Mẫu C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được lập ra để thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Dưới đây là Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Mẫu C12-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị

1. Mục đích lập thông báo

Để thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2. Trách nhiệm lập thông báo

Đơn vị lập: cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập thông báo

Thời gian lập: hằng tháng.

Căn cứ lập: căn cứ số liệu Mẫu D02-TS, D02a-TS, Mẫu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền trong tháng của đơn vị.

4. Phương pháp lập thông báo

Các cột 1, 2, 3, 4: ghi số liệu các tiêu thức trên Mẫu D02a-TS, D03-TS, D05a-TS, C69-HD, C83-HD và các chứng từ nộp tiền của đơn vị theo tháng và theo từng quỹ thành phần vào tương ứng với các tiêu thức và từng quỹ thành phần trong thông báo.

Cột 5 = Cột 1 + Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 theo các chỉ tiêu tương ứng (phần gạch chéo không ghi số liệu).

Đối với số thu thừa không phân bổ vào các quỹ.

Lưu ý:

- Xác định kết quả đơn vị đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động tính đến hết tháng.... năm....: tương ứng với số tiền đơn vị đã đóng BHXH, BHTN cho người lao động như sau:

+ Đơn vị không nợ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động đến hết tháng ra thông báo.

+ Đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN cho người lao động tương ứng với số tiền đơn vị đã đóng BHXH, BHTNLĐ, BNN.

5. Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Mẫu C12-TS)

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Mẫu C12-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (Mẫu C12-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM