Mẫu S04-TS: Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH được lập ra để thống kê số lượng phôi sổ bảo hiểm xã hội sử dụng hàng tháng. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH (Mẫu S04-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu S04-TS: Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

1. Mục đích lập Sổ theo dõi

Để thống kê số lượng phôi sổ bảo hiểm xã hội sử dụng hàng tháng.

2. Trách nhiệm lập Sổ theo dõi

Đơn vị lập: cán bộ chuyên quản và cán bộ tổng hợp.

3. Thời gian lập Sổ theo dõi

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Sổ theo dõi

Cột A: ghi ngày phát sinh

Cột B: ghi số phiếu sử dụng và phiếu giao nhận

Cột C: ghi tên đơn vị và nhận phôi bìa sổ BHXH

Cột 1: ghi số lượng phôi bìa sổ theo phiếu giao nhận.

Cột 2: ghi tổng số phôi đã sử dụng

Cột 3: ghi số lượng bìa sổ cấp mới.

Cột 4: ghi số lượng bìa sổ cấp lại do mất, hỏng.

Cột 5: ghi số lượng bìa sổ cấp lại do điều chỉnh thông tin.

Cột 6: Ghi số lượng bìa sổ cấp lại do hưởng trợ cấp 1 lần sau đó tiếp tục đi làm.

Cột 7: ghi số lượng bìa sổ cấp lại do nguyên nhân khác

Cột 8: ghi số lượng phôi hỏng do nhà in (theo phiếu sử dụng).

Cột 9: ghi số lượng phôi hỏng do in hỏng (theo phiếu sử dụng).

Cột 10: ghi số lượng phôi mất do bảo quản.

Cột 11: ghi số lượng phôi hỏng do bảo quản.

Cột 12: Ghi số lượng phôi giảm do nguyên nhân khác.

Cột 13: ghi số phôi sổ BHXH tồn cuối kỳ.

5. Mẫu Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH (Mẫu S04-TS)

Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH (Mẫu S04-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH (Mẫu S04-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM