Luận văn ThS: Phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Luận văn ThS Phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội  hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về DN, đặc điểm của DN ảnh hưởng đến công tác kế toán; Việc phân tích và sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở các DN

Luận văn ThS: Phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Phân tích thông tin kế toán là thực hiện tổng thể các phương pháp để đánh giá tình hình kinh tế, tài chính đã qua và hiện tại của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý đánh giá và đưa ra được quyết định quản lý chuẩn xác, giúp những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán đúng đắn về mặt tài chính và đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ. Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế, tài chính của DN. Mỗi đối tượng lại theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Vì vậy, phân tích thông tin kế toán đối với mỗi đối tượng sẽ đáp ứng các vấn đề chuyên môn khác nhau, có mục tiêu khác nhau

1.2 Tình hình nghiên cứu

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong bốn chức năng chủ yếu của công tác quản lý thuế giúp cho thủ trưởng các CQT phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế, bảo đảm tính công bằng trong thực thi pháp luật thuế; đồng thời làm cho NNT luôn ý thức rằng có một hệ thống giám sát hiệu quả tồn tại, từ đó thúc đẩy tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích chủ yếu của luận văn là góp phần làm sáng tỏ giữa lý luận và thực tiễn một số vấn đề về phân tích thông tin kế toán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng việc phân tích và sử dụng thông tin kế toán trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các DN vừa và nhỏ trên địa bàn huyện

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Về đối tượng: Luận văn tập trung vào nghiên cứu việc phân tích thông tin kế toán trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế.

Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi phòng kiểm tra, thanh tra của Chi cục thuế huyện Thanh Trì, bao gồm các hồ sơ thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Chi cục thuế quản lý được ban hành năm 2014, 2015, 2016

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu quan sát hệ thống phân tích báo cáo tài chính của cơ quan thuế đối với các báo cáo tài chính của DN trên địa bàn, thu thập các thông tin từ báo cáo tài chính, từ các hồ sơ thanh quyết toán của phòng kiểm tra, thanh tra. Ngoài phương pháp trên tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp để tìm hiểu về thực trạng

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề chung về phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Lý luận chung về thông tin kế toán

Phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp

2.2 Thực trạng việc phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Chi cục Thuế huyện Thanh Trì

Tình hình phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì

Thực trạng phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thanh trì

2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế huyện Thanh Trì

Sự cần thiết hoàn thiện phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Nội dung hoàn thiện phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại chi cục thuế huyện thanh trì

Điều kiện thực hiện các giải pháp

3. Kết luận

Phân tích thông tin kế toán là thực hiện tổng thể các phương pháp để đánh giá thực trạng tình hình SXKD của DN, giúp cho những đối tượng quan tâm có những dự đoán đúng đắn về tình hình tài chính của DN và đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Đối với CQT phân tích thông tin kế toán để xác định việc tuân thủ pháp luật thuế và những rủi ro về thuế, từ kết quả phân tích thông tin kế toán xác định những DN có dấu hiệu rủi ro về thuế, giúp cho việc lựa chọn NNT có rủi ro cao về thuế để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm, đồng thời thông tin kế toán còn là cơ sở để bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế phân tích đánh giá rủi ro về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục được tình trạng thanh tra, kiểm tra tràn lan, tốn nhiều thời gian và gây lãng phí nguồn nhân lực

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM