Luận văn ThS: Một phương pháp bảo toàn tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang

Luận văn Một phương pháp bảo toàn tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang trình bày tổng quan về khai thác dữ liệu; trình bày một số thuật toán khai thác cơ sở dữ liệu phân tán ngang có bảo toàn tính riêng tư của các bên tham gia; mô hình mới đề xuất trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang bảo toàn tính riêng tư của các bên tham gia và chương trình thực nghiệm.

Luận văn ThS: Một phương pháp bảo toàn tính riêng tư trong khai thác luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và sự phổ biến của Internet. Lượng dữ liệu tại các hệ thống thông tin này ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và thực sự khổng lồ. Trong tình hình đó, việc chắt lọc những thông tin quý giá từ những dữ liệu khổng lồ ngày càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, nó đóng vai trò chìa khóa thành công cho sự phát triển của các tổ chức, cá nhân. Các thông tin tìm được có thể được vận dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin ban đầu, cải thiện thời gian tìm kiếm, hay đưa ra những dự đoán giúp cải thiện những quyết định trong tương lai,… Các kỹ thuật khai thác dữ liệu (data mining) ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế, giáo dục, y tế, trong siêu thị,…

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu các thuật toán khai thác tập phổ biến, khai thác luật kết hợp và khai thác trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang bảo toàn tính riêng tƣ của các bên tham gia khai thác. Theo đánh giá của các tác giả thì mô hình khai thác này đảm bảo tính riêng tư an toàn cho các bên tham gia khai thác và giảm được chi phí trong quá trình truyền và nhận dữ liệu giữa các bên. Từ mô hình luận văn cũng mạnh dạn đề xuất một thay đổi nhỏ trong bước khai thác tập phổ biến để làm giảm thời gian khai thác tại mỗi bên, Ngoài ra, luận văn cũng trình bày phần cài đặt chương trình thực nghiệm cho mô hình để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình đã nghiên cứu.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về khai thác dữ liệu, tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài.

Tìm hiểu các thuật toán khai thác dữ liệu, khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang có quan tâm đến việc bảo vệ tính riêng tư của các bên tham gia.

Xây dựng chương trình thực nghiệm cho mô hình thuật toán đã nghiên cứu

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Giới thiệu đề tài 

Khai thác tập phổ biến và luật kết hợp

 • Một số khái niệm
 • Khai thác tập phổ biến và luật kết hợp
 • Thuật toán khai thác luật kết hợp

2.2 Một số thuật toán bảo toàn tính riêng tư

Giải thuật khai thác tập phổ biến đảm bảo tính riêng tư và chống thông đồng trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang

 • Giao thức đảm bảo tính riêng tư trong tính độ phổ biến toàn cục
 • Giải thuật khai thác tập phổ biến
 • Đánh giá thuật toán

Giao thức khai thác cơ sở dữ liệu phân tán ngang bảo đảm tính riêng tư

 • Đặt vấn đề
 • Cơ sở lý thuyết
 • Giao thức khai thác
 • Đánh giá giao thức

2.3 Thuật toán bảo toàn tính riêng tư

Cơ sở nghiên cứu

Mô hình khai thác trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang 

 • Mô hình đề xuất
 • Về việc bảo toàn tính riêng tư trong mô hình đề xuất 

Thực nghiệm mô hình

3. Kết luận

Luận văn đã trình bày được phần lý thuyết về một số thuật toán và phương pháp khai thác luật kết hợp (Apriori, IT-Tree), lý thuyết về bảo toàn tính riêng tư trong khai thác dữ liệu, các thuật toán khai thác tập phổ biến và luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu phân tán ngang, bảo toàn tính riêng tư. Từ đó luận văn đề xuất thay đổi bước 2 khi các bên khai thác tại cơ sở dữ liệu cục bộ của mình để giảm thời gian khai thác, luận văn cũng đề xuất thay thuật toán từ Apriori thành phương pháp IT-Tree. Kết quả thực nghiệm trên mô hình khai thác trong cơ sở dữ liệu phân tán giữa các bên tham gia cũng cho thấy tính đúng đắn của mô hình khai thác trên cơ sở dữ liệu ngang bảo toàn tính riêng tư của các bên tham gia khai thác. Khi áp dụng trong mô hình thực tế với nhiều bên tham gia và khối lƣợng dữ liệu lớn thì việc thay đổi thuật toán trong các bước thực hiện khai thác tập phổ biến ở các bên sẽ giảm thời gian khai thác.

4. Tài liệu tham khảo

Trần Quốc Việt, Cao Tùng Anh, Lê Hoài Bắc (2012), "Đảm bảo tính riêng tư và chống thông đồng trong khai thác luật kết hợp trên dữ liệu phân tán ngang", Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông, số 7, Hà Nội 05/2012, tr 60-70

Võ Đình Bảy, Lê Hoài Bắc (2010), “Chuỗi Bit Động: Cách tiếp cận mới để khai thác tập phổ biến”, ICTFIT‟ 2010, Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, tr 47-52

Cheung David Wai-Lok, Han Jiawei, Ng. Vincent, Fu Ada Wai-Chee, and Fu Yongjian (1996), “A fast distributed algorithm for mining association rules“,IEEE In Proceedings of the 1996 International Conference on Parallel and Distributed Information Systems (PDIS‟96), Miami Beach, Florida, USA, pp. 31-42.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM