Luận văn ThS: Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu

Luận văn Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu; khảo sát thực trạng kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản bao gồm: Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng xử lý im lặng của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại; đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hành kỹ năng tham vấn cơ bản của các chuyên viên tham vấn tâm lý qua điện thoại; đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao kỹ năng tham vấn cho cán bộ tham vấn.

Luận văn ThS: Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện nhằm chỉ ra thực trạng kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản của các chuyên viên tham vấn tâm lý trong quá trình thực hành tham vấn qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ Tình yêu. Từ đó, tìm ra được những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng những kỹ năng này vào quá trình thực hành tham vấn và đưa ra một số khuyến nghị nâng cao kỹ năng tham vấn cơ bản trong quá trình tham vấn.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại ở Trung tâm Cửa sổ Tình yêu

Phạm vi nghiên cứu

 • Giới hạn địa bàn: Trung tâm Cửa sổ tình yêu.
 • Giới hạn nội dung: Thực trạng 3 kỹ năng: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu cảm, kỹ năng xử lý im lặng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, phân tích, tổng hợp và khái quát các tài liệu khoa học có liên quan đến đề tài làm cơ sở lý luận định hướng cho việc tìm hiểu thực tiễn.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp phân tích ca tham vấn
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp quan sát

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan một số nghiên cứu về kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại

 • Các nghiên cứu ở nước ngoài
 • Các nghiên cứu trong nước

Lý luận về kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại

 • Tham vấn
 • Tham vấn tâm lý qua điện thoại
 • Kĩ năng tham vấn của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại
 • Kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng tham vấn của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

 • Sơ lược về địa bàn nghiên cứu
 • Các giai đoạn tiến hành nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu lý luận
 • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

2.3 Thực trạng kĩ năng tham vấn

Kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại.

 • Kỹ năng lắng nghe của cán bộ tham vấn tâm lý tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu.
 • Kỹ năng thấu cảm của cán bộ tham vấn tâm lý tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ tham vấn tâm lý qua điện thoại tại Trung tâm Cửa sổ tình yêu

3. Kết luận 

Dịch vụ tham vấn tâm lý qua điện thoại là dịch vụ tâm lý đang ngày càng phát triển trong xã hội và mang lại nhiều thuận lợi cho những thân chủ đang gặp nan đề cần đến sự trợ giúp của các cán bộ tham vấn tâm lý. Kỹ năng tham vấn tâm lý chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng trong quá trình trợ giúp thân chủ. Nghiên cứu chỉ ra các cán bộ tham vấn đều sử dụng các kỹ năng tham vấn trong quá trình tham vấn tâm lý cho khách hàng, xem các kỹ năng đó là quan trọng để khai thác, tìm hiểu thông tin; thấu hiểu, cảm thông với những điều thân chủ trải qua và trợ giúp thân chủ một cách tốt nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tham vấn của các cán bộ tham vấn làm việc tại cơ sở. Những yếu tố này được chia ra làm hai nhóm là yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Yếu tố khách quan gồm: lỗi đường truyền, cước phí của thân chủ không đủ khiến cuộc gọi bị gián đoạn, giọng nói của thân chủ từ nhiều vùng miền khác nhau, ồn ào từ môi trường xung quanh. Yếu tố chủ quan: mất tập trung bởi việc ăn mặc hay những vật dụng xung quanh; phải tham vấn quá nhiều ca trong một ngày gây căng thẳng, mệt mỏi cho cán bộ tham vấn, trình độ đào tạo chuyên môn của cán bộ tham vấn.

4. Tài liệu tham khảo

Trần Thị Minh Đức, Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

Trần Thị Minh Đức (chủ biên), Tham vấn trẻ em qua điện thoại, internet và trực tiếp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

Carl Roger (Tiến sĩ Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ưng dịch), Tiến trình thành nhân, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1992.

Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), Giáo trình tham vấn nghiện ma túy, NXB Lao động – Xã hội, 2013.

Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), Giáo trình tham vấn, NXB Lao động – Xã hội, 2008....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM