Luận văn: Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi

Luận văn được hoàn thành với mục tiêu là nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tạo hình của trẻ 5 – 6 tuổi, các lí luận có liên quan đến vấn đề sáng tạo và tiến hành khảo sát thực trạng. Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm và tổ chức thử nghiệm.

Luận văn: Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi

1. Mở đầu

1.1 Lí do chọn đề tài

Đối với trẻ mầm non cũng gần như vậy sự đa dạng của hình dạng, màu sắc, họa tiết trên cánh bướm là những chất liệu đầy hấp dẫn và thú vị cho sự sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình. Chính vì vậy để phát triển khả năng sáng tạo, tạo sự hứng thú cũng như làm giàu vốn hình ảnh cho trẻ chúng tôi chọn và nghiên cứu đề tài “ Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm bằng các nguyên vật liệu khác nhau nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5- 6 tuổi.

1.3  Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động tạo hình của trẻ 5 – 6 tuổi, các lí luận có liên quan đến vấn đề sáng tạo và tiến hành khảo sát thực trạng.

Thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm và tổ chức thử nghiệm

1.4. Đối tượng nghiên cứu và khách thể khảo sát

Đối tượng nghiên cứu: Các sản phẩm tạo hình về loài bướm giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình.

Khách thể khảo sát: Giáo viên mầm non dạy lớp 5 – 6 tuổi, trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chỉ tập trung thiết kế các sản phẩm tạo hình về loài bướm với các nguyên vật liệu tạo hình khác nhau.

Chúng tôi chỉ tiến hành thử nghiệm hai loại nguyên vật liệu để thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm.

Việc thử nghiệm được thực hiện tại một trường mầm non trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp sử dụng phiếu điều tra

Phương pháp quan sát

Phương pháp trò chuyện

Phương pháp thử nghiệm sư phạm

Phương pháp thống kê toán học 

1.7 Đóng góp của đề tài

Đề tài thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài thiết kế 100 sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi

Cơ sở lí luận

Thực tiễn của việc thiết kế sản phẩm tạo hình nhằm phát triển tính sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi

2.2 Thiết kế và thử nghiệm sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 -6 tuổi 

Qui trình thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm

 Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm cho thấy hầu hết trẻ đều rất hứng thú khi tham gia thiết kế sản phẩm tạo hình về loài bướm với hai loại nguyên vật liệu là bánh kẹo và trái cây. Những sản phẩm do trẻ thiết kế cho thấy trẻ có khả năng sáng tạo với những mức độ khác nhau

3.2 Kiến nghị

Bổ sung các loại sách về tranh ảnh nghệ thuật vào góc thư viện, thiết kế môi trường giáo dục thật thẩm mĩ để trẻ có được nguồn cảm xúc cũng như vốn hiểu biết dồi dào hỗ trợ cho quá trình sáng tạo.

Tổ chức những buổi lễ hội kết hợp trưng bày, bán các sản phẩm tạo hình từ nguyên vật liệu mở do chính tay trẻ làm, qua đó trẻ vừa có thể trải nghiệm hoạt động sáng tạo, vừa hiểu được giá trị của sự lao động, và lòng yêu thương (vd: tiền thu được phục vụ hoạt động từ thiện).

Tổ chức những buổi chuyên đề về tổ chức họat động tạo hình nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy

Khuyến khích phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu mở nhằm giảm bớt khó khăn cho giáo viên mầm non trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Lê Đình Bình, Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em ( quyển 1 ), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

Lê Thị Thanh Bình, Giáo trình phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ Mầm non, NXB Giáo dục, 2006.

Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh, Giáo dục học Mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Lê Xuân Hồng, Giáo dục nghệ thuật cho trẻ lứa tuổi Mầm non, NXB Phụ nữ, 2002.

Nguyễn Thị Thu Huyền ( 2005), Tìm hiểu khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở một số trường mầm non thuộc khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn sư phạm trên ---

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM