Luận án TS: Thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Luận án Thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử; khảo sát và phân tích thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên các báo mạng điện tử: vnexpress.net, vietnamnet.vn, baophapluat.vn, tuoitre.vn, giadinh.net.vn; nhận định các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên áo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.

Luận án TS: Thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, khảo sát phân tích và nhận diện thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới 

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành khảo cứu các tác phẩm báo chí về đề tài hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên trang báo mạng điện tử vnexpress.net, vietnamnet.vn, baophapluat.vn, tuoitre.vn, giadinh.net.vn.
 • Thời gian khảo sát thông điệp: 2010 - 2015

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích nội dung:

 • Phân tích nội dung định lượng
 • Phân tích nội dung định tính

Phương pháp phỏng vấn sâu

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu

Hướng nghiên cứu về báo mạng điện tử và thông điệp truyền thông trên báo mạng điện tử

 • Nghiên cứu trên thế giới
 • Nghiên cứu trong nước

Hướng nghiên cứu về phân tích thông điệp báo chí - truyền thông

 • Nghiên cứu trên thế giới
 • Nghiên cứu trong nước

Hướng nghiên cứu về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

 • Nghiên cứu trên thế giới
 • Nghiên cứu trong nước

Đánh giá tổng quát về các công trình nghiên cứu trong tổng quan luận án

2.2 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Hệ thống khái niệm cơ bản 

 • Báo mạng điện tử
 • Tác phẩm báo mạng điện tử
 • Thông điệp
 • Thông điệp báo chí
 • Hôn nhân
 • Hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Vai trò của thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam

 • Cung cấp kiến thức cơ bản về hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Tác động vào tâm lý công chúng
 • Thay đổi thái độ, nhận thức của công chúng
 • Thay đổi hành vi vủa công chúng

Quan điểm chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

 • Quan điểm, chính sách về hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Xây dựng tiêu chí phân tích thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay

 • Căn cứ xác định tiêu chí thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Tiêu chí thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử ở Việt Nam

2.3 Thực trạng

Nội dung thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

 • Chủ đề tác phẩm báo chí thể hiện thông điệp
 • Chi tiết tác phẩm báo chí sử dụng xây dựng thông điệp
 • Thông tin về quan điểm, chính sách, pháp luật hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Quan điểm, giải pháp được đề cập trong thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Hình thức thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

 • Kết cấu thể hiện thông điệp
 • Thể loại báo chí thể hiện thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Ngôn ngữ thể hiện thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Cách thức truyền thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

 • Số lượng, tần suất, thời điểm xuất hiện thông điệp
 • Vị trí đăng tải thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Cấu trúc thông tin truyền tải thông điệp

2.4 Vấn đề đặt ra và giải pháp

Vấn đề đặt ra từ thực trạng thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay 

 • Định kiến về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trong thông điệp báo chí
 • Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam sai lệch trong thông điệp báo chí
 • Các giải pháp, định hướng đề cập trong tác phẩm báo chí thiếu hụt, chưa thống nhất và tính thực tiễn chưa cao
 • Thông tin chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trong thông điệp báo chí mờ nhạt và hình thức
 • Định hướng dư luận xã hội về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trong thông điệp báo chí chưa rõ nét
 • Góc độ tiếp cận khai thác thông tin sáng tạo thông điệp hạn chế, mang tính khuôn mẫu.
 • Thể loại tác phẩm báo chí thể hiện thông điệp mất cân đối
 • Ngôn ngữ thể hiện thông điệp chưa khách quan, mang tính định kiến

Giải pháp về thông điệp hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay 

 • Nhóm giải pháp thông điệp cho tác phẩm báo mạng điện tử
 • Nhóm giải pháp thông điệp cho sản phẩm bao mạng điện tử
 • Nhóm giải pháp thông điệp cho dự án/ chiến dịch truyền thông về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên các báo mạng điện tử Việt Nam

Khuyến nghị

 • Đối với các cơ quan chức năng quản lí nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài
 • Cơ quan quản lí nhà nước về báo chí
 • Tăng cường vai trò, trách nhiệm của đoàn thể, tổ chức xã hội
 • Đối với cơ quan báo chí
 • Đối với đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên
 • Đối với công chúng

3. Kết luận 

Chủ đề phản ánh trong thông điệp với góc nhìn là những người phụ nữ Việt Nam trong hiện thực đời sống hôn nhân với người nước ngoài. Mặc dù báo chí đã rất tích cực lên tiếng phản ánh thực trạng phức tạp xung quanh vấn đề này đó là hiệu quả thực sự mà báo chí đạt được tuy nhiên chức năng tiềm ẩn mà báo chí có thể vô tình không có chủ ý tạo ra. Đó là nội dung thông tin tiêu cực nhiều hơn tích cực; chân dung công dân Việt kết hôn ngoại quốc có tính khuôn mẫu, nữ giới chiếm hơn 90% được miêu tả phiến diện mặt xấu nhiều hơn mặt tốt. Chủ đích kết hôn đặt nặng lợi ích kinh tế xem đó là chi tiết tác phẩm báo chí nổi bật lí giải nguyên nhân mục đích kkết hôn ngoại quốc; thêm vào đó sự khuếch đại nhấn mạnh đến yếu tố bi kịch xảy ra như là lẽ tất nhiên trong hôn nhân ngoại quốc. Vì vậy dưới góc nhìn báo chí thông điệp về hôn nhân có yếu tố nước ngoài được tạo dựng với màu sắc chủ đạo mang tính thương mại hóa đặt nặng yếu tố kinh tế và nhuốm màu bi kịch.

4. Tài liệu tham khảo

Phan An (2005) Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

Hoàng Anh (2008), Những kỹ năng về sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông đại chúng, Nx Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Ph Ăngghen (1884), Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu của nhà nước, Nxb Sự thật Hà Nội

Bộ Tư pháp (2012), Tài liệu tổng kết toàn quốc công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch, Bộ Tư pháp Hà Nội...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Báo chí học trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM