiểm soát các vi phạm và xử lý các vi phạm.

2.2 KPI công việc

Chỉ số chất lượng (Quality Index)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

2.3 Tiêu chuẩn

Trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán–Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật, Kinh tế.

Ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, đã từng giữ vị trí quản lý hoạt động kiểm toán trong các Công ty Kiểm toán, doanh nghiệp hoặc tương đương.

Chứng chỉ liên quan đến ngành nghề như ACCA, CPA, Lead Auditor, ISO/TS, CFA, CPO.

Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.

Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan.

Am hiểu các tiêu chuẩn về kiểm toán hoạt động, quản trị rủi ro, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Mô tả công việc Phó phòng kiểm toán

3.1 Nhiệm vụ

Hỗ trợ lập kế hoạch năm của Ban kiểm toán nội bộ theo phân công của Trưởng phòng.

Hỗ trợ xây dựng nội dung, lịch công tác kiểm toán của Ban Kiểm toán nội bộ theo sự phân công của Trưởng phòng.

Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán.

Kiểm tra sự tuân thủ trong việc chấp hành các chính sách, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ Liên hiệp.

Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán.

Thực hiện báo cáo tổng hợp định kì hàng quý, 6 tháng (hoặc đột xuất), các báo cáo nội bộ khác theo sự phân công của Trưởng ban.

Thay mặt đoàn Kiểm toán nội bộ làm việc với Lãnh đạo Liên hiệp, lãnh đạo các đơn vị/phòng ban về nội dung thực hiện kiểm toán, kết quả kiểm toán (khi không có Trưởng ban hoặc được Trưởng ban ủy quyền).

3.2 KPI công việc

Chỉ số chất lượng (Quality Index)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

3.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát.

Có kinh nghiệm làm công tác kế toán hoặc kiểm toán từ 3 năm trở lên.

Am hiểu tình hình kinh doanh của Liên hiệp.

Nắm vững các luật, quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Thành thạo các kĩ năng: điều hành, quản lý, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng phân tích, tư duy.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

4. Mô tả công việc Phó phòng kiểm toán nội bộ

4.1 Nhiệm vụ

Thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán, kiểm soát các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

Kiểm tra tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực của các số liệu phản ánh trên sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính tại công ty và các công ty thành viên.

Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy chế tài chính , quy trình kế toán của MLG và của bộ tài chính, cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

Kiểm tra, soát xét, đánh giá các thông tin kinh tế, tài chính đã và đang cũng như sẽ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty và công ty thành viên. Thẩm định tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh tại công ty và các công ty thành viên.

Tư vấn, hỗ trợ và đề xuất hướng quản lý tài chính hiệu quả cho công ty và các công ty thành viên về các nghiệp vụ chuyên môn.

Báo cáo kịp thời các vấn đề còn tồn tại về tài chính trong hoạt động SXKD tại công ty và công ty và các công ty thành viên.

Tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất tại công ty và các công ty thành viên.

Đề xuất, tham mưu cho cấp trên trực tiếp các hướng xử lý sai phạm, vấn đề tồn tại và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu cho quản lý cấp trên. Đồng thời kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.

Giám sát các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục, hoàn thiện đối với các vấn đề mà KSTC đã ghi nhận và kiến nghị.

Tổ chức kiểm soát tình hình loại bỏ các lãng phí và tổn thất bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, đúng yêu cầu theo quy định của Luật pháp và công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

4.2 KPI công việc

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

4.3 Tiêu chuẩn

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán

- Nghiệp vụ: Tài chính kế toán

- Ngoại ngữ: English – lever B

- Tin học: Tin học văn phòng

Kinh nghiệm: 03 - 05 năm

Kỹ năng: Phân tích, phán đoán.

Phẩm chất: Trung thực.

5. Mô tả công việc Kiểm toán viên

Kiểm toán viên là người phụ trách công việc kiểm tra thông tin và giám sát hệ thống vận hành của doanh nghiệp, giúp cho hệ thống thông tin và vận hành của doanh nghiệp hoạt động trơn tru, chính xác và hợp pháp.

5.1 Nhiệm vụ

Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;

Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB hoặc KTV Trưởng nhóm;

Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;

Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;

Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB.

Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;

Kiểm tra việc tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy trình, thủ tục nội bộ trong các hoạt động của Công ty;

Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý bộ phận.

5.2 KPI công việc

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Chỉ số chất lượng (Quality Index)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

5.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí Kiểm toán viên hoặc các vị trí tương tự

Là người  hiểu biết pháp luật về Kế toán - Kiểm toán, vững chuyên môn Kế toán - Kiểm toán

Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin

Thành thạo tin học văn phòng

Trình độ ngoại ngữ đạt mức khá. Thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế

Trung thực, dễ hòa nhập với môi trường doanh nghiệp

6. Mô tả công việc Kiểm toán viên nội bộ

Kiểm toán viên nội bộ là người phụ trách công việc kiểm tra thông tin và giám sát hệ thống vận hành của doanh nghiệp, giúp cho hệ thống thông tin & vận hành của doanh nghiệp hoạt động trơn tru, chính xác và hợp pháp.

6.1 Nhiệm vụ

Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số Kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty

Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này

Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát

Trực tiếp làm việc với kiểm toán độc lập của công ty về những vấn đề liên quan

Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro

Kiểm toán đảm bảo tuân thủ pháp luật, nội quy và chính sách điều hành giúp công ty tuân thủ pháp luật, hợp đạo đức kinh doanh

Hỗ trợ thực hiện một phần chức năng kiểm soát tài chính như kiểm tra chất lượng, độ trung thực và tính hợp lý của thông tin và báo cáo kế toán

6.2 KPI công việc

Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

6.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí Kiểm toán viên hoặc các vị trí tương tự

Là người  hiểu biết pháp luật về Kế toán - Kiểm toán, vững chuyên môn Kế toán - Kiểm toán

Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin

Thành thạo tin học văn phòng

Thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế

Trung thực, dễ hòa nhập với môi trường doanh nghiệp

7. Mô tả công việc Trợ ký Kiểm toán viên

7.1 Nhiệm vụ

Lên kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán và công việc có liên quan đến các phần việc được giao.

Hỗ trợ kiểm toán viên hoàn thành hồ sơ kiểm toán cho khách hàng, và hối hợp cùng kiểm toán viên thực hiện các công việc hậu cần cho mỗi hợp đồng kiểm toán

Tham gia học tập theo chương trình đào tạo của Công ty và bên ngoài

Tham gia vào các cuộc kiểm toán của Công ty

Hỗ trợ, phối hợp với trưởng nhóm kiểm toán để thực hiện quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đến khâu tổng hợp, lập các báo cáo kiểm toán.

Hỗ trợ tư vấn khách hàng về các vấn đề có liên quan đến chính sách kế toán, tài chính, chính sách thuế và các văn bản pháp lý có liên quan.

Hỗ trợ trưởng nhóm kiểm toán trong việc thiết kế, tổ chức và kiểm tra hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá và xử lý các thông tin tài chính.

Luôn duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng và phát triển khách hàng mới.

7.2 KPI công việc

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

7.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

Nắm vững chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kiểm toán;

Giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc theo nhóm;

Ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm và nộp trực tiếp tại Công ty.

8. Mô tả công việc Chuyên viên quản lý rủi ro

Chuyên viên quản lý rủi ro là người phân tích các hồ sơ, rà soát, đánh giá và đề xuất tín dụng, đề xuất đầu tư cho khách hàng; lập báo cáo thẩm định rủi ro, đề xuất các biện pháp và trình cấp có thẩm quyền.

8.1 Nhiệm vụ

Phân tích toàn diện các hồ sơ đầu tư

Rà soát, đánh giá rủi ro đầu tư

Đề xuất đầu tư cho khách hàng

Lập báo cáo thẩm định rủi ro và các báo cáo cần thiết để gửi khách hàng xem xét

Lập báo cáo định kỳ trình cấp trên

Triển khai thực hiện các chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền theo đúng quy định

Kiểm soát các rủi ro tài chính có thể dẫn tới và đưa ra biện pháp

8.2 KPI công việc

Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)

Mức độ gia công lại (Rework Level)

Chỉ số chất lượng (Quality Index)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

8.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí chuyên viên quản trị rủi ro

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức Giỏi

Là người có khả năng phân tích, chịu áp lực công việc cao

Là người vững chuyên môn tài chính, luôn tìm ra phương án tốt nhất để đảm bảo lợi ích của cả khách hàng lẫn doanh nghiệp

Là người trung thực, quyết đoán

9. Mô tả công việc Thủ quỹ

Thủ quỹ là người kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng,… Thủ quỹ quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan khác trong quá trình này.

9.1 Nhiệm vụ

Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt ; quản lý chìa khoá két sắt an toàn ; Quản lý bảo trì, bảo dưỡng và các vấn đề có thể liên quan tới két sắt.

Phân loại và kiểm tra chất lượng tiền mặt, phát hiện tiền giả và báo cáo để giải quyết vấn đề về tiền giả.

Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của doanh nghiệp.

Thực hiện kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.

Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, BH, phúc lợi khác cho nhân viên.

Thực hiện các báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp về quỹ tiền của doanh nghiệp và trình lên cấp trên.

Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao.

9.2 KPI công việc

Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

Chỉ số hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Index)

Mức độ cam kết của nhân viên (Employee Engagement Level)

9.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm thủ quỹ cho doanh nghiệp hoặc vị trí trong phòng kế toán có công việc đảm nhiệm liên quan tới quỹ tiền.

Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức trung bình - khá.

Là người cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

10. Mô tả công việc nhân viên tư vấn tài chính

Nhân viên tư vấn tài chính là chuyên viên thu thập và cung cấp thông tin tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có lựa chọn hợp lý nhất trong thời cuộc; tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và giải quyết các khúc mắc nhanh nhất có thể khi phát sinh.

10.1 Nhiệm vụ

Khai thác và tìm kiếm khách hàng để tư vấn các dịch vụ về tài chính.

Hỗ trợ tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo của công ty nơi có sự xuất hiện của các khách hàng tiềm năng.

Gửi các thông tin cần thiết tới với khách hàng.

Gặp gỡ và trực tiếp tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tài chính.

Trực tiếp giải quyết và đưa ra phương án xử lý cho các vấn đề về tài chính mà khách hàng gặp phải đối với gói dịch vụ/sản phẩm mà họ đang sử dụng.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm) trình lên trưởng phòng.

10.2 KPI công việc

Lợi nhuận ròng (Net Profit)

Lợi nhuận biên ròng (Net Profit Margin)

Lợi nhuận biên gộp (Gross Profit Margin)

Lợi nhuận biên hoạt động (Operating Profit Margin)

Chỉ số Tổng lợi nhuận đem lại cho cổ đông (Total Shareholder Return - TSR)

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Investment - ROI)

Tỷ lệ thu nhập trên vốn đầu tư (Return on Capital Employed - ROCE)

Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets - ROA)

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity - ROE)

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)

Tỷ lệ vốn lưu động (Working Capital Ratio)

Tỷ lệ chi phí hoạt động (Operating Expense Ratio - OER)

Tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu (CAPEX to Sales Ratio)

Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần (Price Earnings Ratio - P/E Ratio)

10.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong nghề tư vấn tài chính hoặc các vị trí tương tự.

Thành thạo tin học văn phòng.

Thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh).

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu đi lại nhiều của công việc.

Có laptop và điện thoại làm việc riêng để đảm bảo các nhu cầu về trao đổi, liên lạc trong công việc.

Là người nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng ăn nói.

Trên đây là bảng mô tả công việc chi tiết nhất dành cho các chức danh trong bộ phận kiểm toán mà eLib muốn chia sẻ đến bạn. Cùng tham khảo để tìm hiểu chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu công việc đối với những vị trí trong bộ phận này nhé!

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM