Luận văn: Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thực trạng và phương hướng phát triển

Mục tiêu của luận văn Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: thực trạng và phương hướng phát triển là cho thấy một cái nhìn tổng quát về thực trạng các ngành CNHT của Việt Nam nói chung khoảng từ năm 2000 đến nay, bao gồm vai trò, trình độ phát triển, các nhân tố ảnh hưởng … và đi vào phân tích một số ngành cụ thể, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển CNHT theo hướng phù hợp với trình độ kinh tế của Việt Nam.

Luận văn: Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thực trạng và phương hướng phát triển

1. Mở đầu

Việc phát triển CNHT đang là một trong những chính sách ưu tiên phát triển hàng đầu của Chính phủ và được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm tới. Với đề tài nghiên cứu: “Ngành CNHT Việt Nam, thực trạng và phương hướng phát triển”. Mục tiêu của luận văn là cho thấy một cái nhìn tổng quát về thực trạng các ngành CNHT của Việt Nam nói chung khoảng từ năm 2000 đến nay, bao gồm vai trò, trình độ phát triển, các nhân tố ảnh hưởng … và đi vào phân tích một số ngành cụ thể, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển CNHT theo hướng phù hợp với trình độ kinh tế của Việt Nam.

2. Nội dung

2.1 Vai trò của ngành CNHT tại Việt Nam.

Lý luận chung về ngành CNHT

Vai trò của ngành CNHT đối với nền kinh tế Việt Nam

2.2 Thực trạng phát triển ngành CNHT của Việt Nam.

Công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử

Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may

Công nghiệp hỗ trợ ngành xe máy ở Việt Nam

2.3 Phương hướng và giải pháp phát triển ngành CNHT tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam 2010 – 2020

Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển CNHT ngành công nghiệp

3. Kết luận

Việt Nam đang trong quá trình Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nƣớc. Việc xây dựng một nền tảng vững chắc trong đó có ngành CNHT cho sự phát triển của kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nước nhà nói riêng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, CNHT của Việt Nam hiện nay được xem là phát triển chậm so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp trong nước không đủ năng lực để cung ứng theo nhu cầu của những doanh nghiệp sản xuất trong ngành lắp ráp, chế tạo…Thực tế đã cho thấy bản thân các doanh nghiệp cũng đã rất cố gắng trong sự nghiệp phát triển ngành CNHT nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho ngành công nghiệp nước nhà nhưng điều này vẫn chưa đủ để giúp đất nước ta vượt qua những khó khăn và thử thách trên đấu trường hội nhập quốc tế. Việc phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng của nước ngoài làm cho giá thành tăng cao, dẫn đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hạn chế, không tạo được sức bật cho ngành công nghiệp, đồng thời chưa theo kịp yêu cầu đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Vì vậy, việc phát triển CNHT đang và sẽ là một trong những chính sách ưu tiên phát triển hàng đầu của Chính phủ, điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm tiếp theo

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ công thương Việt Nam (6-2008), Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đến 2010, tầm nhìn 2020.

Bộ Công nghiệp (2007), Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn 2020.

Công văn số 3174/VPCP-CN.

Diễn đàn phát triển Việt Nam (2006), Hoạch định chính sách công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản, bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam.

Diễn đàn phát triển Việt Nam (2006), Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam dƣới góc nhìn của các nhà sản xuất Nhật Bản.

4.2 Tiếng Anh

Junichi Mori (2005), Development of Supporting Industries for Vietnam’s industrialization.

Sutham Vanichseni (2008) Building a World-class Automotive industry in Thailand.

Supporting industry in Thailand.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM