Bảng mô tả công việc nhân viên bán hàng đại lý

Cùng với các kênh trực tuyến như trang web hay mạng xã hội, một nguồn doanh thu khủng đến từ những đại lý bán hàng nếu biết tận dụng và kết hợp các phương pháp tiếp thị, quảng cáo, quản lý nhân sự... Dưới đây là bảng mô tả công việc chi tiết dành cho nhân viên bán hàng đại lý mà eLib muốn chia sẻ đến bạn, cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về công việc này nhé!

Bảng mô tả công việc nhân viên bán hàng đại lý

1. Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng đại lý

1.1 Nhiệm vụ

Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển các nhân viên chào hàng, Khuyến khích các nhân viên chào hàng, đánh giá các nhân viên chào hàng.

Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. Thực hiện các chương trình kinh doanh trong nước bằng việc phát triển các kế hoạch hành động. Duy trì số lượng kinh doanh, hỗn hợp các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu. Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

Quản trị hành chính: Quản trị hành chính văn phòng bán hàng, Tăng cường thực hiện chính sách của công ty và giao thiệp tại khu vực hoạt động, Phối hợp các hoạt động khác của công ty,Viết báo cáoTổ chức các cuộc họp. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty.

Tiếp thị: Phát triển việc kinh doanh mới, Sự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với cá nhân viên chào hàng.

Tài chính: Lập kế hoạch dự toán ngân quỹ trình Giám đốc bán hàng xem xét. Thực hiện theo kế hoạch ngân quỹ của công ty.

1.2 Quyền hạn

Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phéo nhân viên bán hàng, cửa hàng trưởng, giám sát bán hàng.

Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty.

Quyết định phân chia chí tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.

Có quyền tiếp nhận và điều động nhân sự trong phạm vi bộ phận kinh doanh.

Đề nghị công ty bảo nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Trưởng nhóm trở xuống.

1.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing

Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 4 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo vi tính.

2. Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý

2.1 Nhiệm vụ

Doanh thu bán hàng:

- Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.

- Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu.

- Triển khai kế hoạch cho nhân viên trực thuộc.

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, báo cáo cho Trưởng phòng bán hàng tình hình thực hiện.

Quản lý nhân sự:

- Kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của giám sát bán hàng. Kiểm tra đột xuất về giờ giấc, nội quy – quy định, hàng hoá của giám sát bán hàng. Kiểm tra giờ giấc làm việc của các giám sát 2 lần/tuần. Kiểm tra lại các thông tin và báo cáo của các giám sát. Kiểm tra và giám sát về tác phong và tinh thần làm việc của các giám sát.

- Phân bổ các mục tiêu và theo dõi các quy trình triển khai các mục tiêu của các giám sát.

- Đánh giá – khen thưởng: chấm điểm tác phong và hoạt động, đề nghị thưởng – phạt giám sát bán hàng. Tổng kết công, thưởng trách nhiệm và đánh giá tình hình nhân sự vào mỗi tháng.

- Tuyển dụng và huấn luyện đào tạo các giám sát.

- Họp giám sát 2 lần/tuần.

Quản lý hàng hoá:

- Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được hằng ngày (cập nhật 3 lần/tuần).

- Nắm số tồn từng đại lý, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán mạnh và mã bán chậm.

- Tìm hiểu nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.

- Quản lý được số lượng hàng xuất trả: nắm được số lượng hàng xuất trả của từng đại lý, số lượng hàng sai hỏng không thể tái chế. Có các biện pháp hạn chế về hàng dơ – hàng hư và mất phụ liệu, lên lịch kiểm tra và xử lý về hàng trả ở đại lý.

- Theo dõi về các thông tin sản phẩm mới: from sản phẩm, kiểu dáng, màu sắc, kiểu dáng…

- Nắm được báo cáo bán hàng trong tuần, tháng. Nắm được tốc độ bán hàng. Nắm được số tồn của mỗi mã (để kiểm tra sự điều phối của các giám sát).

- Chốt được số tổng tồn của kho để đối chiếu với số tồn báo ở đại lý.

2.2 Quyền hạn

Đề xuất tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phéo nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng.

Đề xuất phân chỉ tiêu doanh thu cho các siêu thị.

2.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing

Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 2 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Thành thục trong việc sử dụng MS Word, Excel, PowerPoint

3. Mô tả công việc Giám sát bán hàng đại lý

3.1 Nhiệm vụ

Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 đại lý thuộc kênh phân phối được giao.

Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi tiết về đại lý, người đại diện đại lý. Lưu hợp đồng đại lý.

Kiểm tra, thăm đại lý 2 lần/tháng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý.

Theo dõi hàng nhập, xuất, trả lại của đại lý. Hổ trợ đại lý theo dõi xuất nhập hàng.

Hổ trợ đại lý trưng bày sản phẩm theo quy định của công ty.

Theo dõi công nợ của từng đại lý.

Triển khai các chương trình khuyến mãi với đại lý.

Theo dõi doanh thu của từng đại lý, tư vấn các biện pháp giúp đại lý tăng và đại chỉ tiêu doanh thu.

Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh đại lý.

Theo dõi các tài sản của công ty đã giao cho các đại lý.

Định kỳ đánh giá đại lý (2 lần/name) theo quy dịnh của công ty.

Tìm kiếm, thay thế đại lý trong khu vực được phụ trách.

Báo cáo đánh giá đại lý 2 lần/name.

3.2 Quyền hạn

Đề xuất những hình thức hỗ trợ khách hàng phù hợp với khu vực phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc bán hàng.

Quản lý và đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách

Báo cáo theo định kỳ cho ban lãnh đạo

3.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương và các chuyên ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng

Kỹ năng bán hàng, phân tích, lãnh đạo đội nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Thành thạo vi tính văn phòng.

4. Mô tả công việc Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng

4.1 Nhiệm vụ

Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.

Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp can dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…

Định kỳ hàng năm đánh giá mức độ, hiệu quả của các kênh thông tin cho khách hàng, báo cáo TP bán hàng.

Phối hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty, phân công của TP bán hàng.

Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.

Chủ trì trong việc chuẩn bị quà, tặng quà cho từng khách hàng trong các dịp đặc biệt.

Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.

Thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả Trưởng phòng bán hàng.

Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình Trưởng phòng bán hàng xem xét và đề xuất BGĐ thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác do TP bán hàng giao

4.2 Quyền hạn

Đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật và quản lý nhân viên.

Chủ động sắp xếp lịch và cho nhân viên nghỉ ốm…

Đề xuất các chi phí, ngân sách thuộc quyền quản lý.

Chủ động đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả trong từng thời kỳ

4.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing...

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích, đánh giá và dự báo

Khả năng quản lý tốt

Anh văn lưu loát

Hiểu rõ các hoạt động và sản phẩm của công ty.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

5. Mô tả công việc nhân viên chăm sóc khách hàng

5.1 Nhiệm vụ

Xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…

Đầu mối nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra phương hướng xử lý, trình Trưởng phòng bán hàng xin ý kiến, thảo luận tại cuộc họp giao ban.

Phối hợp với phòng marketing để thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi, phân tích kỹ những lợi ích của khách hàng khi nhận được, quy trình thủ tục nhận nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của kế hoạch marketing theo mục tiêu đề ra.

Lên kế hoạch để thăm hỏi khách hàng VIP, khách hàng mua sỉ, khách hàng thường xuyên của công ty. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kế hoạch. Ghi nhận ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.

Chủ động lập kế hoạch tăng quà cho khách trong các dịp lễ, tết, ngày khai trương, ngày thành lập của khách hàng (phối hợp với từng kênh bán hàng để tổ chức thực hiện).

Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.

Tổ chức thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả Trưởng phòng bán hàng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các đánh giá không tốt, chư a đạt của khách hàng, đề xuất giải pháp cải tiến.

Toàn bộ hoat động chăm sóc khách hàng phải lập thành các quy trình, liên tục tìm các biện pháp để cải tiến liên tục các hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty.

Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình Trưởng phòng bán hàng xem xét và đề xuất BGĐ thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.

5.2 Quyền hạn

Đề xuất cải tiến hoạt động chăm sóc khách hàng

Báo cáo công việc trực tiếp Trường bộ phận dịch vụ khách hàng

5.3 Tiêu chuẩn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế kinh doanh

Có khả năng giao tiếp tốt

Tiếng Anh thành thạo.

Vi tính văn phòng.

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh.

Trên đây là bảng mô tả công việc chi tiết dành cho các các nhân viên trong bộ phận bán hàng đại lý mà eLib muốn chia sẻ đến bạn. Cùng tham khảo để tìm hiểu chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu công việc chi tiết của bộ phận này nhé!

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM