Luận án TS: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại

Luận án TS Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại nghiên cứu xây dựng nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam sau M&A

Luận án TS: Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập và mua lại

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong tất cả các nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và trong ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ. Cạnh tranh là cần thiết cho sự phát triển, cạnh tranh lành mạnh có thể góp phần nâng cao lợi ích xã hội thông qua việc giảm giá và tăng cường chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc thù, nơi một cơ chế thị trường tự do hoàn toàn không phải là một lựa chọn tối ưu nhất do ngân hàng là ngành nhạy cảm, sự đổ vỡ của một ngân hàng có thể ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng khác, gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng có khả năng lan truyền nhanh chóng trên diện rộng và có thể trở thành khủng hoảng kinh tế

1.2 Mục đích nghiên cứu

Phân tích và đánh giá thực trạng các NHTM sau M&A để xác định những nhân tố ảnh hưởng và lượng hóa mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM này. Nhằm thấy kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các NHTM Việt Nam sau M&A? Xây dựng các nhóm giải pháp chiến lược giai đoạn 2020-2030 cho các NHTM sau M&A và tầm nhìn trong tương lai tới

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án sẽ tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến năng lực canh tranh của các NHTM Việt Nam sau M&A. Nghiên cứu 8 NHTM tiêu biểu đã tham gia và thành công trong các thương vụ M&A ở Việt Nam bao gồm: SHB, HDBank, SCB, LPB, PVcombank, Sacombank, BIDV, Maritimebank

1.4 Những đóng góp mới 

Luận án đã đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam sau M&A, cụ thể như: Nâng cao năng lực tài chính; Nâng cao năng lực công nghệ; Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng; Nâng cao vị thế và uy tín ngân hàng; Phát triển hệ thống mạng lưới giao dịch phù hợp

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết sáp nhập và mua lại

Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Tổng quan nghiên cứu

2.2 Mô hình và phương pháp nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu

2.3 Kết quả nghiên cứu

Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại sau sáp nhập và mua lại ở Việt Nam

2.4 Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A

Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

3. Kết luận

Cho đến nay trên thế giới cũng như ở Việt nam có rất nhiều công trình và đề tài nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM trong xu thế hội nhập, đã có nhiều khung lý thuyết, nền tảng lý luận, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng về vấn đề này. Điều đó cho thấy nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng vẫn luôn là vấn đề thời sự thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định và điều hành chính sách cũng như các nhà quản trị ngân hàng

4. Tài liệu tham khảo

Bùi Thanh Lam 2009, M&A trong lĩnh vực Ngân hàng: thực trạng và xu hướng, Tạp chí tài chính, số 4, trang 23-25.
Chính Phủ 2011,
Quyết định số 254/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015”.
Đặng Hữu Mẫn 2010,
Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đà Nẵng, số 6(41), trang 264-273.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM