Đồ án: Phần mềm nguồn mở quản lý bệnh viện Care2x

Đồ án Phần mềm nguồn mở quản lý bệnh viện Care2x giới thiệu về hệ thống quản lý thông tin bệnh viện; trình bày về hệ thống quản lý thông tin bệnh viện Care2x; trình bày về tài liệu hướng dẫn người dùng, đưa ra các hướng dẫn cơ bản nhất cho việc sử dụng bản việt hóa Care2x.

Đồ án: Phần mềm nguồn mở quản lý bệnh viện Care2x

1. Mở đầu

Sử dụng các phần mềm nguồn mở làm giảm tối thiểu các chi phí trong xây dựng phần mềm. Quản lý bệnh viện là bài toán khó. Hiện nay, có rất nhiều các phần mềm làm việc này, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế do các đặc thù của thủ tục hành chính trong bệnh viện và sự thiếu thốn nhân sự. Vai trò công nghệ thông tin ứng dụng trong bệnh viện như quản lý tập trung, chính xác và hiệu quả các hoạt động trong bệnh viện, nâng cao hiệu quả cập nhật thông tin về chẩn đoán, số người bệnh nhập viện, số người bệnh xuất viện, ngày nằm điều trị trung bình, giảm chi phí cho việc in ấn biểu mẫu sổ sách, giảm thời gian để thu thập tổng hợp báo cáo thống kê và tăng khả năng phục vụ người bệnh....

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu hệ thống quản lí thông tin

Giới thiệu

Mô hình tổ chức bệnh viện Việt Nam

Tin học trong quản lý bệnh viện tại Việt Nam

Lợi ích của tin học áp dụng trong bệnh viện

Những vấn đề cần giải quyết

2.2 Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện Care2X

Giới thiệu

Care2x tại Việt Nam

Các thành phần cơ bản của Care2x

Kiến trúc nền tảng của hệ thống

Qui trình hệ thống 

Các đặc trưng tổng quan của hệ thống

  • Về mặt hiện trạng hiện tại của hệ thống gồm có các thành phần
  • Các chức năng của toàn bộ hệ thống
  • Sau đây là danh sách chi tiết của từng chức năng trong hệ thống
  • Một số thông tin cơ bản của hệ thống

Việt hóa hệ thống

2.3 Tài liệu hướng dẫn người dùng

Đăng Nhập 

Bệnh Nhân

Hẹn Khám

Tiếp Nhận bệnh nhân 

Cấp Cứu lưu động 

Tài Liệu Y Học

Bác Sỹ

Y tá 

Phòng phẫu thuật

Phòng Xét Nghiệm

Phòng X- Quang

Khoa Dược 

Kho Y Cụ 

Danh bạ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Quản trị

Thư nội bộ

Công Cụ Đặc Biệt 

Thoát

3. Kết luận

Đồ án tìm hiểu chung về quy trình quản lý bệnh viện như mô hình tổ chức bệnh viện tại Việt Nam, tin học trong quản lý bệnh viện tại việt nam, lợi ích của tin học trong bệnh viện, và những vấn đề cần giải quyết. Đồ án cũng đã giới thiệu Hệ thống Care2x, đây là một hệ thống sử dụng mã nguồn mở quản lý bệnh viện trên nền Web. Trong quá trinh tìm hiểu về hệ thống, chúng tôi đã tiến hành được các công việc như sau: Thứ nhất, tiến hành Việt hóa hệ thống với việc chuyển đổi 56 files ngôn ngữ sang tiếng Việt với hơn 3 ngàn từ chuyên ngành y tế. Thứ hai, tìm hiểu về cấu trúc hệ thống, cách thức cấu hình hệ thống, cài đặt và cuối cùng là tiến hành xây dựng tài liệu sử dụng. Bước phát triển tiếp theo của đề tài là tìm hiểu sâu hơn kiến trúc hệ thống để có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Bản Việt hóa hệ thống có thể còn nhiều lỗi dịch thuật chưa phù hợp với chuyên môn, điều này cần sự tư vấn của các bác sỹ và chuyên gia y tế.

4. Tài liệu tham khảo

Apache Friends http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Care2x Integrated Healthcare Environment www.care2x.org

Care2x php Integ Hospital Info System ww.sourceforge.net/projects/care2002

DICOM http://vi.wikipedia.org/wiki/DICOM

Phần mềm quản lý bệnh viện YKHOA.NET