Luận văn ThS: Nghiên cứu về chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu NoSQL

Luận văn Nghiên cứu về chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu NoSQL nghiên cứu về cơ sở dữ liệu NoSQL; chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu NoSQL; so sánh tốc độ thực thi một số câu truy vấn của SQL và NoSQL; ứng dụng của NoSQL hiện nay ngoài thực tiễn, hướng phát triển trong tương lai.

Luận văn ThS: Nghiên cứu về chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu NoSQL

1. Mở đầu

Cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế cho những mô hình dữ liệu không quá lớn trong khi các dịch vụ mạng xã hội lại có một lượng lớn dữ liệu và cập nhật liên tục do số lượng người dùng quá nhiều. Do đó cơ sở dữ liệu NoSQL sinh ra với mục tiêu giải quyết các thiếu sót của RDBMS trong các hệ thống phần mềm hiện đại. NoSQL sẽ tập trung giải quyết các vấn đề như tốc độ thực thi, khả năng lưu trữ, các nghiệp vụ phức tạp (phân trang, đánh chỉ mục…). Nhờ vậy giải pháp sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL sẽ hạ thấp chi phí nếu so sánh với RDBMS truyền thống. NoSQLvừa mang lại một giải pháp tốt hơn vừa tiết kiệm chi phí hơn do NoSQL có hiệu suất làm việc tốt hơn về tốc độ thực thi, khả năng lưu trữ, phân tán dữ liệu và các cơ sở dữ liệu NoSQL thường là miễn phí. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, với cùng một chi phí thì giải pháp sử dụng NoSQL sẽ mang lại lợi ích to lớn. Vì vậy NoSQL chính là sự lựa chọn tốt.

2. Nội dung

2.1 Tìm hiểu NoSQL

Lý do chọn NoSQL

 • Yếu điểm của RDBMs
 • Đặc điểm nổi bật của NoSQL

So sánh NoSQL và RDBMs

 • Mặt tích cực của RDBMs
 • Mặt tích cực của NoSQL
 • Các loại NOSQL phổ biến
 • Sự khác nhau giữa RDBMs và NoSQL

Ưu nhược điểm khi chuyển từ RDBMs sang NoSQL

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm 

Các trường hợp nên sử dụng mô hình NoSQL

2.2 Tìm hiểu MongoDB

Tóm tắt lịch sử

Các khái niệm cơ bản trong MongoDB

 • Văn bản (Document) 
 • Bộ sưu tập (Collection)
 • Chỉ mục (Index)

Các thao tác cơ bản với MongoDB

 • Thao tác thêm văn bản
 • Thao tác xóa document, collection
 • Thao tác cập nhật
 • Thao tác truy vấn 
 • Làm việc với chỉ số (Index)

2.3 Chuyển đổi lược đồ RDBMs sang NoSQL

Tổng quan mô hình quan hệ cho dữ liệu 

 • Sự linh hoạt của dữ liệu JSON/ BSON
 • Những ưu điểm khác của mô hình nhúng văn bản

Biểu diễn quan hệ trong MongoDB 

 • Nhúng văn bản con (embed sub - document)
 • Tham chiếu document (Referencing) 

Cách biểu diễn lược đồ trong MongoDB 

 • Biểu diễn thực thể, mối kết hợp trên lược đồ
 • Cách sử dụng các biểu diễn mối kết hợp 1: n 

Cơ chế xử lý dữ liệu trong MongoDB và bài toán tối ưu lược đồ

Các bước chuyển đổi

 • Xác định mục tiêu
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích chuyển đổi lược đồ
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Đưa vào quy trình

2.4 Cài đặt

Tiến hành chuyển đổi lược đồ ứng dụng stackoverflow 

 • Xác định mục tiêu
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích chuyển đổi lược đồ
 • Thực hiện chuyển đổi

Đánh giá

 • So sánh tốc độ xử lý truy vấn
 • Đánh giá

3. Tài liệu tham khảo

RDBMS to MongoDB Migration Guide, New York • Palo Alto • Washington, D.C. • London • Dublin • Barcelona • Sydney • Tel Av4, 2014, p. 2.

"6 Rules of Thumb for MongoDB Schema Design," 29 5 2014. [Online]. Available: http://blog.mongodb.org/post/87200945828/6-rules-of-thumb-for mongodb-schema-design-part-1.

"MongoDB Storage," [Online]. Available: http://learnmongodbthehardway.com/schema/chapter3/.

"MongoDB: The Definit4e Guide," in MongoDB: The Definit4e Guide.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM