Luận văn: Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam là hệ thống lý thuyết về mối quan hệ đối tác trong kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nói riêng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Luận văn: Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Khi nhận thức của người tiêu dùng về quyền lợi của mình ngày càng được nâng lên, khi các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập vào thị trường trong nước ngày càng đông đảo thì nguy cơ các doanh nghiệp nước ta phải đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, bị thua ngay trên sân nhà là điều không xa nếu các doanh nghiệp này chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ đối tác nhằm hướng tới sự hài lòng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Vì vậy, hơn bao giờ hết nhà phân phối và nhà sản xuất cần ngồi lại với nhau để có những chính sách phát triển quan hệ đối tác hiệu quả và phù hợp, đây chính là giải pháp hữu hiệu nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay trong việc xây dựng hàng rào bảo vệ và tạo vị thế cạnh tranh trước các đối thủ.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là hệ thống lý thuyết về mối quan hệ đối tác trong kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nói riêng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng của quan hệ đối tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay nói chung. Và đề tài đi sâu vào nghiên cứu trường hợp điển hình mối quan hệ này tại Siêu thị Big C nói riêng.

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu trong bài bao gồm: phân tích thống kê, tổng hợp so sánh và điều tra xã hội học.

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về quan hệ đối tác trong kinh doanh và trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng.

Quan hệ đối tác trong kinh doanh

Quan hệ đối tác trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

2.2 Quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

Tương quan giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng Việt Nam

Thực trạng mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

2.3 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Đánh giá chung về quan hệ đối tác giữa nhà phân phối và nhà sản xuất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

Cơ hội và thách thức

Một số giải pháp đề xuất nhằm phát triển mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tại Việt Nam

3. Kết luận

Quan hệ đối tác trong kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường đối với doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Trong mối quan hệ này, các đối tác vừa hợp tác vừa đấu tranh vì mục tiêu phát triển, đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Từ những lý luận chung nhất về quan hệ đối tác trong kinh doanh và quan hệ đối tác trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng, ta có được cái nhìn tổng quan về mối quan hệ đối tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Ths. Nguyễn Công Bình (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, NXB Thống kê

TS. Trương Đình Chiến (2001), Quản trị kênh Marketing : Lý thuyết và thực tiễn, NXB Thống kê

Philip Kotler (2002), Marketing căn bản, NXB Thống kê

Tập thể tác giả trường ĐH Ngoại Thương (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, NXB Giáo dục

GS.TS Trần Minh Đạo, PGS.TS Vũ Trí Dũng (2007), Giáo trình Marketing quốc tế, NXB ĐH Kinh tế quốc dân 

4.2 Tiếng Anh

Arjan J.van Weele (2002), Purchasing and supply chain management, Thomson Learning

Edward H.Frazelle (2002), Supply chain stategy, The McGraw-Hill Companies, Inc

Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) (2004), CPFR overview

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM